Felsök problem med fullt virtuellt minne i Photoshop

Lär dig hur du snabbt åtgärdar problem med full virtuellt minne i Photoshop.

Om du får ett felmeddelande om att det virtuella minnet är fullt betyder det ofta att det lagringsutrymme som krävs för att utföra en åtgärd på den hårddisk (eller de hårddiskar) som används som virtuellt minne håller på att ta slut.

Problem: felmeddelande om att det virtuella minnet är fullt

Felmeddelande om att det inte gick att initiera Photoshop eftersom det virtuella minnet är fullt
Felmeddelande om att det inte gick att initiera Photoshop eftersom det virtuella minnet är fullt

Lösning

Om du vill felsöka problem med full virtuellt minne vidtar du en eller flera av åtgärderna nedan:

Frigöra ytterligare utrymme

Obs!

Vi rekommenderar att det finns minst 20 GB ledigt utrymme på datorns hårddisk när du arbetar med Photoshop. Ytterligare ledigt utrymme kan behövas beroende på det filformat som du arbetar med.

Frigör ytterligare hårddiskutrymme genom att ta bort onödiga filer från det virtuella minnet, eller genom att flytta dina filer från det virtuella minnet till en annan plats.

Om den enhet som är tilldelad för att användas som virtuellt minne på Windows-datorn till exempel är enheten C:\ kan du helt enkelt ta bort de filer som du inte längre behöver. Du kan även flytta filerna till en ny plats på datorn, till exempel enheten D:\. Det innebär att utrymme på enheten C:\ frigörs och du kan fortsätta att använda den som virtuellt minne.

Om den enhet som är tilldelad för att användas som virtuellt minne på macOS-datorn är Macintosh HD kan du på liknande sätt helt enkelt ta bort de filer som du inte längre behöver. Du kan även flytta filerna till en extern enhet om det behövs.

Ange lämpliga enheter för virtuella minnen

Som standard används den interna operativsystemsenheten som virtuellt minne för Photoshop. Om du har fler än en enhet eller partition ser du till att välja de snabbaste enheterna med maximalt ledigt utrymme som virtuellt minne. Du kan även åtgärda att ett virtuellt minne är fullt genom att ange ytterligare hårddiskar att använda som virtuellt minne.

Håll tangenterna Kommando+Alt (MacOS) eller Ctrl+Alt (Windows) nedtryckta under programstart och ange ett nytt virtuellt minne för systemet i dialogrutan Inställningar för virtuellt minne som öppnas.

Ange lämplig enhet för virtuellt minne
Ange lämplig enhet för virtuellt minne

Obs!

Enhetsformat som stöds för virtuellt minne

  • macOS: macOS extended, APFS
  • Windows: NTFS, exFAT, FAT32

Mer information finns i Justera inställningar i Photoshop.

Ange rätt enheter när du skapar eller ändrar storlek på dokumentet

Ibland kan det hända att felet gällande fullt virtuellt minne inträffar på grund av avvikelser i dokumentenheterna. Undvik att det inträffar genom att ange rätt enheter när du skapar eller ändrar storlek på dokument. Kontrollera även enhetsinställningarna när du beskär dokument eller justerar storleken på arbetsytan.

Optimera det utrymme som Photoshop använder

  • Avaktivera funktionen för att spara automatisk återställning: Du kan minska storleken på den tillfälliga filen (minnesfilen) för Photoshop, med risk för att inte någon automatisk återställning görs, genom att avaktivera alternativet Spara återställningsinformation automatiskt: Redigera (Win)/Photoshop (Mac) > Inställningar > Filhantering > Spara återställningsinformation automatiskt var [N minut].
  • Begränsa händelselägen: Photoshop kan spara upp till 1 000 händelselägen. Standardvärdet är 50. Om du vill minska siffran går du till inställningsdialogrutan Prestanda. I avsnittet Historik och cache anger du ett mindre antal för händelselägen.

Mer information om hur du finjusterar Photoshop-funktioner för optimerade prestanda finns i Optimera Photoshop-prestanda.

Återställa Photoshop-inställningar

I sällsynta fall när Photoshop eller systemet kraschar kan inställningsfilen för Photoshops skadas, vilket kan påverka Photoshops hantering av virtuella minnen. Genom att återställa inställningarna i Photoshop och sedan konfigurera om inställningarna för det virtuella minnet kan du åtgärda problem med att det virtuella minnet är fullt.

Mer information finns i Återställa inställningar i Photoshop.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto