Ikony aplikačného súboru sa zmenia na ikonu aplikácie Acrobat alebo Reader v systéme Windows

Ikony aplikácie sa zmenia na ikonu aplikácie Acrobat alebo Reader

Po inštalácii aplikácie Acrobat alebo Reader v systéme Windows 7 alebo Vista sa ikony všetkých aplikácií a typov súborov zmenia na ikonu aplikácie Acrobat/Reader. Dvojitým kliknutím na ľubovoľnú ikonu alebo súbor sa spustí aplikácia Acrobat alebo Reader. (Natívna aplikácia pridružená k typu súboru sa neotvorí.)

Riešenie 1: Opravte registre systému Windows.

Zrieknutie sa zodpovednosti: Registre obsahujú informácie týkajúce sa systému, ktoré sú pre váš počítač a aplikácie kritické. Pred upravovaním registrov sa ubezpečte, či máte ich záložnú kópiu (Windows 7, Windows Vista). Spoločnosť Adobe neposkytuje podporu pre problémy, ktoré môžu vzniknúť nesprávnou úpravou registrov. Spoločnosť Adobe silne odporúča, aby ste si precvičili úpravu systémových súborov predtým, ako budete upravovať registre. Informácie o Editore databázy Registry systému Windows nájdete v dokumentácii k systému Windows, prípadne kontaktujte technickú podporu spoločnosti Microsoft.

 1. Prevezmite si a uložte príslušný súbor: Windows Vista alebo Windows 7.

 2. Dekomprimujte (rozbaľte) obsah (súbor .reg) na pracovnú plochu.

 3. Uistite sa, že máte práva správcu. Potom kliknite pravým tlačidlom myši na súbor .reg a vyberte možnosť Zlúčiť.

 4. Reštartujte počítač.

 5. Ak problém pretrváva, prejdite k riešeniu 2.

Riešenie 2: Vynúťte aktualizáciu vyrovnávacej pamäte ikony.

 1. Vyberte voľby Štart > Predvolené programy.

 2. Vyberte možnosť Nastaviť predvolené programy.

 3. Vyberte webový prehliadač, e-mailového klienta alebo akúkoľvek inú položku v zozname.

 4. Kliknite na možnosť Nastaviť tento program ako predvolený.

 5. Kliknite na OK.
 6. Ak problém pretrváva, reštartujte počítač a znovu skontrolujte.

Riešenie 3: Vymažte a znovu vytvorte súbor IconCache.db.

Postup 1: Odstráňte súbor IconCache.db.

 1. Uistite sa. že môžete vidieť skryté súbory a priečinky: VistaWindows 7.

 2. Prejdite na priečinok C:\Users\Owner\AppData\Local a odstráňte súbor IconCache.db. 

 3. Reštartujte počítač.

 4. Ak problém pretrváva, zopakujte riešenie 2.

Postup 2: Použite príkazový riadok.

 1. Zatvorte všetky okná priečinka.

 2. Stlačením kombinácie klávesov Ctrl+Shift+Esc alebo spustením programu taskmgr.exe otvorte Správcu úloh.

 3. Na karte Procesy pravým tlačidlom myši kliknite na proces Explorer.exe a vyberte možnosť Ukončiť proces.

 4. Po výzve na potvrdenie kliknite na tlačidlo Ukončiť proces.

 5. V Správcovi úloh vyberte voľby Súbor > Nová úloha (Spustiť).

 6. Zadajte cmd.exe a kliknite na OK.

 7. V okne Príkazový riadok zadajte postupne tieto príkazy a po každom príkaze stlačte tlačidlo Enter:

  CD /d %userprofile%\AppData\Local

  DEL IconCache.db /a

  ZAVRIEŤ

 8. V Správcovi úloh vyberte voľby Súbor > Nová úloha (Spustiť).

 9. Zadajte explorer.exe a kliknite na OK.

 10. Reštartujte počítač.

 11. Ak problém pretrváva, zopakujte riešenie 2.

Riešenie 4: Vytvorte iné lokálne používateľské konto správcu a vyskúšajte, či problém pretrváva.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?