Do your image previews and thumbnails look tiled or broken on Windows? Learn how to resolve this issue.

Issue

Image previews and thumbnails look tiled or broken on Windows when you use Lightroom or Camera Raw to adjust your images. This problem occurs with recent drivers from NVIDIA (369.x to 374.x).

Solution

Visit the NVIDIA website and update your NVIDIA driver to v375.86.

Opomba:

This issue is listed as fixed in this NVIDIA document: see page number 14.

"[375.86, GeForce GTX 960] Tearing, checkerboard corruption occurs in Adobe Lightroom. [1842089]"

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu