Riešenie

Polia formulára skopírované z otočenej strany PDF sa na novej strane prilepia v inej orientácii.

Riešenie

Znovu vytvorte nesprávne umiestnené alebo otočené tlačidlá, textové polia a odkazy.

Ďalšie informácie

Orientáciu tlačidla formulára, textového poľa alebo odkazu aplikácie Acrobat určuje orientácia strany, na ktorej sa vytvorí. Ak otočíte stranu, na ktorej sa vytvorili, daný prvok zostane vo svojej pôvodnej polohe a nepresunie sa, aby sa prispôsobil novej orientácii. Ak skopírujete tlačidlo, textové pole alebo odkaz na stranu, ktorá má inú orientáciu než strana, na ktorej sa vytvorili, tento prvok sa nastaví podľa pôvodnej orientácie, takže sa zobrazí bokom a v nesprávnej časti strany.

Neočakávanú orientáciu polí formulára a textových polí môžete vidieť aj vtedy, ak nahradíte stranu v súbore PDF stranou, ktorej orientácia sa líši od orientácie pôvodnej strany. Odlišná informácia o orientácii môže pochádzať z aplikácie, v ktorej sa súbor PDF vytvoril, alebo z otočenia použitého na strane v aplikácii Acrobat.

Keď napríklad vytvoríte tlačidlo v ľavom dolnom rohu strany PDF a zduplikujete tlačidlo na ďalšie strany súboru PDF, zobrazí sa v ľavom dolnom rohu každej strany. Ak sa však strana, na ktorú tlačidlo skopírujete, otočí, tlačidlo sa bude zobrazovať na mieste, ktoré bolo v ľavom dolnom rohu pred otočením. Ak sa táto strana otočí o 90 stupňov v smere hodinových ručičiek z orientácie na výšku do orientácie na šírku, tlačidlo sa zobrazuje v ľavom hornom rohu strany, pretože ten bol pred otočením vľavo dole. Tlačidlo a text v ňom sú orientované na stranu otočenú na výšku a zobrazujú sa otočené o 90 stupňov (bokom). Rovnaký stav nastane pri použití textových polí alebo odkazov – keď sa textové pole skopíruje do otočenej strany, v textovom poli je viditeľná iba časť textu.
Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online