Možnosti aktualizácie aplikácie Adobe Reader 10.1 a novších v systéme Windows

Aplikácia Adobe Reader môže pravidelne kontrolovať dôležité aktualizácie a inštalovať ich za vás. Tieto aktualizácie môžu obsahovať dôležité bezpečnostné opravy a vylepšenia produktu.

Aktualizácie sa poskytujú tromi spôsobmi:

  • Automatická inštalácia aktualizácií (odporúča sa): Aplikácia Adobe Reader pravidelne kontroluje, či nie sú k dispozícii dôležité aktualizácie, preberá ich a automaticky ich inštaluje. Po dokončení vás malá správa na paneli úloh upozorní na to, že váš softvér bol aktualizovaný. Toto je odporúčaná metóda, pretože sa nevyžaduje zásah koncového používateľa. Je to najlepší spôsob, ako aplikáciu Adobe Reader udržiavať v aktuálnom a bezpečnejšom stave. 
  • Prevzatie aktualizácií, ale o čase inštalácie rozhodne používateľ: Aplikácia Adobe Reader pravidelne kontrolujte, či nie sú k dispozícii dôležité aktualizácie, a preberá ich. Pred inštaláciou aktualizácie sa v programe Adobe Reader zobrazí výzva na začatie inštalácie. 
  • Manuálna kontrola a inštalácia aktualizácií: Aplikácia Adobe Reader nevyhľadáva aktualizácie. Naopak, možnosť kontroly aktualizácií vyberá používateľ. Táto možnosť je menej bezpečná a odporúča sa len pre organizácie, v ktorých sa používajú iné metódy zavádzania aktualizácií do systémov.

Ak sa v budúcnosti rozhodnete zmeniť túto možnosť, nájdete ju v nastavení Predvoľby v položke Aktualizačný program (vyberte možnosti Úpravy > Predvoľby).

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online