Chýbajúce údaje poľa vo formulároch PDF vyplnených a uložených pomocou aplikácie Adobe Reader X pre mobilné zariadenia

Chýbajúce údaje poľa vo formulároch PDF

Polia formulára vo formulári, ktorý bol otvorený v aplikácii Adobe Acrobat alebo Reader pre stolové počítače, sa môžu zobraziť ako prázdne. Formulár PDF bol vyplnený na mobilnom zariadení (pomocou aplikácie Adobe Reader X pre mobilné zariadenia) a potom odoslaný späť ako príloha e-mailu alebo prostredníctvom akéhokoľvek iného režimu.

Poznámka:

Problém nenastane, pokiaľ príjemca formulára PDF vypĺňa a odosiela údaje formulára pomocou aplikácie Acrobat alebo Adobe Reader pre stolové počítače.

Riešenie: Zakázanie zvýrazňovania polí

Na zakázanie zvýrazňovania polí v aplikácii Acrobat alebo Reader pre stolové počítače (Windows alebo Mac OS X) použite jeden z týchto postupov:

  • Na fialovej lište správ dokumentu kliknite na tlačidlo Zvýrazniť existujúce polia.
  • Zakázanie predvoľby zvýrazňovania polí v aplikácii Reader/Acrobat pre stolové počítače vykonajte výberom volieb Úpravy > Predvoľby. Vyberte položku Formuláre a v menu Farba zvýraznenia zrušte výber voľby Zobraziť farbu rámčeka polí pri ukázaní kurzorom.

Ďalšie informácie

Aplikácia Adobe Reader 10.2 pre mobilné zariadenia prináša úplne novú podporu vypĺňania formulárov PDF (okrem ďalších funkcií). Písmo alebo použitý text niektorých formulárov však aplikácia Adobe Reader pre mobilné zariadenia ešte nedokáže správne kódovať. Aplikácia Adobe Reader pre mobilné zariadenia preto pri týchto písmach používa snímku obrazového poľa.

Keď je zvýrazňovanie polí zapnuté, aplikácia Reader alebo Acrobat pre stolové počítače takéto obrazové polia skryje. Polia formulára sa teda pri zobrazení v aplikácii Acrobat alebo Reader pre stolové počítače môžu zobraziť prázdne.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?