Obevakad installation och konfigurationer av Shockwave Player

De licensierade installationsprogrammen Windows EXE och MSI Shockwave Player erbjuder ett kommandoradsalternativ för aktivering av obevakade installationer. En obevakad installation utför installationen utan att visa några dialogrutor.

 • För EXE (Windows, alla webbläsare som stöds) använder du alternativet /S i kommandoraden:
  C:\>sw_lic_full_installer.EXE /S
 • För MSI (Windows, endast Internet Explorer) använder du alternativet /qn i kommandoraden:
  C:\>msiexec /i sw_lic_full_installer.msi /qn

Meddelandetjänster, Shockwave Player licensierat för ett intranät

Som standard är tjänsten för uppdateringsmeddelanden aktiverad. Shockwave Player försöker regelbundet kommunicera med Adobes servrar för att kontrollera om det finns en ny version av spelaren. Med utgåvan av version 10.1 inkluderar de kostnadsfria licensinstallationsprogrammen för företag och fasta media inte längre användarregistreringsdialogrutor eller omdirigering till www.shockwave.com. Du kan inaktivera tjänsten genom att ändra inställningarna i menyn Egenskaper i Shockwave Player. För att få åtkomst till menyn högerklickar du på Shockwave-innehåll.

Viktigt: Adobe tillhandahåller för närvarande inte möjligheten att konfigurera om tjänsten för uppdateringsmeddelanden i enlighet med villkoren i den här licensen. Du kan därför inte konfigurera den så att den pekar mot ett intranät för uppdateringar.

När det finns tillgängliga uppdateringar visar tjänsten för uppdateringsmeddelanden endast en uppdateringsdialogruta om ALLA följande villkor är uppfyllda:

 • Du spelar upp Shockwave-innehåll i en webbläsare.
 • Shockwave-innehållet (DCR-filen) finns på en webb-/intranätadress. Det finns inte lokalt på datorn. Med andra ord måste URL:en se ut som följande http://myserver.enplats.com/myfile.dcr snarare än file:///C:\enfil.dcr.
 • Datorn är ansluten till internet.
 • Shockwave Player kan kommunicera med Adobe-servern. Om den av någon anledning inte kan göra det misslyckas den obevakat och du ser aldrig uppdateringsdialogrutan. I så fall sker ingen uppdatering.
 • Det finns en ny version av Shockwave Player. 
 • Användaren har markerat alternativet Automatisk uppdatering eller Uppdateringsmeddelande.

Obs! Om något av dessa villkor inte är uppfyllt ser användaren inte någon uppdateringsuppmaning.

Försöker datorn upprätta en fjärranslutning för uppdateringar om den inte är ansluten till internet?

S: Nej. Shockwave Player initierar aldrig en anslutning till internet för en installation.

Om användare på ett intranät inte har Shockwave Player installerat, hur kan de då dirigeras till det licensierade installationsprogrammet på mitt intranät?

A: Ändra URL:en för kodbasen i Objekt-taggen för att referera till filen på din server. Ersätt URL:en, som är markerad nedan, med rätt webbadressen på din server.

<object codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/director/sw.cab#version=10,1,0,11" ID=linkedcasttest width=500 height=330><param name=src value="linkedcasttest.dcr"><param name=swRemote value="swSaveEnabled='true' swVolume='true' swRestart='true' swPausePlay='true' swFastForward='true' swContextMenu='true' "><param name=swStretchStyle value=none><PARAM NAME=bgColor VALUE=#FFFFFF><embed href="/support/director/ts/documents/linkedcasttest.dcr" bgColor=#FFFFFF width=500 height=330 swRemote="swSaveEnabled='true' swVolume='true' swRestart='true' swPausePlay='true' swFastForward='true' swContextMenu='true' " swStretchStyle=none type="application/x-director" pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/"></embed>
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto