Konfigurera virtuella minnen

Lär dig hur du konfigurerar och hanterar virtuellt minne i Photoshop.

Vad är ett virtuellt minne?

Ett virtuellt minne är en hårddisk eller SSD som används för tillfällig lagring medan Photoshop körs. Det här utrymmet används av Photoshop för att lagra de delar av dokument och deras händelselägen som inte ryms i RAM-minnet på datorn. 

Som standard används den hårddisk som operativsystemet är installerat på som primärt virtuellt minne för Photoshop. 

Vad är ett virtuellt minne

Om du får ett felmeddelande om att det virtuella minnet är fullt betyder det ofta att det lagringsutrymme som krävs för att utgöra en uppgift på den hårddisk (eller de hårddiskar) som används som virtuellt minne håller på att ta slut.

Så här gör du inställningar för virtuellt minne

Du kan justera inställningarna för virtuella minnen i avsnittet Inställningar > Virtuella minnen.

frigör utrymme för att det virtuella minnet ska fungera optimalt

 1. Välj Redigera > Inställningar > Virtuella minnen (Windows) eller Photoshop > Inställningar > Virtuella minnen (Mac).

 2. I dialogrutan Inställningar markerar eller avmarkerar du den aktiva kryssrutan om du vill aktivera eller avaktivera ett virtuellt minne. Klicka på pilknapparna om du vill ändra ordning på enheterna för virtuellt minne.

 3. Klicka på OK. Du måste starta om Photoshop för att ändringarna ska börja gälla.

Obs!

Om det inte går att starta Photoshop 2019, eller tidigare versioner, eftersom det virtuella minnet är fullt skapar du ett nytt virtuellt minne genom att hålla ned tangenterna Kommando + Option (macOS) eller Ctrl + Alt (Windows) när du startar Photoshop.

Ange lämplig enhet för virtuellt minne
Ange lämplig enhet för virtuellt minne

Hur mycket virtuellt minne behöver du?

Minimalt ledigt virtuellt minne bör vara 6 GB för en dator med Photoshop. Det här är dock det minsta utrymme som Photoshop försöker hålla ledigt i det virtuella minnet, och det tillgängliga utrymmet för Photoshop-åtgärder i ett virtuellt minne är de 6 GB som subtraheras från det aktuella lediga utrymmet på disken. Om det lediga utrymmet i det virtuella minnet är 10 GB är det tillgängliga utrymmet för Photoshop-åtgärder i det virtuella minnet 10-6 = 4 GB, vilket kanske inte är tillräckligt för den aktuella åtgärden. 

 • Om du endast gör små ändringar behöver du minst 10 GB virtuellt minne för Photoshop (med standardinställningar, penslar, mönster osv.). Vi rekommenderar att det finns minst 20 GB ledigt utrymme på datorns hårddisk när du arbetar med Photoshop. Ytterligare ledigt utrymme kan behövas beroende på det filformat som du arbetar med.
 • Om du gör stora ändringar i täta pixellager (dvs. använder flera filter på komplexa bakgrundsbilder eller gör flera ändringar på stora smarta objekt) kan du behöva lika mycket utrymme som motsvarar storleken på originalfilen som det finns händelselägen. 

Enhetsformat som stöds för virtuellt minne

macOS: macOS extended

Windows: NTFS, exFAT, FAT32

Enheter som inte rekommenderas för virtuella minnen

 • Minnesstickor
 • Alla USB-2-enheter
 • NTFS-formaterade enheter på macOS

Rekommenderade inställningar för virtuella minnen

 • För bästa prestanda ansluter du de virtuella minnena till en kompatibel port med den som har högsta bandbreddsgränsen av alla tillgängliga portar. Bandbreddsgränserna för olika portar är följande:
  Thunderbolt = 10 GB/sek
  eSATA = 600 MB/sek
  PCIe = 500 MB/sek
  USB3 = 400 MB/sek
 • Om du vill förbättra prestanda konfigurerar du det virtuella minnet på en defragmenterad hårddisk som har mycket ledigt lagringsutrymme och snabb läs-/skrivhastighet. Om du har fler än en hårddisk kan du ange ytterligare virtuella minnen. Photoshop stöder upp till 64 exabyte virtuellt minne på upp till fyra volymer. (En exabyte är lika med 1 miljard GB.)
 • Om startenheten är en hårddisk, i motsats till en SSD-enhet (solid-state disk), prova att använda en annan hårddisk som primärt virtuellt minne. En SSD-enhet, å andra sidan, fungerar bra både som primär startenhet och virtuellt minne. Faktum är att det förmodligen är bättre att använda en SSD än en separat hårddisk som primärt virtuellt minne.
 • Virtuella minnen bör finnas på en annan enhet än där du redigerar stora filer.
 • Det virtuella minnet för programmet bör finnas på en annan enhet än den som används för operativsystemets virtuella minne.
 • RAID-diskar/diskuppsättningar är lämpliga att tilldela virtuella minnen till.
 • Defragmentera regelbundet enheter med virtuella minnen.
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto