Användarhandbok Avbryt

Samla in och hantera PDF-formulärdata

 1. Användarhandbok för Acrobat
 2. Introduktion till Acrobat
  1. Få åtkomst till Acrobat från dator, mobil, webb
  2. Nyheter i Acrobat
  3. Kortkommandon
  4. Systemkrav
 3. Arbetsyta
  1. Allmänt om arbetsytan
  2. Öppna och visa PDF-filer
   1. Öppna PDF-filer
   2. Navigera i PDF-filer
   3. Visa PDF-preferenser
   4. Justera PDF-vyer
   5. Aktivera miniatyrförhandsgranskning av PDF-filer
   6. Visa PDF i webbläsare
  3. Arbeta med onlinelagringskonton
   1. Få åtkomst till filer från Box
   2. Få åtkomst till filer från Dropbox
   3. Få åtkomst till filer från OneDrive
   4. Få åtkomst till filer från SharePoint
   5. Få åtkomst till filer från Google Drive
  4. Acrobat och macOS
  5. Acrobat-meddelanden
  6. Rutnät, stödlinjer och mätningar i PDF-filer
  7. Asiatisk, kyrillisk och höger-till-vänster-text i PDF-filer
 4. Skapa PDF-filer
  1. Översikt över att skapa PDF-filer
  2. Skapa PDF-filer med Acrobat
  3. Skapa PDF-filer med PDFMaker
  4. Använda Adobe PDF-skrivaren
  5. Konvertera webbsidor till PDF-format
  6. Skapa PDF-filer med Acrobat Distiller
  7. Konverteringsinställning för Adobe PDF
  8. PDF-teckensnitt
 5. Redigera PDF-filer
  1. Redigera text i PDF-filer
  2. Redigera bilder eller objekt i en PDF-fil
  3. Rotera, flytta, ta bort och numrera om PDF-sidor
  4. Redigera skannade PDF-filer
  5. Förbättra hämtade dokumentfoton med hjälp av en mobilkamera
  6. Optimera PDF-filer
  7. Egenskaper och metadata för PDF-filer
  8. Länkar och bifogade filer i PDF-filer
  9. PDF-lager
  10. Sidminiatyrer och bokmärken i PDF-filer
  11. Åtgärdsguiden (Acrobat Pro)
  12. PDF-filer som har konverterats till webbsidor
  13. Konfigurera PDF-filer för en presentation
  14. PDF-artiklar
  15. Geospatiala PDF-filer
  16. Använda åtgärder och skript i PDF-filer
  17. Ändra standardteckensnittet för texttillägg
  18. Ta bort sidor från en PDF
 6. Skanning och OCR
  1. Skanna dokument till PDF
  2. Förbättra foton i dokument
  3. Felsök skannerproblem när du skannar i Acrobat
 7. Formulär
  1. Grunderna för PDF-formulär
  2. Skapa ett formulär från grunden i Acrobat
  3. Skapa och distribuera PDF-formulär
  4. Fylla i PDF-formulär
  5. Egenskaper för PDF-formulärfält
  6. Fyll i och signera PDF-formulär
  7. Ange åtgärdsknappar i PDF-formulär
  8. Publicera interaktiva PDF-webbformulär
  9. Grunderna för PDF-formulärfält
  10. PDF-streckkodsfält
  11. Samla in och hantera PDF-formulärdata
  12. Om Formulärspåraren
  13. Hjälp för PDF-formulär
  14. Skicka PDF-formulär till mottagare via e-post eller en intern server
 8. Kombinera filer
  1. Kombinera eller sammanfoga filer till en enda PDF-fil
  2. Rotera, flytta, ta bort och numrera om PDF-sidor
  3. Lägga till sidhuvuden, sidfötter och Bates-numrering i PDF-dokument
  4. Beskära PDF-sidor
  5. Lägga till vattenstämplar i PDF-dokument
  6. Lägga till bakgrunder i PDF-filer
  7. Arbeta med komponentfiler i en PDF-portfölj
  8. Publicera och dela PDF-portföljer
  9. Översikt över PDF-portföljer
  10. Skapa och anpassa PDF-portföljer
 9. Dela, granska och kommentera
  1. Dela och spåra PDF-dokument online
  2. Redigeringsmarkera text
  3. Förbereda för en PDF-granskning
  4. Starta en PDF-granskning
  5. Använda delade granskningar på SharePoint eller Office 365-webbplatser
  6. Delta i en PDF-granskning
  7. Lägga till kommentarer i PDF-filer
  8. Lägga till en stämpel i ett PDF-dokument
  9. Arbetsgångar för godkännande
  10. Hantera kommentarer | visa, svara, skriva ut
  11. Importera och exportera kommentarer
  12. Spåra och hantera PDF-granskningar
 10. Spara och exportera PDF-filer
  1. Spara PDF-filer
  2. Konvertera PDF till Word
  3. Konvertera PDF till JPG
  4. Konvertera eller exportera PDF-filer till andra filformat
  5. Filformatalternativ för PDF-export
  6. Återanvända PDF-innehåll
 11. Säkerhet
  1. Förbättrad säkerhetsinställning för PDF-filer
  2. Skydda PDF-dokument med lösenord
  3. Hantera digitala ID:n
  4. Skydda PDF-dokument med certifikat
  5. Öppna skyddade PDF-filer
  6. Ta bort känsligt innehåll från PDF-filer
  7. Konfigurera skyddsprofiler för PDF-filer
  8. Välj en dokumentskyddsmetod för PDF-filer
  9. Säkerhetsvarningar när en PDF-fil öppnas
  10. Skydda PDF-filer med Adobe Experience Manager
  11. Skyddad visningsfunktion för PDF-filer
  12. Översikt över säkerhet i Acrobat och PDF-filer
  13. JavaScript-skript i PDF-dokument som en säkerhetsrisk
  14. Bilagor som säkerhetsrisker
  15. Tillåt eller blockera länkar i PDF-filer
 12. Digitala signaturer
  1. Signera PDF-dokument
  2. Läs in din signatur på mobilen och använd den överallt
  3. Skicka dokument för e-signering
  4. Om certifikatsignaturer
  5. Certifikatbaserade signaturer
  6. Validera digitala signaturer
  7. Adobe Approved Trust List
  8. Hantera pålitliga identiteter
 13. Skriva ut
  1. Grundläggande PDF-utskriftsåtgärder
  2. Skriva ut häften och PDF-portföljer
  3. Avancerade PDF-utskriftsinställningar
  4. Skriv ut till PDF
  5. Skriva ut PDF-filer i färg (Acrobat Pro)
  6. Skriva ut PDF-dokument i anpassad storlek
 14. Tillgänglighet, taggar och flödesomformning
  1. Skapa och verifiera PDF-tillgänglighet
  2. Tillgänglighetsfunktioner i PDF-filer
  3. Verktyget Läsordning för PDF-filer
  4. Läsa PDF-filer med flödesomformning och tillgänglighetsfunktioner
  5. Redigera dokumentstrukturen med panelerna Innehåll och Taggar
  6. Skapa tillgängliga PDF-filer
 15. Söka och indexera
  1. Skapa PDF-index
  2. Söka i PDF-filer
 16. Multimedia och 3D-modeller
  1. Lägga till ljud, video och interaktiva objekt i PDF-filer
  2. Lägga till 3D-modeller till PDF-filer (Acrobat Pro)
  3. Visa 3D-modeller i PDF-filer
  4. Samverka med 3D-modeller
  5. Mäta 3D-objekt i PDF-filer
  6. Ställa in 3D-vyer i PDF-filer
  7. Aktivera 3D-innehåll i PDF-filer
  8. Lägga till multimedia i PDF-filer
  9. Kommentera 3D-design i PDF-filer
  10. Spela upp video-, ljud- och multimedieformat i PDF-filer
  11. Lägga till kommentarer till videofilmer
 17. Verktyg för tryckproduktion (Acrobat Pro)
  1. Översikt över verktyg för utskriftsproduktion
  2. Skrivarmärken och hårlinjer
  3. Förhandsgranska utdata
  4. Genomskinlighetsförenkling
  5. Färgkonvertering och tryckfärgshantering
  6. Svällningsfärg
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- och PDF/E-kompatibla filer
  2. Preflight-profiler
  3. Avancerade preflight-kontroller
  4. Preflight-rapporter
  5. Visa preflight-resultat, objekt och resurser
  6. Utdatametoder i PDF-filer
  7. Korrigera problemområden med preflight-verktyget
  8. Automatisera dokumentanalys med droplet-filer eller preflight-åtgärder
  9. Analysera dokument med preflight-verktyget
  10. Ytterligare kontroller i preflight-verktyget
  11. Preflight-bibliotek
  12. Preflight-variabler
 19. Färghantering
  1. Bibehålla konsekventa färger
  2. Färginställningar
  3. Färghantera dokument
  4. Arbeta med färgprofiler
  5. Mer om färghantering

Innan du börjar

Vi lanserar en ny, mer intuitiv produktupplevelse. Om skärmen som visas här inte matchar produktgränssnittet väljer du hjälp för din nuvarande upplevelse.

I den nya upplevelsen visas verktygen till vänster på skärmen.

När du delar ett formulär genererar Acrobat automatiskt ett PDF Portfolio för att samla in data som användarna har skickat in. Som standard sparas den här filen i samma mapp som originalformuläret med namnet "'filename_responses". Ämnena nedan förklarar hur du:

Samla in användardata

 1. Öppna det insända formuläret när en användare har skickat det.
 2. I dialogrutan Lägg till ifyllda formulär till svarsfilen väljer du ett av följande alternativ:

  • Lägg till i en befintlig svarsfil: Det här alternativet kompilerar data i svarsfilen som skapades när du distribuerade formuläret med guiden Distribuera formulär. Klicka vid behov på Bläddra för att hitta svarsfilen.

  • Skapa en ny svarsfil: Med det här alternativet genereras en ny svarsfil med det namn och den plats som du anger.

 3. Välj OK.

  Svarsfilen öppnas. Varje returnerat formulär som läggs in i svarsfilen visas som en komponentfil i en PDF-portfölj.

Lägga till användardata i en befintlig svarsfil

 1. Öppna svarsfilen i Acrobat.

 2. I den vänstra rutan väljer du Lägg till.

 3. i dialogrutan Lägg till returnerade formulär väljer du Lägg till fil.

 4. Leta upp och välj de returnerade formulären och välj sedan Öppna.

 5. Upprepa föregående steg för att inkludera eventuella returnerade formulär som finns i andra mappar. När du är klar väljer du OK.

När du är klar visas varje tillagt PDF-formulär som en komponentfil i PDF Portfolio.

Exportera användardata från en svarsfil

Använd den här processen när du vill spara alla poster i en PDF Portfolio svarsfil i en kalkylblads- eller XML-fil.

 1. Öppna svarsfilen i Acrobat och markera de data som du vill exportera.

 2. I menyn Alla verktyg väljer du Exportera en PDF, välj ett format och välj sedan Konvertera till (valt format).

 3. i dialogrutan Välj mapp där filen ska sparas. Ange namn, plats och filformat (CSV eller XML) för formulärdata och välj sedan Spara.
  .

Hantera formulärdatafiler

Du kan flytta svaren för ett PDF-formulär till och från andra filformat som kräver mindre utrymme än en fullständig PDF-fil.

Importera formulärdata

Ibland skickar enskilda personer in ifyllda formulär som datafiler i stället för att fylla i PDF-filer. Dessa filer är inte PDF-filer utan har ett annat filformat, t.ex. FDF eller XML. Du kan se data som har skickats av en enskild mottagare i ett PDF-sammanhang genom att öppna den ursprungliga PDF-filen och sedan importera informationen från datafilen.

 1. Gå till Acrobat och öppna PDF-formuläret som du vill importera data till.

 2. I menyn Alla verktyg väljer du Förbered ett formulär

 3. I panelen Förbered ett formulär till vänster:

  • Välj  > Rensa formulär.
  • Välj  > Importera data.
  Obs!

  Om du importerar data från en annan fil till ett PDF-formulär ersätts all befintlig information i de enskilda formulärfälten. Om den importerade datafilen innehåller ett eller flera tomma formulärfält raderas dock inte originaldata vid import.

 4. I dialogrutan Välj filen som innehåller formulärdata väljer du ett format i fil eller typ som motsvarar den datafil du vill importera. Leta upp och välj den filen och klicka sedan på Öppna.

  Obs!

  Vissa format är bara tillgängliga för specifika typer av PDF-formulär beroende på vilket program som har använts för att skapa formuläret, t ex Acrobat eller Designer ES2. Data som du importerar från en textfil (.txt) måste vara formaterade i tabbavgränsade rader uppställda i kolumner.

Exportera fildata

Gör så här om du vill spara informationen i ett ifyllt PDF-formulär som en datafil i ett annat format:

 1. Öppna den ifyllda formulärfilen i Acrobat.

 2. I menyn Alla verktyg väljer du Förbered ett formulär och sedan från den vänstra panelen som öppnas väljer du Exportera data.

 3. I dialogrutan Exportera formulärdata som väljer du det format (FDF, XFDF, XML eller TXT) som du vill spara formulärdata i. Välj plats och filnamn och välj sedan Spara.

  Obs!

  En del filformat är bara tillgängliga för specifika typer av PDF-formulär beroende på hur formuläret skapades.

Sammanfoga exporterade datafiler till ett kalkylblad

Så här kompilerar du data från formulär som inte redan finns i en datauppsättning:

 1. Från panelen Förbered ett formulär väljer du  > Sammanfoga datafiler i kalkylblad.

 2. I dialogrutan Exportera data från flera formulär väljer du Lägg till filer.

  Sammanfoga exporterade datafiler till ett kalkylblad

 3. I dialogrutan Välj fil som innehåller formulärdata väljer du ett alternativ för filformat i alternativet Fil för typ (Acrobat -formulär för datafiler eller Alla filer). Leta sedan upp och markera de formulärfiler som du vill sammanfoga till kalkylbladet och välj Öppna.

 4. Upprepa föregående steg om du behöver lägga till formulärdatafiler från andra platser, efter behov.

 5. Välj Exportera, välj mapp och filnamn för kalkylbladet och välj sedan Spara.

 6. I dialogrutan Exportförlopp väljer du Visa fil nu för att öppna kalkylbladsfilen eller väljer Stäng dialogrutan för att återgå till Acrobat.

Obs!

Om de returnerade formulären finns i en svarsfil använder du knappen Exportera data på den vänstra navigeringspanelen för PDF Portfolio-svarsfilen för att exportera informationen till ett kalkylblad mer effektivt.

Använd formulärspåraren

Använd spåraren för att hantera dina distribuerade eller mottagna formulär. Du kan spåra svaren, redigera svarets filplats, lägga till fler mottagare, skicka e-post till alla mottagare och visa formulärsvar.

 1. Välj Redigera en PDF-fil > Formuläralternativ > Spåra eller Visa > Spårare.

 2. Expandera Formulär i den vänstra navigeringsrutan.

 3. Välj ett formulär och vidta en av följande åtgärder:

  • För att visa alla svar väljer du Visa svar.

  • För att ändra svarsfilens plats, under svarsfilens plats väljer du Redigera filplats.

  • Om du vill komma åt originalformuläret väljer du Öppna originalformuläret.

  • För att skicka formuläret till fler mottagare väljer du Lägg till mottagare.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?