Chyba „Nie je dostupné žiadne systémové písmo“ pri úprave textu v súbore PDF

Problém

Pri pokuse o úpravu textu v súbore PDF v aplikácii Adobe Acrobat sa zobrazí nasledujúce hlásenie:

„Pre celý výber alebo jeho časť nie je dostupné žiadne systémové písmo. Pomocou aktuálne vybratého písma nemôžete pridávať ani odstraňovať text.“

Súbor PDF nebol vytvorený v počítači, v ktorom sa zobrazuje.

Riešenia

Na úpravu textu použite nástroj retušovania textu (Acrobat 9) alebo nástroj na úpravu textu dokumentu (Acrobat 10).

Acrobat 9

  1. Vyberte položky Nástroje > Ďalšie úpravy > Nástroj retušovania textu.
  2. Vyberte text, ktorý chcete upraviť pomocou tohto nástroja, kliknite naň pravým tlačidlom myši (Windows) alebo naň kliknite pri podržanom klávese Command (Mac OS) a vyberte položku Vlastnosti.
  3. V dialógovom okne Vlastnosti retušovania vyberte kartu Text.
  4. V rozbaľovacej ponuke Písmo vyberte písmo zodpovedajúce aktuálnemu písmu, ktoré používate. (Zoznam obsahuje písma dostupné v systéme.) Písmo môžete vložiť do dokumentu začiarknutím políčka Vložiť. Prípadne môžete začiarknutím políčka Podmnožina (vtedy bude súbor menší) vybrať podmnožinu znakov, ktorá bude obsahovať len vami pridané znaky.

Acrobat 10

  1. Vyberte položky Nástroje > Obsah > Upraviť text dokumentu.
  2. Vyberte text, ktorý chcete upraviť pomocou tohto nástroja, kliknite naň pravým tlačidlom myši (Windows) alebo naň kliknite pri podržanom klávese Command (Mac OS) a vyberte položku Vlastnosti.
  3. V dialógovom okne Vlastnosti retušovania vyberte kartu Text.
  4. V rozbaľovacej ponuke Písmo vyberte písmo zodpovedajúce aktuálnemu písmu, ktoré používate. (Zoznam obsahuje písma dostupné v systéme.) Písmo môžete vložiť do dokumentu začiarknutím políčka Vložiť. Prípadne môžete začiarknutím políčka Podmnožina (vtedy bude súbor menší) vybrať podmnožinu znakov, ktorá bude obsahovať len vami pridané znaky.

Ďalšie informácie

Ak písma, ktoré obsahuje súbor PDF, nie sú v počítači dostupné alebo sú dostupné len iné verzie, text v súbore PDF pravdepodobne nebudete môcť upraviť. Ak text zmeníte na písmo dostupné v systéme, umožní vám to upravovať text v dokumente PDF.

Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu