Predplatné nemožno overiť

Predplatné Acrobat nemožno overiť

Po spustení aplikácie Acrobat sa vám zobrazí varovné hlásenie, že vaše predplatné Acrobat nemožno overiť.

Predplatné Acrobat nemožno overiť

Overenie predplatného môže byť neúspešné z jedného z dôvodov uvedených nižšie. O riešenie tohto problému sa pokúste pomocou zodpovedajúceho navrhovaného alebo alternatívneho riešenia.

  • Identifikátor Adobe ID použitý na prihlásenie nemá poskytnuté oprávnenie na predplatné služby Acrobat.

    Alternatívne riešenie: Získate možnosť spustiť skúšobnú verziu softvéru Acrobat. Kliknite na tlačidlo Pokračovať v skúšobnej verzii. Rovnako skontrolujte, či identifikátor Adobe ID, ktorý ste použili na prihlásenie, disponuje riadnym oprávnením na používanie softvéru Acrobat.

  • Počítač, na ktorom sa snažíte prihlásiť, nie je pripojený k internetu, alebo je chránený nejakou bránou firewall. Z toho dôvodu nedokáže dosiahnuť servery Adobe na účely overenia.

    Riešenie: Skontrolujte, či je počítač pripojený k internetu. V prípade výskytu brány firewall povoľte koncové body, na ktoré sa vzťahuje licencia od spoločnosti Adobe – *.adobe.com a *.adobelogin.com.
  • Kontrola oprávnenia v rámci identifikácie pomocou Adobe ID, ktorý ste použili v priebehu prihlasovania, z nejakého dôvodu zlyhala. 

    Riešenie: Zrušte dialógové okno a znova spustite aplikáciu Acrobat.
Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu