Riešenie problémov s preberaním produktu Acrobat Reader

Máte problém s preberaním a inštalácou aplikácie Adobe Acrobat Reader? V tom prípade skúste tieto riešenia.

Prečo sa nedokončilo preberanie produktu Acrobat Reader?

Pri preberaní produktu Acrobat Reader sa môžu vyskytnúť problémy. Tento problém väčšinou nastáva z nasledovných príčin:

 • Počítač nie je pripojený na internet alebo je problém v nastaveniach internetu.
 • Váš antivírusový softvér si vyžaduje aktualizáciu.
 • Pripojenie na Adobe servery nie je možné.

Postup, ako vyriešiť problémy s preberaním a inštaláciou produktu Acrobat Reader

Ak sa pri inštalácii produktu Acrobat Reader vyskytli problémy, postupujte nasledovne:

Nastavte svoj prehliadač tak, aby bol JavaScript povolený. Ak neviete, ako nastaviť preferencie prehliadača, prečítajte si článok „Skontrolujte, či je JavaScript povolený“ pre systém Windows alebo macOS.

Z času na čas môže váš antivírový softvér nesprávne identifikovať inštalátor pre Acrobat Reader ako malware. Medzi falošné hlásenia chýb patria „TrojWare.Win32.Trojan.Agent.Gen," „Trojan/JmGeneric.bcy," a „Suspicious." Používatelia tiež nahlásili chyby „Zlyhanie inicializácie“ a inštalátor bol presunutý do karantény.

Poskytovatelia antivírového softvéru a služieb aktívne aktualizujú svoj softvér, takže inštalátor Acrobat Reader je rozpoznaný ako legitímny. Ubezpečte sa, či je váš antivírový softvér aktuálny.

Niektoré podmienky na vašom počítači, ako sú bezpečnostné nastavenia alebo cookies prehliadača môžu zabrániť prevzatiu inštalátora Acrobat Reader Installer. Často je najjednoduchším spôsobom, ako riešiť neúspešné preberanie skúsiť preberanie znova s použitím iného prehliadača. Skúste ktorýkoľvek z nasledovných prehliadačov, ktorý ste ešte nepoužívali:

 • Mozilla Firefox 
 • Microsoft Internet Explorer
 • Apple Safari 
 • Google Chrome

Ak máte stále problémy s prevzatím produktu Acrobat Reader, skúste to pomocou tohto priameho odkazu na prevzatie. Vyberte svoj operačný systém, jazyk a verziu, potom kliknite na tlačidlo Prevziať. Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke, kým sa preberanie nedokončí.

Nestabilné internetové pripojenie môže zabrániť preberaniu z iných webových lokalít. Skúste prevziať súbor z inej webovej lokality, napríklad www.microsoft.com, www.apple.com alebo www.mozilla.com. Ak problém pretrváva, obráťte sa na správcu siete, technickú podporu alebo poskytovateľa internetových služieb (ISP). Podrobnosti nájdete v časti Riešenie problémov s nestabilným internetovým pripojením k webovej lokalite alebo lokalite FTP spoločnosti Adobe.

Po dosiahnutí stabilného internetového pripojenia znova skúste prevziať súbor. Ak bol pôvodný pokus o prevzatie súboru prerušený, vo webovom prehľadávači, ktorý ste používali, znova spustite preberanie.

Poznámka:

Vysoká aktivita môže narúšať internetové pripojenie. Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky, súbory skúste prevziať, keď je aktivita nižšia (napríklad neskoro večer, skoro ráno alebo cez víkend).

Výrobcovia grafických kariet často aktualizujú svoje softvérové ovládače. V prípade, že nemáte naposledy aktualizovaný ovládač grafickej karty, prevezmite si aktualizovaný ovládač z webovej lokality výrobcu. (Informácie o výrobcovi grafickej karty nájdete vo vlastnostiach karty v Správcovi zariadení.)

Ak sa pri pokuse o pripojenie alebo prevzatie z webovej lokality spoločnosti Adobe vyskytne jedna z nasledujúcich chýb, vykonajte kroky uvedené nižšie.

 • Nič sa nedeje.
 • Preberanie súboru sa predčasne zastavilo.
 • Vyskytla sa niektorá z nasledujúcich chýb:
  • „Server vrátil rozšírené informácie.“
  • „Zlyhanie pripojenia prerušilo preberanie. Skontrolujte internetové nastavenia a kliknite na tlačidlo Znovu.“
  • „Nedá sa pripojiť k serveru, server sa nenašiel.“

Systém mrzne alebo chybová správa naznačuje špecifický problém s vaším počítačom alebo pri procese inštalácie. Ak chcete ďalšie riešenia problémov, pozrite si Riešenia spojené s chybou v tabuľke nižšie.

Príznak alebo chyba

Riešenie

 • Chyba „Preberanie metasúboru zlyhalo“
 • Chyba „Zoznam akcií sa nenašiel“
 • Správa „Obnovuje sa inštalácia...“, ale nie je počas niekoľkých minút žiadna aktivita.  

 • Nie je možné prevziať Reader z webovej stránky Adobe.
 • Nie je možné otvoriť inštalačný súbor pre Reader.  
 • „Extrahovanie zlyhalo z neznámeho dôvodu. Program bol zatvorený bez inštalácie...“ Táto chyba sa môže vyskytnúť potom, ako ste úspešne prevzali Reader alebo ak ste prevzali inštalačný súbor a dvakrát klikli naň, aby sa spustila inštalácia.   

Inštalácia sa začne, ale mrzne kurzor, mrzne obrazovka a chybová správa preruší spustenie.

(len Windows)
Chyba 1402: Nie je možné otvoriť kľúč [key name]
Chyba 1406: Nie je možný zápis hodnôt priečinkov do kľúča [key name]

(len Windows)
Chyba 1606: Nie je možný prístup na sieťovú lokalitu Spustenie

(len Windows)
Chyba 1635: Tento opravný balík nie je možné otvoriť

Stále potrebujete pomoc?

Navštívte fóra. Navštívte fórum Reader user-to-user forum alebo Deployment & Installation forum na lokalite AcrobatUsers.com a zistite, či aj ostatní používatelia majú podobné problémy pri preberaní alebo inštalácii. Svoj problém skúste uverejniť na týchto fórach, kde dostanete interaktívnu pomoc pri jeho riešení. V príspevku na fóre uveďte svoj operačný systém a číslo verzie svojho produktu.  

Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu