Använd verktygen Objektmarkering, Välj motiv, Snabbmarkering och Trollstav för att göra snabba markeringar i Photoshop

Med markeringar definierar du ett område som du kan redigera ytterligare för att förbättra dina bilder och montage. Du kan enkelt använda något av de olika markeringsverktygen i Photoshop för att snabbt göra en markering.

Objektmarkering

Introducerades i Photoshop 21.0 (november 2019-versionen)

Verktyget Objektmarkering i Photoshop

Obs!

Visas inte verktyget Objektmarkering i verktygsfältet? Se Verktyg saknas i verktygsfältet.

Verktyget Objektmarkering gör det enklare att markera ett enstaka objekt eller en del av ett objekt i en bild – exempelvis personer, bilar, möbler, husdjur och kläder. Du ritar helt enkelt ett rektangulärt område eller en lasso runt objektet. Med verktyget Objektmarkering markeras objektet inuti det definierade området automatiskt. Verktyget fungerar bättre på väldefinierade objekt än på områden utan kontrast. 

Se den här videon där Julieanne Kost tittar närmare på förbättringarna av Välj motiv i Photoshop, innovationerna i det nya verktyget Objektmarkering och förbättringarna av Innehållsanpassad fyllning: AI-förbättringar i Photoshop 

Du kan komma åt verktyget Objektmarkering på följande platser:

Verktyget Objektmarkering är användbart när du bara behöver markera ett av objekten, eller en del av ett objekt, i en bild som innehåller flera objekt. Kommandot Välj motiv är utformat för att markera alla huvudmotiv i bilden.

Om du vill markera objekt i en bild med verktyget Objektmarkering följer du stegen nedan:

 1. Välj verktyget Objektmarkering på panelen Verktyg.

 2. Välj ett markeringsläge och definiera ett område runt objektet.

  I alternativfältet väljer du ett markeringsläge: Rektangel eller Lasso.

  • Rektangelläge: Dra pekaren för att definiera ett rektangulärt område runt objektet.
  • Lassoläge: Rita en ungefärlig lasso kring objektet.

  Photoshop markerar automatiskt objektet i det definierade området.   

 3. Ta bort från eller lägg till i markeringen

  Klicka på ett av alternativen i alternativfältet: Ny, Lägg till i eller Ta bort från eller Överlappa med markering. Ny markering är standardalternativet när du inte har markerat någonting. När du har skapat en första markering ändras alternativet automatiskt till Lägg till i

  Lägg till i markering: Håll ned Skift-tangenten eller välj Lägg till i markering i alternativfältet och rita sedan en ny rektangel eller en lasso runt det saknade området. Upprepa den här processen för alla saknade områden som du vill lägga till i markeringen.

  Ta bort från markering: Det finns två alternativ för att ta bort från markeringen:

  1. Använd alternativet Subtrahera från markering i alternativfältet
   • Stäng AV alternativet Objektsubtrahering i alternativfältet.
   • Håll ned Alt-tangenten (macOS/Windows) eller välj Subtrahera från markering i alternativfältet och rita sedan en exakt rektangel eller en lasso runt gränsen för det område du vill ta bort från markeringen.
  2. Använd alternativet Objektsubtrahering i alternativfältet

  Objektsubtrahering är särskilt användbart när du tar bort bakgrundsområden inuti den aktuella objektmarkeringen. Du kan betrakta alternativet Objektsubtrahering som samma sak som en inverterad Objektmarkering. Du kan alltså rita en ungefärlig lasso eller rektangel runt det område som ska subtraheras. Om du tar med mer av bakgrunden i lassot eller det rektangulära området får du bättre subtraktionsresultat.

  1. Sätt PÅ alternativet Objektsubtrahering i alternativfältet.
  2. Håll ned Alt-tangenten (macOS/Windows) eller välj Subtrahera från markering i alternativfältet och rita sedan en ungefärlig rektangel eller en lasso runt det område som du vill ta bort från markeringen.
 4. Välj alternativ för objektmarkering

  Ta färgprov på alla lager: Skapar en markering baserat på alla lager i stället för bara det markerade lagret.

  Förbättra kant: Minskar markeringsgränsens grovhet och kantighet. Markeringen justeras automatiskt mot bildkanterna. Vissa kantförfiningstekniker används som du kan använda manuellt med Markera och maskera arbetsytan.

 5. Förfina markeringskanten ytterligare på arbetsytan Markera och maskera

  Om du vill justera markeringsgränsen ytterligare eller visa markeringen mot olika bakgrunder eller som en maskering klickar du på Markera och maskera i alternativfältet.

Välj motiv

Optimerad för bättre porträttval i Photoshop 21.2 (juni 2020-versionen)

Välj motiv i Photoshop

Du kan använda kommandot Välj motiv till att välja det tydligaste motivet i en bild med ett enda klick. Avancerad maskininlärningsteknik används för Välj motiv och du kan använda det till att identifiera olika typer av föremål i bilder: personer, djur, fordon, leksaker m.m. 

 1. Välj motiv automatiskt

  Välj motiv markerar automatiskt de mest tydliga motiven i en bild. Du får tillgång till Välj motiv genom att göra något av följande:

  • När du redigerar en bild: välj Markera > Motiv.
  • När du använder verktygen Objektmarkering, Snabbmarkering eller Trollstav, klicka på Välj motiv i alternativfältet.
  • När du använder verktygen Objektmarkering eller Snabbmarkering på arbetsytan Markera och maskera klickar du på Välj motiv i alternativfältet.

  Obs!

  Från och med Photoshop 21.2 (juni 2020-versionen) är Välj motiv nu innehållsanpassat och a använder nya anpassade algoritmer när en person identifieras i bilden. När du skapar ett urval av porträttbilder har behandlingen runt hårområdet förbättrats avsevärt för att skapa en detaljerad markering av hår. Om du tillfälligt vill stänga av innehållsanpassningen du hålla ned Skift-tangenten samtidigt som du utför Välj motiv.

 2. Lägg till eller ta bort från markeringen

  Använd något av markeringsverktygen med alternativen Lägg till i markering och Ta bort från markering för att rensa den ursprungliga markeringen, om det behövs. Se Justera markering manuellt.

 3. Finjustera markeringen ytterligare på arbetsytan Markera och maskera

  Välj Markera > Markera och maskera för att öppna bilden i arbetsytan Markera och maskera. Använd verktygen och skjutreglagen på arbetsytan för att rensa markeringen ytterligare.

  Se arbetsytan Markera och maskera.

Verktyget Snabbmarkering

Du kan använda verktyget Snabbmarkering till att snabbt ”måla” en markering med en justerbar, rund penselspets. När du drar utökas markeringen och följer automatiskt definierade kanter och linjer i bilden.

 1. Välj verktyget Snabbmarkering (). (Håll ned verktyget Trollstav om inte verktyget visas.)
 2. Klicka på ett av markeringsalternativen i alternativfältet: Ny, Lägg till i eller Subtrahera från.

  Ny markering är standardalternativet när du inte har markerat någonting. När du har skapat en första markering ändras alternativet automatiskt till Lägg till i markering.

 3. Ändra storleken på penselspetsen genom att klicka på snabbmenyn Pensel i alternativfältet. Därefter anger du antalet pixlar manuellt eller via skjutreglaget. Använd alternativen på snabbmenyn Storlek om du vill att penselspetsstorleken ska reagera på ritstiftstrycket eller ritstiftets hjul.

  Obs!

  Tryck på ] (höger hakparentes) om du vill öka storleken på penselspetsen och på [ (vänster hakparentes) om du vill minska penselspetsens storlek när du skapar en markering med hjälp av verktyget Snabbmarkering.

 4. Välj snabbmarkeringsalternativ:

  Ta färgprov på alla lager: Skapar en markering baserat på alla lager i stället för bara det markerade lagret.

  Förbättra kant: Minskar markeringsgränsens grovhet och kantighet. Förbättra kant justerar markeringen automatiskt mot bildkanterna. Vissa kantförfiningstekniker används som du kan lägga in manuellt på arbetsytan för Markera och maskera.

 5. Måla i den del av bilden som du vill markera. Markeringen utökas automatiskt när du målar. Om uppdateringen går långsamt fortsätter du att dra så att markeringsarbetet kan slutföras. När du målar nära kanten på en form utökas markeringen för att följa formens konturer.

  Photoshop: Måla med verktyget Snabbmarkering
  Utöka markeringen genom att måla med verktyget Snabbmarkering

  • Om du vill subtrahera från en markering klickar du på Subtrahera från markering i alternativfältet och drar över den befintliga markeringen.
  • Om du tillfälligt vill växla mellan att lägga till i och subtrahera från markeringen håller du ned Alt.
  • Om du vill ändra verktygets markör väljer du Redigera > Inställningar > Målarverktyg (Windows) eller Photoshop > Verktyg > Målarverktyg (Mac). Med alternativet Normal penselspets visas standardpekaren för Snabbmarkering med ett plus- eller minustecken som anger det aktiva markeringsläget.

  Obs!

  Om du slutar dra och sedan klickar eller drar i ett närliggande område utökas markeringen så att det nya området innesluts.

 6. Klicka på Markera och maskera om du vill justera markeringsgränsen ytterligare.

Verktyget Trollstav

Med verktyget Trollstav kan du markera ett enfärgat område (t.ex. en röd blomma) utan att kalkera dess konturer. Du anger färgintervall eller toleransen utifrån den ursprungliga färg som du klickar på.

Obs!

Du kan inte använda verktyget Trollstav på en bild i bitmappsläge eller på bilder med 32 bitar per kanal.

 1. Välj verktyget Trollstav (). (Om verktyget inte visas kan du få åtkomst till det genom att hålla ned verktyget Snabbmarkering .)
 2. Ange ett markeringsalternativ i alternativfältet. Pekaren för verktyget Trollstav ändras beroende på vilket alternativ du har valt.
  Photoshop: Markeringsalternativ
  Markeringsalternativ

  A. Nytt B. Lägg till C. Ta bort från D. Överlappa med 
 3. Välj alternativ i alternativfältet:

  Tolerans: Avgör färgintervallet för markerade pixlar. Ange ett värde i pixlar mellan 0 och 255. Med ett lågt värde markeras de få färger som är mycket lika pixeln som du klickar på. Högre värde ger ett större färgomfång.

  Kantutjämning: Skapar en markering med mjuka kanter.

  Angränsande: Markerar bara närliggande områden med samma färger. Annars markeras alla pixlar i hela bilden som använder samma färger.

  Prova alla lager: Markerar färger med data från alla synliga lager. I annat fall markerar verktyget Trollspö bara färger i det aktiva lagret.

 4. Klicka på den färg som du vill markera i bilden. Om du valt Angränsande markeras alla närliggande pixlar inom toleransintervallet. I annat fall markeras alla pixlar i toleransområdet.
 5. Klicka på Markera och maskera om du vill justera markeringsgränsen eller visa markeringen med en annan bakgrund eller som maskering.