Obs!

I Photoshop CS6 ingår 3D-funktionerna i Photoshop Extended. Samtliga funktioner från Photoshop Extended ingår nu i Photoshop. Photoshop har inte ett separat Extended-erbjudande.

Du kan räkna objekt i en bild med räkningsverktyget. Om du vill räkna objekten manuellt klickar du i bilden med räkningsverktyget, så räknas antalet klick automatiskt. Antalet visas på objektet och i alternativfältet för räkningsverktyget. Antalet sparas när du sparar filen.

Du kan också räkna flera markerade områden i en bild automatiskt och registrera resultatet på panelen Måttlogg. Se Göra en mätning.

Räkna objekt i en bild manuellt

 1. Välj räkningsverktyg (finns under pipettverktyget på panelen Verktyg).
 2. Välj alternativ för räkningsverktyget.

  Räkningsgrupp

  En standardräkningsgrupp skapas när du lägger till antalet i bilden. Du kan skapa flera räkningsgrupper, där var och en har eget namn, markör, etikettstorlek och färg. När du lägger till antal i bilden ökas den markerade räkningsgruppen med ett steg. Klicka på ögonikonen om du vill visa eller dölja en räkningsgrupp. Klicka på mappikonen om du vill skapa en räkningsgrupp, eller ikonen Ta bort om du vill ta bort räkningsgruppen. Välj Döp om på menyn Räkningsgrupp om du vill byta namn på räkningsgruppen.

  Färg

  Klicka på färgväljaren för att ställa in färgen för räkningsgruppen.

  Markörstorlek

  Ange ett värde från 1 till 10, eller använd skjutreglaget om du vill ändra värdet.

  Etikettstorlek

  Ange ett värde från 8 till 72, eller använd skjutreglaget om du vill ändra värdet.

 3. Klicka i bilden om du vill lägga till en markör och etikett för räkning:
  • Om du vill flytta en markör för räkning flyttar du pekaren över markören eller numret tills den ändras till riktningspilar. Dra sedan. (Håll ned Skift och dra om du vill begränsa dragningen vågrätt och lodrätt.)

  • Håll ned Alt och klicka om du vill ta bort en markör. Det totala antalet uppdateras.

  • Klicka på Radera i alternativfältet om du vill återställa räkningen av den markerade räkningsgruppen till 0.

  Obs!

  Räknade objekt som redan har registrerats i måttloggen påverkas inte om du nollställer räkningen.

 4. (Valfritt) Om du vill ändra räkningsgrupper, markerar du en annan grupp på menyn Räkningsgrupp eller klicka på mappikonen om du vill skapa en räkningsgrupp. Om du klickar igen uppdateras den markerade räkningsgruppen.
 5. (Valfritt) Om du vill visa eller dölja antalet:
  • Välj Visa > Visa > Antal.

  • Välj Visa > Extras, Visa > Visa > Alla eller Visa > Visa > Inga.

 6. (Valfritt) Välj Analys > Registrera mått eller klicka på Registrera mått på panelen Måttlogg om du vill registrera antalet i måttloggen.

  Obs!

  Du måste välja Antal som måttdatapunkt för att kunna registrera antal i måttloggen. Välj Analys > Markera datapunkter > Egen och markera datapunkten Antal under Räkningsverktyg.

 7. (Valfritt) Välj Arkiv > Spara om du vill spara antal och räkningsgrupper som du har lagt till i bilden.

Räkna automatiskt med hjälp av en markering

Använd funktionen för automatisk räkning i Photoshop om du vill räkna flera markerade områden i en bild. Definiera markeringsområden med hjälp av verktyget Trollstav eller kommandot Färgområde.

 1. Välj verktyget Trollstav eller välj Markera > Färgområde.
 2. Skapa en markering som inkluderar de objekt i bilden som du vill räkna. Bäst resultat uppnår du om du använder en bild med objekt som kontrasterar bra mot bakgrunden.
  • Om du använder trollstaven ökar eller minskar du alternativet Tolerans för att optimera markeringen av de objekt som du vill räkna i bilden. Avmarkera alternativen Kantutjämning och Angränsande.

  • För Färgområde anger du inställningar för överstrålning och markerade färger för att finjustera de markerade områdena i bilden (se Välja ett färgområde).

 3. Välj Analys > Markera datapunkter > Egen.
 4. Markera datapunkten Antal under Markeringar och klicka på OK.
 5. Välj Fönster > Måttlogg.
 6. Välj Analys > Registrera mått eller klicka på Registrera mått på paletten Måttlogg. (Om alternativet inte är tillgängligt, väljer du ett annat verktyg än räkningsverktyget.)

  De markerade områdena räknas automatiskt och antalet registreras i kolumnen Antal i måttloggen.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy