Koniec podpory funkcie Workspaces na lokalite Acrobat.com a niektorých online služieb poskytovaných spoločnosťou Adobe

V januári 2014 spoločnosť Adobe oznámila, že v roku 2015 sa definitívne ukončí podpora funkcie Workspaces na lokalite Acrobat.com. Podpora funkcie Adobe Workspaces vrátane funkcií Buzzword, Tables a Presentation sa definitívne ukončila 6. januára 2015. V dôsledku toho online služby poskytované spoločnosťou Adobe na lokalite Acrobat.com už neumožnia hosťovanie zdieľaných recenzií s verziami 9, X a XI aplikácie Acrobat. Rovnako už nie je možné zhromažďovanie údajov z formulárov vo verziách 9 a X aplikácie Acrobat.

Počnúc štvrťročným vydaním 13. mája 2014 Acrobat boli odstránené možnosti, ktoré sa opierali o funkciu Workspaces na lokalite Acrobat.com.

Na aké funkcie to malo vplyv?

  • V prípade funkcie Odoslať na zdieľanú recenziu sa odstránila možnosť Automaticky prevziať a sledovať poznámky poskytovaná s online službami spoločnosti Adobe. Stále však máte možnosť zriadiť si zdieľanú recenziu pomocou interného servera.
  • V prípade príkazu Distribuovať v rámci Formulárov už neexistuje možnosť Acrobat.com. Stále však máte možnosť odosielať formuláre e-mailom alebo používať interné servery, rovnako ako FormsCentral.

Prečo spoločnosť Adobe ukončila poskytovanie Workspaces?

Spoločnosť Adobe ukončila svoju činnosť v oblasti autorizácie dokumentov na účely spracovania textov, tabuľkových procesorov a prezentačných súborov. Cieľom spoločnosti Adobe je aj naďalej poskytovať prvotriedne produkty v oblasti tvorby a konverzie dokumentov PDF a služby, ktoré umožňujú našim zákazníkom pracovať so súbormi kdekoľvek na akomkoľvek zariadení.

Aký je význam a dôsledok tejto zmeny?

  • Používatelia aplikácií Acrobat XI, X a 9 už nemajú možnosť hosťovať zdieľané recenzie na lokalite Acrobat.com.
  • Používatelia aplikácií Acrobat 9 a X už nemajú možnosť hosťovať zdieľané recenzie alebo zhromažďovať údaje z formulárov na lokalite Acrobat.com.

Aké je alternatívne riešenie?

Máte možnosť hosťovať zdieľané recenzie alebo zhromažďovanie údajov z formulárov na lokálnych sieťových serveroch, webových serveroch alebo prostredníctvom platformy SharePoint.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?