Podporované formáty súborov | Fill & Sign

Služba Adobe Fill & Sign podporuje formáty nasledovných typov súborov:

  • PDF: Služba Adobe Fill & Sign aktuálne podporuje väčšinu súborov PDF ale v súčasnosti neumožňuje vyplniť nasledovné:
    • Zabezpečené PDF súbory - pri nahrávaní PDF súboru sa zobrazí chybová správa, že súbor obsahuje obmedzenia týkajúce sa jeho úpravy a že nie je podporovaný
    • Niektoré formáty pre LiveCycle Designer - pre dynamické XFA PDF, vytvorené pomocou LiveCycle sa vám zobrazí chybové hlásenie, že Dynamické XFA nie je podporované.
  • Súbory Microsoft Office: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx
  • Súbory obrázkov: jpg, png, gif, tif
  • Textové súbory: txt, rtf
Poznámka:

Môžete nahrať maximálne 100 strán a každý súbor, ktorý nahráte musí mať 100 MB alebo menej.

Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu