Posodobitve orodij za pripombe v Acrobat DC (izdaja za maj 2016).

Orodja, ki so prestavljena iz orodne vrstice za komentiranje

Za enostavnejši nabor orodij za komentiranje smo preoblikovali naslednja orodja:

  • Orodja za popravilo besedila: ukazi za popravilo besedila (zamenjaj besedilo, vstavi besedilo in prečrtaj besedilo) so omogočeni privzeto znotraj programa za komentiranje.
  • Dodajte opombo za zamenjavo besedila: ukaz za dodajanje opombe za zamenjavo besedila se nahaja v kontekstnem meniju desnega klika.
  • Dodaj opombo v besedilo: ukaz za dodajanje opombe v besedilo se nahaja v kontekstnem meniju desnega klika.

Uporaba ukazov za popravilo besedila

Ukazi za popravilo besedila so omogočeni privzeto znotraj programa za komentiranje:

  • Izberite besedilo in začnite tipkati za zamenjavo besedila.
  • Pritisnite tipko Izbris za prečrtano besedilo.
  • Začnite tipkati brez izbire besedila za vnos besedila.

Znane težave

  • Za ukaz Dodaj opombo za zamenjavo besedila se spremeni samo barva prečrtanja, brez barve strešice.
  • Ukazi za popravilo besedila ne delujejo, če dvakrat kliknete za izbiro besedila.