Acrobat XI sa otvorí v skúšobnom režime alebo zobrazí obrazovku sériového čísla

Acrobat XI sa otvorí v skúšobnom režime alebo požaduje sériové číslo | Členovia Creative Cloud, predplatitelia aplikácie Acrobat XI

Ste členom Creative Cloud alebo predplatiteľom aplikácie Acrobat, ale keď otvoríte Acrobat XI, zobrazí sa:

  • obrazovka skúšobnej verzie a vyzve vás na použitie licencie na tento softvér alebo pokračovanie v skúšobnom režime.

OR

  • obrazovka sériového čísla a vyzve vás na zadanie sériového čísla.

Tento problém sa môže vyskytnúť, keď aplikácia Acrobat už nemá k dispozícii licenčné informácie pre členstvo alebo predplatné.

Obrazovka skúšobnej verzie

Obrazovka sériového čísla

Prvé riešenie: Použitím licencie na softvér odstráňte skúšobný režim alebo výzvu na sériové číslo

1. možnosť:

  1. Na obrazovke skúšobnej verzie kliknite na tlačidlo Použiť licenciu na tento softvér.

  2. Zadajte Adobe ID priradené k vášmu členstvu Creative Cloud alebo predplatnému aplikácie Acrobat.

  3. Kliknite na tlačidlo OK.

2. možnosť:

  1. Na obrazovke sériového čísla kliknite na tlačidlo Späť.

  2. Kliknite na tlačidlo Nie je to vaše Adobe ID.

  3. Prihláste sa so svojím Adobe ID priradeným k vášmu členstvu Creative Cloud alebo predplatnému aplikácie Acrobat.

Druhé riešenie: Odhláste sa z aplikácie CC pre pracovnú plochu (iba členovia Creative Cloud)

Odhlásením a následným prihlásením sa do aplikácie Creative Cloud pre pracovnú plochu by sa mali obnoviť členské informácie a Acrobat sa bude dať otvoriť s plnou licenciou. Informácie o procese prihlásenia/odhlásenia nájdete v časti Odhlásenie, prihlásenie | Aplikácia Creative Cloud pre pracovnú plochu.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?