Problém

Keď sa Acrobat X alebo Reader X pokúsi otvoriť súbor PDF, otvorenie sa nepodarí a zobrazí sa nasledovná chyba:

<Názov produktu> nemohol otvoriť „<názov súboru>“, pretože je to buď nepodporovaný typ súboru alebo pretože súbor je poškodený.

Riešenie

Súbor je chybný súbor PDF. Vytvorte súbor PDF, ktorý zodpovedá štandardu PDF.

Ďalšie informácie

Produkty Acrobat X môžu z bezpečnostných dôvodov prísne presadzovať dodržiavanie určitých aspektov štandardu súborového formátu ISO PDF. Keďže chybné súbory PDF je možné využívať ako exploatačný vektor, neštandardné konštrukty nie sú povolené.

 

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online