Dokumenty MS Office nie sú uvedené v zozname podporovaných typov súborov

Riešenie

Keď vyberiete položku Súbor > Vytvoriť PDF zo súboru, v kontextovej ponuke nie sú žiadne formáty Microsoft Office.

Môžu sa vyskytnúť nasledujúce príznaky:

 • Ak vyberiete položku Vytvoriť PDF zo súboru v aplikácii Acrobat, v kontextovej ponuke podporovaných formátov súborov nie je žiadna možnosť na výber formátov .doc/.docx.
 • Keď vyberiete položku Skombinovať súbory do jedného súboru PDF, pre dokumenty Office sa zobrazí chyba: „Tento typ súboru nie je podporovaný“.
 • Ak potiahnete dokument Office do aplikácie Acrobat, zobrazí sa rovnaké chybové hlásenie.
 • Môžete kliknúť na dokument Office pravým tlačidlom myši a konvertovať na PDF.
 • Môžete vytvoriť PDF pomocou doplnku Acrobat PDFMaker v programe Microsoft Word.
 • PDF z programu Microsoft Word môžete tiež vytvoriť pomocou tlačiarne Adobe PDF.

Tento dokument sa týka formátov súborov .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt a .pptx v systéme Windows.

Riešenia

Upozornenie: Riešenia uvedené nižšie zahŕňajú úpravu databázy Registry systému Windows. Spoločnosť Adobe neposkytuje podporu pre problémy, ktoré môže spôsobiť nesprávna úprava databázy Registry. Databáza Registry obsahuje kritické informácie o hardvéri a softvéri systému. Pred úpravou databázy Registry vytvorte jej zálohu. Ďalšie informácie o databáze Registry nájdete v dokumentácii k systému Windows alebo vám ich poskytne spoločnosť Microsoft.

Riešenie 1: Skontrolujte, či sú vytvorené správne položky databázy Registry

 • Pre .doc: HKEY_CLASSES_ROOT\.doc\Word.Document.8
 • Pre .docx: HKEY_CLASSES_ROOT\.docx\Word.Document.xx
 • Pre .ppt: HKEY_CLASSES_ROOT\.ppt\PowerPoint.Show.8
 • Pre .pptx: HKEY_CLASSES_ROOT\.pptx\PowerPoint.Show.xx
 • Pre .xls: HKEY_CLASSES_ROOT\.xls\Excel.Sheet.8
 • Pre .xlsx: HKEY_CLASSES_ROOT\.xlsx\Excel.Sheet.xx

Kde „xx“ je interná verzia programu Microsoft Office nainštalovaného na zariadení. Napríklad pre Microsoft Word 2010: HKEY_CLASSES_ROOT\.docx\Word.Document.12

Riešenie 2: Skontrolujte, či má používateľské konto úplné práva (čítanie a zápis)

Ak sú kľúče databázy Registry v riešení 1 vytvorené, skontrolujte, či má v nich vaše používateľské konto úplné práva na čítanie a zápis.

 • Tento problém môže nastať v podnikových prostrediach, kde je nainštalovaný obraz operačného systému s nainštalovanou verziou aplikácie Acrobat.
 • Môže nastať aj v prípade, ak používatelia domény (Windows) nemajú pridelené úplné práva na vyššie uvedené kľúče databázy Registry.

Riešenie 3: Opravte program Microsoft Office

Opravte program Microsoft Office pomocou pôvodného disku alebo inštalátora, aby sa vytvorili vyššie uvedené kľúče databázy Registry.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?