Fylla i formulär

I det här dokumentet beskrivs hur du fyller i PDF-formulär med hjälp av Acrobat- eller Reader-programmet.

Är formuläret ifyllbart?

Alla formulär kan inte fyllas i. Ibland konverterar den som skapar formuläret inte PDF-filen till ett interaktivt ifyllbart formulär. De kan också avsiktligen skapa ett formulär som du bara kan fylla i för hand eller med verktyget Fyll i och signera. Dessa icke-interaktiva formulär kallas platta.

Interaktiva formulär i Acrobat Reader
Interaktiva ifyllbara formulär i Acrobat Reader: Markera var du ska skriva

Platt formulär i Acrobat Reader
Icke-interaktivt platt formulär i Acrobat Reader: Använd verktygen Fyll i och signera när du vill lägga till text och andra symboler var som helst i formuläret

Fylla i interaktiva formulär

Ett interaktivt formulär innehåller fält som du kan markera eller fylla i.

Interaktiva formulär i Acrobat
Interaktivt ifyllbart formulär

A. Det lila meddelandefältet anger att det finns ifyllbara fält. B. Visar de ifyllbara fälten när du klickar här. 

 1. Om det behövs högerklickar du på dokumentet och väljer antingen Handverktyget eller Markeringsverktyget på snabbmenyn.

  När du flyttar pekaren över ett fält ändrar den utseende. Till exempel ändras Handverktyget  till ett I-streck  när du kan skriva text i formulärfältet. Vissa textfält är dynamiska. Det innebär att de anpassas automatiskt efter mängden data som anges och alltså kan vara flera sidor långa till omfånget.

 2. (Valfritt) Du kan göra det enklare att identifiera formulärfält genom att klicka på knappen Färgmarkera befintliga fält  i dokumentets meddelandefält. Formulärfält visas med en färgad bakgrund (ljusblå som standard) och alla obligatoriska formulärfält visas med en kontur i en annan färg (rött som standard).

 3. Klicka för att ange alternativ, till exempel alternativknappar. Klicka i ett textfält för att skriva.
  Tryck på tabbtangenten för att gå framåt eller på Skift+Tabb för att gå bakåt.
 4. När du är klar klickar du på skickaknappen för att antingen skicka data till en server eller skapa ett e-postmeddelande för att skicka data. Skickaknappen kan visas i det lila meddelandefältet överst i formuläret eller i formulärinnehållet.

Felsökningstips om hur du fyller i formulär finns i Felsökningsformulär.

Fylla i platta formulär med verktygen för Fyll i och signera

Ett platt formulär har inga interaktiva fält. Du kan emellertid använda verktygen för Fyll i och signera för att lägga till text och andra symboler i formuläret. Instruktioner finns i Fylla i PDF-formulär.

Fylla i platta formulär i en webbläsare

Ett vanligt sätt att visa ett PDF-formulär är i en webbläsare, till exempel när du klickar på en länk på en webbplats. Om formuläret inte innehåller interaktiva fält kan du använda verktygen för Fyll i och signera för att fylla i formuläret. Spara formuläret på datorn och öppna det sedan direkt i Acrobat eller Acrobat Reader. Instruktioner finns i Fylla i PDF-formulär.

Spara ett formulär på datorn
Spara formuläret, öppna det i Acrobat eller Acrobat Reader och välj Verktyg > Fyll i och signera.

Alternativ för att arbeta i formulär

Tangenter

Resultat

Tabb eller Skift+Tabb

Accepterar inmatning och flyttar till nästa fält

Uppåt-/vänsterpil

Markerar föregående alternativknapp i en grupp

Neråt-/högerpil

Markerar nästa alternativknapp

Esc

Ta bort och avmarkera formulärfält

Esc (tryck två gånger)

Avslutar helskärmsläge

Retur (textfält med en rad)

Accepterar inmatning och avmarkerar fältet

Retur (textfält med flera rader)

Skapar styckebrytning i samma formulärfält

Retur (kryssruta)

Aktiverar eller inaktiverar kryssrutan

Retur (numeriskt tangentbord)

Accepterar inmatning och avmarkerar det aktuella formulärfältet

(Windows) Ctrl+Tabb Infogar en tabb i textfältet
(Mac) Alt+Tabb Infogar en tabb i textfältet

Fylla i formulär automatiskt (endast interaktiva formulär)

Funktionen Komplettera automatiskt lagrar de poster som du skriver i ett interaktivt formulärfält. Komplettera automatiskt föreslår eller fyller automatiskt i svar som stämmer överens med det du skrivit i andra formulärfält. Förslagen visas i en lista där du kan välja önskat förslag. Som standard är funktionen Komplettera automatiskt inaktiverad, så om du vill använda den måste du aktivera den i dialogrutan Inställningar.

Om du vill ta bort en post från Komplettera automatiskt-funktionens minne (t.ex. en felstavad angivelse som du redan har korrigerat) kan du öppna och redigera listan i inställningarna.

Obs!

Formulärinställningarna styr hur programmet hanterar öppna formulär när du arbetar med dem. Inställningarna sparas inte tillsammans med PDF-formulären.

Aktivera alternativet Komplettera automatiskt

 1. Välj Redigera > Inställningar (Windows) eller Acrobat/Acrobat Reader > Inställningar (Mac OS).

 2. Välj Formulär till vänster.

 3. Välj Grundläggande eller Avancerat på menyn under Komplettera automatiskt.

 4. Markera kryssrutan Kom ihåg numeriska data om du vill att siffror som du skriver in i formulär ska lagras i Komplettera automatiskt-funktionens minne.

Obs!

När du markerar ett alternativ i listrutan Komplettera automatiskt, visas en beskrivning av hur detta påverkar funktionens beteende. Beskrivningen visas i rutan nedtill i dialogrutan.

Ta bort en post från minnet för Komplettera automatiskt

 1. Öppna dialogrutan Inställningar.

 2. Välj Formulär till vänster.

 3. Klicka på Redigera lista under Komplettera automatiskt.

 4. Gör något av följande i dialogrutan Komplettera listan automatiskt. Klicka sedan på Ja i dialogrutan för bekräftelse:

  • Ta bort alla poster genom att klicka på Ta bort alla.
  • Om du vill ta bort några poster markerar du dem och klickar sedan på Ta bort. (Håll ned Skift-tangenten och klicka om du vill markera flera angränsande poster. Håll ned Ctrl och klicka om du vill markera flera spridda poster.)

Ändra platta formulär till ifyllbara (Acrobat Pro)

Du kan ändra ett platt formulär till ett ifyllbart med verktyget Förbered formulär eller genom att aktivera verktygen för Fyll i och signera. Acrobat- och Acrobat Reader-användare kan fylla i platta formulär med verktyget Fyll i och signera.

Interaktivt formulär

Använd verktyget Förbered formulär om du vill skapa ett interaktivt formulär. Se Skapa ett formulär från ett befintligt dokument.

Platt formulär

Om du vill aktivera verktygen Fyll i och signera väljer du Arkiv > Spara som annan > Reader-utökad PDF > Aktivera fler verktyg (bl.a. fylla i och spara formulär).

Verktygen är bara aktiverade för det aktuella formuläret. Om du skapar ett annat formulär utför du den här åtgärden igen, så att Acrobat Reader-användare kan använda verktygen.

Spara formulär

 • Spara det ifyllda formuläret genom att välja Arkiv > Spara som och ge filen ett nytt namn.

 • Om du vill ta bort de utökade Reader-funktionerna väljer du Arkiv > Spara en kopia.

 • Om du vill att Reader-användare ska kunna spara informationen som de skriver, väljer du Arkiv > Spara som annan > Reader-utökad PDF > Aktivera fler verktyg (bl.a. för att fylla i & spara formulär).

 1. Klicka på knappen Skriv ut  eller välj Arkiv > Skriv ut.

 2. Välj en skrivare på menyn längst upp i dialogrutan Skriv ut.

 3. Välj något av följande på menyn Kommentarer och formulär i det övre högra hörnet av dialogrutan Skriv ut och klicka sedan på OK:

  • (Interaktivt eller platt formulär) Om du vill skriva ut formuläret och de ifyllda posterna väljer du Dokument. Med det här alternativet skrivs den text som du har skrivit med verktyget Lägg till text ut.

  • (Interaktivt eller platt formulär) Om du vill skriva ut formuläret, de ifyllda posterna och alla kommentarer i formuläret väljer du Dokument och markeringar. Med det här alternativet skrivs den text som du har skrivit med verktyget Lägg till text ut.

  • (Endast interaktiva formulär) Om du bara vill skriva ut de ifyllda posterna, men inte själva formuläret, väljer du Endast formulärfält.

Rensa formulärposter som inte har sparats

 1. Välj Verktyg > Förbered formulär. Klicka på Mer och välj sedan Rensa formulär på den högra panelen.

Importera eller exportera formulärdata (endast Reader, inte webbläsare)

I vissa arbetsflöden skickar individer in ifyllda formulär som datafiler i format som FDF eller XML. I Acrobat Reader kan du importera data för att visa dem i den fullständiga PDF-filen:

 1. Klicka på Utökat överst till höger i fönstret och sedan på Importera data.

Du kan också spara informationen i ett ifyllt PDF-formulär som en datafil i ett annat filformat:

 1. Klicka på Utökat överst till höger i fönstret och sedan på Exportera data.

Mer information finns i Hantera filer med formulärdata i hjälpen i Acrobat.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto