Chyba 1635 súvisiaca s neúspešným otvorením opravy pri inštalácii aplikácie Acrobat 8 alebo Reader 8

Problém

Pri inštalácii aplikácie Adobe Acrobat alebo Adobe Reader 8 sa zobrazí nasledujúca chyba:

„1635 Balík s opravou nemožno otvoriť. Overte, či balík s opravou existuje a či k nemu máte prístup, prípadne sa obráťte na dodávateľa aplikácie a overte, či ide o platný balík s opravou Inštalátora systému Windows.“

Riešenie

Odstráňte kľúč databázy Registry Inštalátora systému Windows pre aplikáciu Acrobat alebo Reader.

Upozornenie: Databáza Registry systému Windows obsahuje informácie, ktoré sú kritické pre počítač a aplikácie. Spoločnosť Adobe neposkytuje podporu pre problémy spôsobené nesprávnou úpravou databázy Registry. Spoločnosť Adobe odporúča, aby ste si precvičili úpravu systémových súborov, skôr ako budete upravovať databázu Registry. Databázu Registry pred jej úpravou zálohujte. Ďalšie informácie o Editore databázy Registry systému Windows nájdete v používateľskej príručke k systému Windows, prípadne kontaktujte technickú podporu spoločnosti Microsoft.

Dôležité: Overte si, či je vybratý správny kľúč databázy Registry. Keď je zobrazená cesta HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Features\68AB67CA330100007706000000000030, mal by byť vybratý len kľúč 68AB67CA330100007706000000000030. Ak sa názov presne nezhoduje, výber položky nevykonajte.

 1. Vyberte položky Štart > Spustiť.
 2. Do poľa Otvoriť zadajte text regedit a kliknite na tlačidlo OK.
 3. V Editore databázy Registry vyberte príslušný kľúč databázy Registry aplikácie Acrobat:
  • V prípade verzií Retail, Volume a Tryout aplikácie Acrobat 8.x Professional odstráňte:
   • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\Installer\Products\68AB67CA330100007706000000000030
  • V prípade verzie Retail aplikácie Acrobat 8.x Standard odstráňte:
   • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Adobe Acrobat 8 Standard
   • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{AC76BA86-1033-0000-BA7E-000000000003}
   • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Features\68AB67CA33010000ABE7000000000030
  • V prípade aplikácie Reader 8.0.0 odstráňte:
   • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Installer\Features\68AB67CA7DA73301B7448A0000000020
   • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Installer\Products\68AB67CA7DA73301B7448A0000000020
   • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-518\Products\68AB67CA7DA73301B7448A0000000020
   • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{AC76BA86-7AD7-1033-7B44-A80000000002}
   • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Adobe\Adobe Reader
 4. Vyberte položky Upraviť > Odstrániť.
 5. Keď sa zobrazí výzva na potvrdenie odstránenia, vyberte možnosť Áno.
 6. Zopakujte kroky 3 – 5 pre zostávajúce kľúče databázy Registry a všetky aktualizácie, ktoré boli použité.
 7. Ukončite editor databázy Registry.

Ďalšie informácie

Tento problém sa môže vyskytnúť, ak sú poškodené položky databázy Registry Inštalátora systému Windows. Odstránením týchto položiek a preinštalovaním produktu sa tento problém môže vyriešiť.

Podrobnosti

 • K tejto chybe môže dôjsť pri inštalácii aktualizácie alebo celého produktu.
 • Ďalšiu chybu môže zobraziť aktuálnejší inštalátor pri odstraňovaní staršej verzie produktu.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?