Du kan använda verktygen Välj motiv, Snabbmarkering och Trollstav till att göra markeringar i Photoshop.

Välj motiv

v2_select-subject-in-action
Välj de tydligaste motiven i en bild med ett enda klick

Du kan använda kommandot Välj motiv till att välja det tydligaste motivet i en bild med ett enda klick. Avancerad maskininlärningsteknik används för Välj motiv och du kan använda det till att identifera olika typer av föremål i bilder: personer, husdjur, djur, fordon, leksaker m.m.

Du kan få åtkomst till Välj motiv i Photoshop på följande sätt:

 • När du redigerar en bild: välj Markera > Motiv.
 • När du använder verktyget Snabbmarkering eller Trollstav: klicka på Välj motiv i alternativfältet.
 • När du använder verktyget Snabbmarkering på arbetsytan Markera och maskera: klicka på Välj motiv i alternativfältet.

Du kan använda Välj motiv till att automatiskt markera de tydligaste motiven i en bild. Därefter kan du använda de andra markeringsverktygen till att förfina markeringen. I bilden nedan har till exempel alternativet Subtrahera från markering använts till att ta bort den del av trottoaren som inkluderades med den automatiska markeringen.

Mer information om hur du förfinar markeringar finns i Justera pixelmarkeringar.

refine-selections
Alternativ för att förfina markeringar

A. Ny markering B. Lägg till i markering C. Subtrahera från markering D. Överlappa med markering 
extra-selection
selection-edited
Du kan förfina den automatiska markeringen med hjälp av de andra markeringsverktygen. I det här exemplet har ett område subtraherats (höger) från den automatiska markeringen (vänster).

Verktyget Snabbmarkering

Du kan använda verktyget Snabbmarkering () till att snabbt "måla" en markering med en justerbar, rund penselspets. När du drar utökas markeringen och följer automatiskt definierade kanter och linjer i bilden.

 1. Välj verktyget Snabbmarkering (). (Håll ned verktyget Trollstav () om inte verktyget visas.)
 2. Klicka på ett av markeringsalternativen i alternativfältet: Ny, Lägg till i eller Subtrahera från.

  Ny markering är standardalternativet när du inte har markerat någonting. När du har skapat en första markering ändras alternativet automatiskt till Lägg till i markering.

 3. Ändra storleken på penselspetsen genom att klicka på snabbmenyn Pensel i alternativfältet. Därefter anger du antalet pixlar manuellt eller via skjutreglaget. Använd alternativen på snabbmenyn Storlek om du vill att penselspetsstorleken ska reagera på ritstiftstrycket eller ritstiftets hjul.

  Obs!

  Tryck på ] (höger hakparentes) om du vill öka storleken på penselspetsen och på [ (vänster hakparentes) om du vill minska penselspetsens storlek när du skapar en markering med hjälp av verktyget Snabbmarkering.

 4. Välj snabbmarkeringsalternativ.

  Ta prov på alla lager

  Skapar en markering baserat på alla lager i stället för bara det lager som är markerat.

  Förbättra automatiskt

  Minskar markeringsgränsens grovhet och kantighet. Med Förbättra automatiskt justeras markeringen ytterligare mot bildkanterna. Samma kantförfiningstekniker används som du kan använda manuellt med alternativen Kontrast och Radie i dialogrutan Förfina kant.

 5. Måla i den del av bilden som du vill markera.

  Markeringen utökas automatiskt när du målar. Om uppdateringen går långsamt fortsätter du att dra så att markeringsarbetet kan slutföras. När du målar nära kanten på en form utökas markeringen för att följa formens konturer.

  Photoshop: Måla med verktyget Snabbmarkering
  Utöka markeringen genom att måla med verktyget Snabbmarkering

  Obs!

  Om du slutar dra och sedan klickar eller drar i ett närliggande området utökas markeringen så att det nya området innesluts.

  • Om du vill subtrahera från en markering klickar du på Subtrahera från markering i alternativfältet och drar över den befintliga markeringen.
  • Om du tillfälligt vill växla mellan att lägga till i och subtrahera från markeringen håller du ned Alt.
  • Om du vill ändra verktygets markör väljer du Redigera > Inställningar > Målarverktyg (Windows) eller Photoshop > Verktyg > Målarverktyg (Mac OS). Med alternativet Normal penselspets visas standardpekaren för Snabbmarkering med ett plus- eller minustecken som anger det aktiva markeringsläget.
 6. (Valfritt) Klicka på Förfina kant om du vill justera markeringsgränsen ytterligare. Se Förfina markeringskanter.

Verktyget Trollstav

Med verktyget Trollstav kan du markera ett enfärgat område (t.ex. en röd blomma) utan att kalkera dess konturer. Du anger färgintervall eller toleransen utifrån den ursprungliga färg som du klickar på.

Obs!

Du kan inte använda verktyget Trollstav på en bild i bitmappsläge eller på bilder med 32 bitar per kanal.

 1. Välj verktyget Trollstav (). (Om verktyget inte visas kan du få åtkomst till det genom att hålla ned verktyget Snabbmarkering ().)
 2. Ange ett markeringsalternativ i alternativfältet. Pekaren för verktyget Trollstav ändras beroende på vilket alternativ du har valt.
  Photoshop: Markeringsalternativ
  Markeringsalternativ

  A. Nytt B. Lägg till C. Ta bort från D. Överlappa med 
 3. Välj alternativ i alternativfältet:

  Tolerans

  Avgör färgintervallet för markerade pixlar. Ange ett värde i pixlar mellan 0 och 255. Med ett lågt värde markeras de få färger som är mycket lika pixeln som du klickar på. Högre värde ger ett större färgomfång.

  Kantutjämning

  Skapar en markering med mjuka kanter.

  Angränsande

  Markerar bara närliggande områden med samma färger. Annars markeras alla pixlar i hela bilden som använder samma färger.

  Ta prov på alla lager

  Markerar färger med data från alla synliga lager. I annat fall markerar verktyget Trollstav bara färger i det aktiva lagret.

 4. Klicka på den färg som du vill markera i bilden. Om du valt Angränsande markeras alla närliggande pixlar inom toleransintervallet. I annat fall markeras alla pixlar i toleransområdet.
 5. (Valfritt) Klicka på Förfina kant för att ytterligare justera markeringsgränsen eller visa markeringen mot andra bakgrunder eller som en mask. Se Förfina markeringskanter.

Videosjälvstudiekurs: Markera en del av ett foto

Videosjälvstudiekurs: Markera en del av ett foto
Infinite Skills

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy