Fylla i formulär

Innan du börjar

Vi lanserar en ny, mer intuitiv produktupplevelse. Om skärmen som visas här inte matchar produktgränssnittet väljer du hjälp för din nuvarande upplevelse.

I den nya upplevelsen visas verktygen till vänster på skärmen.

Är formuläret ifyllbart?

Alla formulär kan inte fyllas i. Ibland konverterar den som skapar formuläret inte PDF-filen till ett interaktivt ifyllbart formulär. De kan också avsiktligen skapa ett formulär som du bara kan fylla i för hand eller med verktyget Fyll i och signera. Dessa icke-interaktiva formulär kallas platta.

Interaktiva formulär i Acrobat Reader
Interaktiva ifyllbara formulär i Acrobat Reader: Markera var du ska skriva

Platt formulär i Acrobat Reader
Icke-interaktivt platt formulär i Acrobat Reader: Använd verktygen Fyll i och signera när du vill lägga till text och andra symboler var som helst i formuläret

Fylla i interaktiva formulär

Ett interaktivt formulär innehåller fält som du kan markera eller fylla i.

Interaktiva formulär i Acrobat
Interaktivt ifyllbart formulär

A. Det lila meddelandefältet anger att det finns ifyllbara fält. B. Visar de ifyllbara fälten när du klickar här. 

 1. Om det behövs välj antingen Handverktyg eller Markeringsverktyg från snabbmenyn på sidan (högerklicka på sidan för att öppna snabbmenyn).

  När du flyttar pekaren över ett fält ändrar den utseende. Till exempel ändras Handverktyget  till ett I-streck  när du kan skriva text i formulärfältet. Vissa textfält är dynamiska. Det innebär att de anpassas automatiskt efter mängden data som anges och alltså kan vara flera sidor långa till omfånget.

 2. Välj var som helst i formuläret för åtkomstalternativ, till exempel radioknappar. Klicka i ett textfält för att skriva.

  Tryck på tabbtangenten för att gå framåt eller på Skift+Tabb för att gå bakåt.

 3. När du är klar skickar du in formuläret för att antingen skicka data till en server eller skapa ett e-postmeddelande för att skicka data.

Felsökningstips om hur du fyller i formulär finns i Felsökningsformulär.

Fylla i platta formulär med verktygen för Fyll i och signera

Ett platt formulär har inga interaktiva fält. Du kan emellertid använda verktygen för Fyll i och signera för att lägga till text och andra symboler i formuläret. Instruktioner finns i Fylla i PDF-formulär.

Fylla i platta formulär i en webbläsare

Ett vanligt sätt att visa ett PDF-formulär är i en webbläsare, till exempel när du följer en länk på en webbplats. Om formuläret inte innehåller interaktiva fält kan du använda verktygen för Fyll i och signera för att fylla i formuläret. Spara formuläret på datorn och öppna det sedan direkt i Acrobat eller Acrobat Reader. Instruktioner finns i Fylla i PDF-formulär.

Spara ett formulär på datorn
Spara formuläret, öppna det i Acrobat eller Acrobat Reader och välj Verktyg > Fyll i och signera.

Alternativ för att arbeta i formulär

Tangenter

Resultat

Tabb eller Skift+Tabb

Accepterar inmatning och flyttar till nästa fält

Uppåt-/vänsterpil

Markerar föregående alternativknapp i en grupp

Neråt-/högerpil

Markerar nästa alternativknapp

Esc

Ta bort och avmarkera formulärfält.

Esc (tryck två gånger)

Avslutar helskärmsläge

Retur (textfält med en rad)

Accepterar inmatning och avmarkerar fältet

Retur (textfält med flera rader)

Skapar styckebrytning i samma formulärfält

Retur (kryssruta)

Aktiverar eller inaktiverar kryssrutan

Retur (numeriskt tangentbord)

Accepterar inmatning och avmarkerar det aktuella formulärfältet

(Windows) Ctrl+Tabb Infogar en tabb i textfältet
(macOS) kommando+Tab Infogar en tabb i textfältet

Fylla i formulär automatiskt (endast interaktiva formulär)

Funktionen Komplettera automatiskt lagrar de poster som du skriver i ett interaktivt formulärfält. Komplettera automatiskt föreslår eller fyller automatiskt i svar som stämmer överens med det du skrivit i andra formulärfält. Förslagen visas i en lista där du kan välja önskat förslag. Som standard är funktionen Komplettera automatiskt inaktiverad, så om du vill använda den måste du aktivera den i dialogrutan Inställningar.

Om du vill ta bort en post från Komplettera automatiskt-funktionens minne (t.ex. en felstavad angivelse som du redan har korrigerat) kan du öppna och redigera listan i inställningarna.

Obs!

Formulärpreferenserna styr hur programmet hanterar öppna formulär när du arbetar med dem. Inställningarna sparas inte tillsammans med PDF-formulären.

Aktivera alternativet Komplettera automatiskt

 1. I hamburgermenyn väljer du Preferenser (Windows®) eller välj Acrobat/Acrobat Reader > Preferenser (macOS).

 2. I dialogrutan Preferenser väljer du Formulär som preferenskategori.

 3. Välj Grundläggande eller Avancerat på menyn under Komplettera automatiskt.

 4. Markera kryssrutan Kom ihåg numeriska data om du vill att siffror som du skriver in i formulär ska lagras i Komplettera automatiskt-funktionens minne.

Obs!

När du markerar ett alternativ i listrutan Komplettera automatiskt, visas en beskrivning av hur detta påverkar funktionens beteende. Beskrivningen visas i rutan nedtill i dialogrutan.

Ta bort en post från minnet för Komplettera automatiskt

Obs!

När du markerar ett alternativ i listrutan Komplettera automatiskt, visas en beskrivning av hur detta påverkar funktionens beteende. Beskrivningen visas i rutan nedtill i dialogrutan.

Ta bort en post från minnet för Komplettera automatiskt

 1. Öppna dialogrutan Preferenser. I hamburgermenyn väljer du Preferenser (Windows®) eller välj AcrobatAcrobat Reader > Preferenser (macOS).

 2. Välj Formulär till vänster.

 3. Klicka på Redigera lista under Komplettera automatiskt.

 4. I dialogrutan Lista med poster som fylls i automatiskt gör du något av följande och väljer sedan Ja för att bekräfta:

  • Välj Ta bort alla om du vill ta bort alla poster.
  • Om du vill ta bort några poster markerar du dem och klickar sedan på Ta bort. (Håll ned Skift-tangenten och klicka för att markera flera angränsande poster. Håll ned Ctrl och klicka om du vill markera flera spridda poster.)

Ändra platta formulär till ifyllbara (Acrobat Pro)

Du kan ändra ett platt formulär till ett ifyllbart med verktyget Förbered formulär eller genom att aktivera verktygen för Fill & Sign. Acrobat- och Acrobat Reader-användare kan fylla i platta formulär med verktyget Fyll i och signera.

Interaktivt formulär

Använd verktyget Förbered formulär om du vill skapa ett interaktivt formulär. Se Skapa ett formulär från ett befintligt dokument.

Platt formulär

Så här aktiverar du verktyget Fill & Sign, från hamburgermenyn (menyn Arkiv i macOS) väljer du Spara som annan  > Utökad Acrobat Reader PDF-fil > Aktivera fler verktyg (bl.a. fylla i och spara formulär).

Verktygen är bara aktiverade för det aktuella formuläret. Om du skapar ett annat formulär utför du den här åtgärden igen, så att Acrobat Reader-användare kan använda verktygen.

Spara formulär

 • Om du vill spara det ifyllda formuläret väljer du Spara som från hamburgermenyn (Arkiv > Spara som i macOS) och byter namn på filen.

 • Om du vill ta bort utökade Acrobat Reader-funktioner väljer du Spara en kopia (Arkiv > Spara en kopia i macOS).

 • Om du vill tillåta Acrobat Reader-användare att spara de data de har skrivit in väljer du något av följande beroende på ditt operativsystem:

  Windows®Spara som annan > Utökad Acrobat Reader PDF-fil > Aktivera fler verktyg (bl.a. fylla i och spara formulär) 
  macOS: Arkiv > Spara som annan > Utökad Acrobat Reader PDF-fil > Aktivera fler verktyg (bl.a. fylla i och spara formulär).

 1. Välj knappen Skriv ut eller Skriv ut från hamburgermenyn (Arkiv > Skriv ut i macOS).

 2. Välj en lämplig skrivare i dialogrutan Skriv ut.

 3. I menyn Kommentarer och formulär väljer du något av följande och väljer sedan OK:

  • (Interaktivt eller platt formulär) Om du vill skriva ut formuläret och de ifyllda posterna väljer du Dokument. Med det här alternativet skrivs den text som du har skrivit med verktyget Lägg till text ut.

  • (Interaktivt eller platt formulär) Om du vill skriva ut formuläret, de ifyllda posterna och alla kommentarer i formuläret väljer du Dokument och markeringar. Med det här alternativet skrivs den text som du har skrivit med verktyget Lägg till text ut.

  • (Endast interaktiva formulär) Om du bara vill skriva ut de ifyllda posterna, men inte själva formuläret, väljer du Endast formulärfält.

Rensa formulärposter som inte har sparats

 1. Välj Verktyg > Förbered formulär. I sidopanelen Fält väljer du Rensa formulär från menyn Alternativ  .

Importera eller exportera formulärdata (endast Reader-programmet, inte i webbläsare)

I vissa situationer kan personer skicka in ifyllda formulär som datafiler i t.ex. FDF- eller XML-format. I Acrobat Reader kan du importera dessa data och visa dem i den fullständiga PDF-filen:

 1. Klicka på Utökad längst upp i till höger i fönstret och klicka sedan på Importera data.

Du kan också spara informationen i ett ifyllt PDF-formulär som en datafil med ett annat format:

 1. Klicka på Utökad längst upp i till höger i fönstret och klicka sedan på Exportera data.

Mer information finns i Hantera filer med formulärdata i hjälpen för Acrobat.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online