Felsökning och hjälp

När du skapar en knapp för att pausa ett bildspel ska du se till att du väljer Stop Slide Audio When Paused som en av knappegenskaperna. Lär dig mer om interaktiva knappar och knappegenskaper.

Hämta de senaste snabbkorrigeringen för Captivate och lär dig vilka problem snabbkorrigeringen åtgärdar Mer information finns i versionsanteckningarna för den senaste snabbkorrigeringen.

Använd projektsäkerhetskopieringsfilen och rensa projektcacheminnet om du vill återställa ett skadat projekt. Mer information finns i följande artikel om hur du återställer ett skadat projekt.

Se Captivate-hämtningar för att installera Adobe Captivate.

Lär dig hur du löser nedladdningsproblem med Captivate och andra Adobe-program.

Ja! Du kan hämta en testversion från sidan för Captivate-testversioner.

Läs dessa enkla lösningar till vanliga problem med Adobe-ID och inloggning för att återfå åtkomsten till ditt konto.

Du kan installera Captivate på högst två datorer. Om du vill installera programmet på en tredje dator måste du inaktivera det på en av dina tidigare datorer. Lär dig mer om att aktivera och inaktivera Adobe-program.

Ja. I dialogrutan Publicera ska du klicka på HTML5 under Output Format. För stegvisa instruktioner, se Publicera projekt som HTML5-filer med Adobe Captivate.

Ja. Välj en av förinställningarna för smartenheten eller YouTube. Eller, från verktygsfältet klickar du på Publish > Publish to Computer och sedan väljer du Video från menyn Publish as. För mer information, se Publicera projekt som MP4-filer med Adobe Captivate.

Du kan få Captivate att generera bildtexter automatiskt under inspelning. Eller så kan du infoga bildtexter i bildspel manuellt. Se Redigera och skapa bildtexter med Captivate.

Välj File > Record New Video Demo och välj sedan vad du vill spela in. Mer information finns i Spela in videodemonstrationer med Adobe Captivate.

Logga in på ditt Adobe-konto. Under avsnittet Lösenord väljer du Ändra för Nuvarande lösenord och sedan följer du anvisningarna på skärmen.

Har du glömt ditt lösenord? Ta reda på hur du återställer det.

Du kan uppdatera din kreditkortsinformation från din kontosida på adobe.com. Se Betalning i Adobe Store | Vanliga frågor om beställning och betalning online.

Du kan konvertera en utvärderingsversion av Captivate till ett abonnemang. Välj bara abonnemangsalternativet på Adobe Captivate -sidan. För mer information, se Abonnemangsinformation och prissättning i vanliga frågor om Captivate.

Du kan avbryta ditt abonnemang genom att kontakta Adobe Support. Om du avbryter kan du inte längre använda programmet. För mer information, se Abonnemangsinformation och prissättning i Vanliga frågor om Captivate.

Community

Delta i konversationen.

Populära underforum för Captivate