Aktualizácie nástrojov anotácií v aplikácii Acrobat DC (vydanie z mája 2016)

Nástroje premiestnené z panela s nástrojmi Poznámky

V záujme zjednodušenia množiny nástrojov na pridávanie poznámok boli premiestnené nasledujúce nástroje:

  • Nástroje na opravy textu: Príkazy na opravy textu (Nahradiť text, Vložiť text a Prečiarknuť text) sú v aplikácii Poznámky predvolene zapnuté.
  • Nahradenie textu pridaním poznámky: Príkaz Nahradenie textu pridaním poznámky je k dispozícii v kontextovej ponuke po kliknutí pravým tlačidlom myši.
  • Pridať poznámku do textu: Príkaz Pridať poznámku do textu je k dispozícii v kontextovej ponuke po kliknutí pravým tlačidlom myši.

Používanie príkazov na opravy textu

Príkazy na opravy textu sú v aplikácii Poznámky predvolene zapnuté:

  • Vyberte text a začnite písať na nahradenie textu.
  • Ak chcete text prečiarknuť, stlačte kláves Delete.
  • Ak chcete vložiť text, začnite písať bez výberu textu.

Známe problémy

  • V prípade príkazu Nahradenie textu pridaním poznámky sa zmení len farba prečiarknutia, a nie farba vsuvky.
  • Príkazy na opravy textu nefungujú, ak text vyberiete dvojitým kliknutím.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online