Felsökning och hjälp

Vanliga problem

Om Adobe Captivate ägs av ditt företag eller din organisation kommer du inte att se det listat under ditt Adobe ID. Chatta med Adobes kundtjänst.

När du skapar en knapp för att pausa ett bildspel ska du se till att du väljer Stoppa bildspelsljud när det pausas som en av knappegenskaperna. Lär dig mer om interaktiva knappar och knappegenskaper.

Ladda ner den senaste snabbkorrigeringen för Captivate 9 och lär dig vilka problem snabbkorrigeringen tar hand om.

Använd projektsäkerhetskopieringsfilen och rensa projektcacheminnet om du vill återställa ett skadat projekt. Mer information finns i följande artikel om hur du återställer ett skadat projekt.

Ta reda på mer om olika alternativ för att köpa ett abonnemang eller en licens för Captivate. För att få hjälp med att hämta och installera programmet, se Hitta hämtade program och filer.

Ladda ned och installera

Lär dig hur du löser nedladdningsproblem med Captivate och andra Adobe-program.

Ja! Du kan hämta en utvärderingsversion från Adobes hämtningssida. Du måstelogga inmed ett Adobe-ID och lösenord för att hämta en utvärderingsversion. Mer information finns i Hämta och installera utvärderingsprogram som inte är Creative Cloud-program.

Läs dessa enkla lösningar till vanliga problem med Adobe-ID och inloggning för att återfå åtkomsten till ditt konto.

Du kan installera Captivate på högst två datorer. Om du vill installera programmet på en tredje dator måste du inaktivera det på en av dina tidigare datorer. Lär dig mer om att aktivera och inaktivera Adobe-program.

Vanliga uppgifter

Ja. I dialogrutan Publicera ska du klicka på HTML5 under Utdataformat. För stegvisa instruktioner, se Publicera projekt som HTML5-filer med Adobe Captivate.

Ja. Välj en av förinställningarna för smartenheten eller YouTube. Eller, från verktygsfältet klickar du på Publicera > Publicera till dator och sedan väljer du Video från menyn Publicera som. För mer information, se Publicera projekt som MP4-filer med Adobe Captivate.

Du kan få Captivate att generera bildtexter automatiskt under inspelning. Eller så kan du infoga bildtexter i bildspel manuellt. Se Redigera och skapa bildtexter med Captivate.

Välj Arkiv > Spela in ny videodemo och välj sedan vad du vill spela in. Mer information finns i Spela in videodemonstrationer med Adobe Captivate.

Captivate och andra program

Adobe Captivate Prime är ett inlärningshanteringssystem (LMS) från Adobe. Läs mer i Adobe Captivate Prime hjälp.

Programmet Adobe Captivate Draft för iPad gör det möjligt för dig att enkelt skapa innehåll för e-utbildning när du är i rörelse. Lär dig hur man laddar ner programmet och kommer igång med sitt första projekt.

Captivate kan du skapa olika typer av innehåll för e-utbildning utan programmering. Adobe Presenter är ett enkelt verktyg som du kan använda för att skapa videos för träning och utbildning.Lär dig mer om Adobe Presenter.

Kontohantering

Logga in på Adobe-kontosidan med ditt Adobe ID och lösenord.  Klicka därifrån på fliken Säkerhet och sekretess och sedan på Ändra under Lösenord. För mer information om hur du ändrar lösenord och andra kontouppgifter, se Hantera ditt Adobe ID-konto.

Du kan uppdatera din kreditkortsinformation från din kontosida på adobe.com. Se Betalning i Adobe Store | Vanliga frågor om beställning och betalning online.

Du kan konvertera en utvärderingsversion av Captivate till ett abonnemang. Välj bara abonnemangsalternativet på Adobe Captivate -sidan. För mer information, se Abonnemangsinformation och prissättning i vanliga frågor om Captivate.

Du kan avbryta ditt abonnemang genom att kontakta Adobe Support. Om du avbryter kan du inte längre använda programmet. För mer information, se Abonnemangsinformation och prissättning i Vanliga frågor om Captivate.

Community

Delta i konversationen.

Populära underforum för Captivate