Proces systému Windows ARMsvc.exe pre aktualizácie cez aplikáciu Adobe Reader 10.1 a novšie

Čo je to proces ARMsvc.exe?

V systémoch Windows 7, Vista a Server 2008 aplikácia Adobe Reader 10.1 nainštaluje ako súčasť aktualizačného programu súbor ARMsvc.exe. Je to služba systému Windows, ktorá beží v kontexte systému. Táto nová služba umožňuje tiché a automatické aktualizácie na zariadeniach, na ktorých používateľ nakonfiguroval automatické aktualizácie aplikácie. (Ak chcete automatické aktualizácie, vyberte položku Úpravy > Aktualizačný program > Preberať a inštalovať aktualizácie automaticky alebo Predvoľby > Aktualizačný program > Preberať a inštalovať aktualizácie automaticky.) Bez tejto služby používateľ počas procesu aktualizácie potvrdzuje práva správcu prostredníctvom dialógového okna kontroly používateľských kont.

Ako často sa vykonáva kontrola dostupných aktualizácií?

Táto služba nemá žiadny plánovač a nič nerobí samostatne. Aktualizačný program túto službu využíva, keď potrebuje práva správcu. Samotný aktualizačný program štandardne kontroluje dostupné aktualizácie každé tri dni od poslednej úspešnej kontroly.

Je tento proces konfigurovateľný?

Nie je konfigurovateľný, až na to, že niekto s požadovanými oprávneniami ho môže zastaviť alebo deaktivovať. Nastavenia na zmenu intervalu aktualizácií alebo režimu kontroly vykonáva aktualizačný program. Podrobné informácie nájdete v dokumente http://kb2.adobe.com/sk/cps/837/cpsid_83709/attachments/Acrobat_Reader_Updater.pdf.

Dá sa tento proces prerušiť alebo zastaviť?

Áno. Ako každá štandardná služba systému Windows, dá sa nakonfigurovať pomocou správcu služieb systému Windows. Ak bude nakonfigurované jej zastavenie alebo deaktivácia, aktualizačný program ju nebude môcť používať.

Funguje táto služba v systéme XP?

Nie. Aktualizácie pre štandardných používateľov v systéme XP sú deaktivované.

Ako táto služba komunikuje s kontrolou používateľských kont?

Ak je v systémoch Vista a Win 7 vypnutá kontrola používateľských kont, aktualizačný program je pre štandardných používateľov deaktivovaný. Ak je kontrola používateľských kont zapnutá, aktualizačný program je pre štandardných používateľov aktivovaný. Tiché inštalácie však nie sú pre štandardných používateľov možné, pretože na potvrdenie inštalácie aktualizácií je potrebné poskytnúť prihlasovacie údaje správcu. V tomto pracovnom postupe sa na poskytnutie prihlasovacích údajov štandardní používatelia prepínajú do režimu používateľského rozhrania (so zobrazenými dialógovými oknami). (Používateľské režimy sa prepnú, aj keď sú predvoľby aktualizačného programu nastavené na spustenie v plne automatickom režime.) Štandardní používatelia nemôžu inštalovať aktualizácie bez zadania prihlasovacích údajov ani po zavedení služby armsvc.exe.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online