Posodobitve orodij za pripombe v Acrobat DC (izdaja za maj 2016).

Orodja, ki so prestavljena iz orodne vrstice za komentiranje

Za enostavnejši nabor orodij za komentiranje smo preoblikovali naslednja orodja:

  • Orodja za popravilo besedila: ukazi za popravilo besedila (zamenjaj besedilo, vstavi besedilo in prečrtaj besedilo) so omogočeni privzeto znotraj programa za komentiranje.
  • Dodajte opombo za zamenjavo besedila: ukaz za dodajanje opombe za zamenjavo besedila se nahaja v kontekstnem meniju desnega klika.
  • Dodaj opombo v besedilo: ukaz za dodajanje opombe v besedilo se nahaja v kontekstnem meniju desnega klika.

Uporaba ukazov za popravilo besedila

Ukazi za popravilo besedila so omogočeni privzeto znotraj programa za komentiranje:

  • Izberite besedilo in začnite tipkati za zamenjavo besedila.
  • Pritisnite tipko Izbris za prečrtano besedilo.
  • Začnite tipkati brez izbire besedila za vnos besedila.

Znane težave

  • Za ukaz Dodaj opombo za zamenjavo besedila se spremeni samo barva prečrtanja, brez barve strešice.
  • Ukazi za popravilo besedila ne delujejo, če dvakrat kliknete za izbiro besedila.

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu