Problém

Pri pokuse o inštaláciu aplikácie Adobe Reader zobrazí inštalátor chybové hlásenie

„Vnútorná chyba 2753 Updater.api_NON_OPT“ alebo inú jeho verziu a potom skončí.

Toto chybové hlásenie sa niekedy zobrazí aj počas odstraňovania predchádzajúcej verzie aplikácie Adobe Reader.

Riešenia

Riešenie 1: Odstráňte všetky predchádzajúce verzie aplikácií Acrobat a Adobe Reader pomocou ovládacieho panela Pridať alebo odstrániť programy.

 1. V ovládacom paneli vyberte položku Pridať alebo odstrániť programy.
 2. V zozname vyberte najnovšiu verziu aplikácie Acrobat alebo Adobe Reader a kliknite na tlačidlo Odstrániť.
 3. Keď sa zobrazí výzva, potvrďte odstránenie aplikácie.
 4. Opakujte tieto kroky, kým v zozname nezostanú žiadne položky pre aplikáciu Acrobat alebo Reader.
 5. Reštartujte počítač. 

Ak ovládací panel Pridať alebo odstrániť programy neumožňuje odstrániť aplikáciu, skúste najprv opraviť inštaláciu aplikácie Reader preinštalovaním rovnakej verzie aplikácie Reader.

Riešenie 2: Odstráňte kľúče databázy Registry Inštalátora systému Windows pre aplikáciu Acrobat alebo Reader.

Upozornenie: Databáza Registry systému Windows obsahuje informácie, ktoré sú kritické pre počítač a aplikácie. Spoločnosť Adobe neposkytuje podporu pre problémy spôsobené nesprávnou úpravou databázy Registry. Spoločnosť Adobe odporúča, aby ste si precvičili úpravu systémových súborov, skôr ako budete upravovať databázu Registry. Databázu Registry pred jej úpravou zálohujte. Ďalšie informácie o Editore databázy Registry systému Windows nájdete v používateľskej príručke k systému Windows, prípadne kontaktujte technickú podporu spoločnosti Microsoft.

Dôležité: Overte si, či je vybratý správny kľúč databázy Registry. Keď je zobrazená cesta HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Features\68AB67CA330100007706000000000030, uistite sa, že je vybratý len kľúč 68AB67CA330100007706000000000030. Ak sa názov presne nezhoduje, výber položky nevykonajte.

 1. Vyberte položky Štart > Spustiť.
 2. Do poľa Otvoriť zadajte text regedit a kliknite na tlačidlo OK.
 3. V Editore databázy Registry vyberte príslušný kľúč databázy Registry aplikácie Acrobat.

  • V prípade aplikácie Reader 8.0.0 odstráňte:
   • 32-bitový systém Windows
    • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Installer\Features\68AB67CA7DA73301B7448A0000000020
    • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Installer\Products\68AB67CA7DA73301B7448A0000000020
    • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-518\Products\68AB67CA7DA73301B7448A0000000020
    • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{AC76BA86-7AD7-1033-7B44-A80000000002}
    • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Adobe\Adobe Reader
   • 64-bitový systém Windows
    • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Classes\Installer\Features\68AB67CA7DA73301B7448A0000000020
    • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Classes\Installer\Products\68AB67CA7DA73301B7448A0000000020
    • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-518\Products\68AB67CA7DA73301B7448A0000000020
    • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{AC76BA86-7AD7-1033-7B44-A80000000002}
    • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Adobe\Adobe Reader
  • V prípade aplikácie Acrobat X (10):
   • 32-bitový systém Windows


    •  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\ UserData\S-1-5-18\Products\68AB67CA3301004F7706000000000050 
    • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\ {AC76BA86-1033-F400-7760-000000000005}
    • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Installer\Products\68AB67CA3301004F7706000000000050 
    • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Installer\Features\68AB67CA3301004F7706000000000050  
   • 64-bitový systém Windows

    •  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\ UserData\S-1-5-18\Products\68AB67CA3301004F7706000000000050 
    • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\ {AC76BA86-1033-F400-7760-000000000005}
    • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Classes\Installer\Products\68AB67CA3301004F7706000000000050 
    • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Classes\Installer\Features\68AB67CA3301004F7706000000000050  
 4. Kliknite na položky Upraviť > Odstrániť.
 5. Keď sa zobrazí výzva na potvrdenie odstránenia, vyberte možnosť Áno.
 6. Zopakujte kroky 3 – 5 pre zostávajúce kľúče databázy Registry a všetky aktualizácie, ktoré boli použité.
 7. Ukončite editor databázy Registry.

Ďalšie informácie

Chyba 2753 sa môže zobraziť vtedy, keď je poškodená (predchádzajúca) inštalácia aplikácie Adobe Reader. Takisto sa vyskytne v prípade poškodenia položiek databázy Registry súvisiacich s aplikáciou Adobe Reader, v dôsledku čoho sa inštalácia preruší.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online