Chyba OffendingCommand: setdistillerparams pri vytváraní súboru PDF v aplikácii Acrobat Distiller

Problém

Pri pokuse o vytvorenie súboru PDF v aplikácii Adobe Acrobat Distiller sa zobrazí denník chýb jazyka PostScript, napríklad takýto:

%%[ Chyba: nedefinovaná; OffendingCommand: setdistillerparams; ErrorInfo: CalCMYKProfile U.S. Web Coated (SWOP) v2 ]%%

%%[ Vyprázdňuje sa: zvyšok úlohy (po koniec súboru) sa bude ignorovať ]%%

Chyba prístupu k profilu farieb: U.S. Web Coated (SWOP) v2

%%[ Upozornenie: chyba jazyka PostScript. Nevytvoril sa žiadny súbor PDF. ] %%

Čas prevodu: 0 sekúnd (00:00:00)

**** Koniec úlohy ****

Keď použijete doplnok PDFMaker v aplikácii balíka Microsoft Office, doplnok PDFMaker môže zobraziť chybové hlásenie „CHYBA“ nasledované hlásením „Tlačiarni Adobe PDF sa nepodarilo vytvoriť súbor PDF“.

Riešenia

Vyskúšajte jedno alebo viaceré z nasledujúcich riešení:

Riešenie 1: Preinštalujte profil USWebCoatedSWOP.icc.

Prevzatie a extrakcia profilov:

1. Prevezmite náhradné profily ICC z webovej lokality spoločnosti Adobe na adrese www.adobe.com/support/downloads/product.jsp?product=62&platform=Windows

2. Extrahujte súbor ZIP.

Poznámka: Používatelia systému Windows 2000 môžu na extrakciu súboru ZIP použiť napríklad nástroj WinZip alebo WinRAR kliknutím pravým tlačidlom myši na prevzatý súbor ZIP a výberom možnosti Extrahovať. Používatelia systému Windows XP môžu kliknúť pravým tlačidlom myši na súbor ZIP a vybrať možnosť Extrahovať všetky súbory.

Inštalácia chýbajúceho alebo poškodeného profilu:

1. Prejdite na profil USWebCoatedSWOP.icc. (Archív AdobeICCProfiles_0805.zip obsahuje dva priečinky: CMYK Profiles a RGB Profiles. Profil USWebCoatedSWOP.icc sa nachádza v priečinku CMYK.)

2. Kliknite pravým tlačidlom myši na profil a vyberte položku Inštalovať profil.

Poznámka: Ak je zobrazená položka Odinštalovať profil, pokračujte riešením 2.

Riešenie 2: Odstráňte poškodené profily a manuálne preinštalujte profily.

Pred odstránením poškodených súborov prevezmite a extrahujte náhradné profily:

1. Prevezmite náhradné profily ICC z webovej lokality spoločnosti Adobe na adrese www.adobe.com/support/downloads/product.jsp?product=62&platform=Windows

2. Extrahujte súbor ZIP.

Poznámka: Používatelia systému Windows 2000 môžu na extrakciu súboru ZIP použiť napríklad nástroj WinZip alebo WinRAR kliknutím pravým tlačidlom myši na prevzatý súbor ZIP a výberom možnosti Extrahovať. Používatelia systému Windows XP môžu kliknúť pravým tlačidlom myši na súbor ZIP a vybrať možnosť Extrahovať všetky súbory.

Odstránenie poškodených profilov a ich preinštalovanie:

1. Prejdite na profil USWebCoatedSWOP.icc. (Archív AdobeICCProfiles_0805.zip obsahuje dva priečinky: CMYK Profiles a RGB Profiles. Profil USWebCoatedSWOP.icc sa nachádza v priečinku CMYK.)

2. Kliknite pravým tlačidlom myši na súbor USWebCoatedSWOP.icc a vyberte možnosť Kopírovať.

3. Ak používate 32-bitové vydanie systému Windows, prejdite do priečinka C:\Program Files\Common Files\Adobe\Color\Profiles\Recommended. Ak používate 64-bitové vydanie systému Windows, prejdite do priečinka C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Color\Profiles\Recommended.

4. Odstráňte všetky súbory USWebCoatedSWOP.icc.

5. Vyberte položky Upraviť > Prilepiť.

6. Ak používate 32-bitové vydanie systému Windows, prejdite do priečinka C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\color. Ak používate 64-bitové vydanie systému Windows, prejdite do priečinka C:\WINDOWS\sysWOW64\spool\drivers\color.

7. Odstráňte všetky súbory USWebCoatedSWOP.icc.

8. Vyberte položky Upraviť > Prilepiť.

Riešenie 3: Odstráňte poškodené profily z funkcie joboption.

Poznámka: Toto riešenie odstráni chybové hlásenie, ale nevyrieši zdroj problému. Vypnutie funkcie joboption môže ovplyvniť vzhľad farieb na obrazovke alebo počas tlače.

1. Spustite aplikáciu Distiller výberom položiek Štart > Programy > Acrobat Distiller.

2. V aplikácii Distiller vyberte položky Nastavenia > Upraviť nastavenia Adobe PDF.

3. Kliknite na kartu Farby.

4. Zmeňte nastavenie Zásady správy farieb na hodnotu Nechať farby bez zmien.

5. Kliknite na tlačidlo Uložiť ako.

6. Zadajte názov upravenej funkcie joboption, kliknite na tlačidlo Uložiť a potom na tlačidlo OK.

7. Zopakujte kroky 2 – 6 pre všetky ďalšie funkcie joboption, ktoré sa používajú na prevod súborov do formátu PDF.

8. Vyberte položky Súbor > Ukončiť.

Doplňujúce informácie

Táto chyba je spôsobená poškodenými profilmi ICC. Aplikácia Acrobat túto chybu vygeneruje, keď nemôže získať prístup k profilom alebo ich nemôže načítať.

Ďalšie informácie

Určenie, či je v počítači spustené 32-bitové alebo 64-bitové vydanie systému Windows (Technická poznámka kb407673)

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online