Predplatné Acrobat nemožno overiť

Po spustení aplikácie Acrobat sa vám zobrazí varovné hlásenie, že vaše predplatné Acrobat nemožno overiť.

Predplatné Acrobat nemožno overiť

Overenie predplatného môže byť neúspešné z jedného z dôvodov uvedených nižšie. O riešenie tohto problému sa pokúste pomocou zodpovedajúceho navrhovaného alebo alternatívneho riešenia.

  • Identifikátor Adobe ID použitý na prihlásenie nemá poskytnuté oprávnenie na predplatné služby Acrobat.

    Alternatívne riešenie: Získate možnosť spustiť skúšobnú verziu softvéru Acrobat. Kliknite na tlačidlo Pokračovať v skúšobnej verzii. Rovnako skontrolujte, či identifikátor Adobe ID, ktorý ste použili na prihlásenie, disponuje riadnym oprávnením na používanie softvéru Acrobat.

  • Počítač, na ktorom sa snažíte prihlásiť, nie je pripojený k internetu, alebo je chránený nejakou bránou firewall. Z toho dôvodu nedokáže dosiahnuť servery Adobe na účely overenia.

    Riešenie: Skontrolujte, či je počítač pripojený k internetu. V prípade výskytu brány firewall povoľte koncové body, na ktoré sa vzťahuje licencia od spoločnosti Adobe – *.adobe.com a *.adobelogin.com.
  • Kontrola oprávnenia v rámci identifikácie pomocou Adobe ID, ktorý ste použili v priebehu prihlasovania, z nejakého dôvodu zlyhala. 

    Riešenie: Zrušte dialógové okno a znova spustite aplikáciu Acrobat.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online