Mondo-baserat skript i användargränssnittet

Vad förändras?

Det skriptgenererade användargränssnitt i Photoshop är nu baserat på Mondo istället för Flex. Det Mondo-baserade ramverket har använts i flera versioner av Photoshop för att generera användargränssnitt för många interna plugin-program, som Spara för webben och filtergalleriet i Photoshop osv. Den här funktionen gör det möjligt för det skriptbaserade användargränssnittet att generera ett användargränssnitt med hjälp av Mondo.

Vad är anledningen till förändringen?

Den här förändringen innebär att användargränssnitt som genereras med skript nu stöder HiDPI/Retina-skärmar och passar bättre ihop visuellt med användargränssnittet i Photoshop.

Dialogrutor som påverkas

Här följer en lista över dialogrutor i programmet som påverkas av den här förändringen:

Dialogruta Meny
Kontaktkarta II Arkiv > Automatisera > Kontaktkarta II
Ändra färgläge Arkiv > Automatisera > Ändra färgläge
Anpassa bild Arkiv > Automatisera > Anpassa bild
Linskorrigering Arkiv > Automatisera > Objektivkorrigering
Lägg samman till HDR Pro Arkiv > Automatisera > Lägg samman till HDR Pro
Photomerge Arkiv > Automatisera > Photomerge
Exportera färgsökning   Arkiv > Exportera > Exportera tabeller för färgsökning
Lagerkompositioner till filer Arkiv > Exportera > Lagerkompositioner till filer
Lagerkompositioner till PDF Arkiv > Exportera > Lagerkompositioner till PDF
Ritytor till PDF Arkiv > Exportera > Ritytor till PDF
Exportera lager till filer
Arkiv > Exportera > Lager till filer
Bildbearbetare Arkiv > Skript > Bildbearbetare
Skripthändelsehanterare Arkiv > Skript > Skripthändelsehanterare
Ladda lager Arkiv > Skript > Läs in filer i stapel
Bildstatistik Arkiv > Skript > Statistik
Måttskalemarkör Bild > Analys > Placera skalmarkör
Låga Filter > Återgivning > Låga
Bildram Filter > Återgivning > Bildram
Träd Filter > Återgivning > Träd
Överföra till Sketchfab 3D > Dela 3D-lager på Sketchfab
Exportera/importera förinställningar Redigera > Förinställningar > Exportera/importera förinställningar
Tegelfyllning

Redigera > Fyll

Välj Mönster i innehållslistrutan

Välj Skript

Välj alternativet i listrutan Skript

Korsväv
Montera längs bana
Slumpmässig fyllning
Symmetrisk fyllning
   

Gränssnittslayout: Mondo kontra Flex

Skript-API:erna som används till att generera användargränssnitt har inte förändrats. Det finns dock en skillnad i hur i Mondo grupperar widgetar.

I Flex fungerade ”gruppwidgetar” som en helt osynlig layoutfunktion för gruppering av widgetar. I Mondo är ”grupp” däremot en widget i sig med en egen bakgrund och kan inte överlappa med andra widgetar.

Alla widgetar är till exempel synliga i Flex om det finns två grupper vars widgetar är ordnade så att de båda grupperna inte överlappar varandra.

Gruppwidget – Flex

Med samma scenario i Mondo kommer dock gruppen på toppen att blockera gruppen längst ned.

Gruppwidget – Mondo

Obs!

Det här kan leda till att en del användares befintliga skript får en felaktig gränssnittslayout i Mondo. Alla sådana skript måste ändras genom borttagning av överlappande ”gruppwidgetar”. De skript som skapas på nytt eller ändras i Mondo fungerar även i Flex.

HiDPI-stöd

Med den här förändringen stöder gränssnittsskript även HiDPI-skärmar. Det krävs dock inga förändringar i skripten för att de ska fungera på HiDPI-skärmar. Du behöver bara placera 2x-bildresurserna med samma filnamn som 1x-bildresurserna vid 1x-bildresursen och lägga till suffixet ”@2X”.

Om till exempel 1x-bildresursen heter imageFile.png, ska namnet på 2x-bildresursen vara imageFile@2X.png och finnas på samma plats.

Obs!

Om 2x-bildresursen inte hittas kommer 1x-bildresursen att användas.

Kända fel

  • Widgeten Flash Player kan inte längre användas. Det är inte längre möjligt att spela SWF-/Flash-/Flex-filer via gränssnittsskriptet.
  • Widgeten TreeView kan inte användas.
  • Bildritning kan inte användas i widgetarna Checkbox och Radiobutton.
  • Knapparnas bakgrundsfärg kan inte ändras.
  • Ritade former är inte jämna.
     

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online