Problém: Nesprávny prevod oddeľovača desatinných miest a tisícov (. a ,) z formátu PDF do formátu Excel v aplikácii Acrobat DC

Pri exporte súboru PDF do formátu Excel bodky a čiarky v bunkách nie sú správne rozpoznané.

Napr. Ak PDF obsahuje také čísla ako 71.328,57 (kde „.“ predstavuje oddeľovač tisícov a „,“ oddeľovač desatinných miest) a uloží sa vo forme tabuľkového procesora Excel, prevedie sa ako 71.32857

 

 

Riešenie:  

Správanie oddeľovača desatinných miest závisí od miestneho nastavenia operačného systému.

Napr. Ak sa súbor exportuje vo francúzskom operačnom systéme pomocou francúzskej aplikácie Acrobat, exportovaný súbor vo formáte Excel vyzerá správne v programe MS Excel.

Ak budeme pracovať v rámci miestneho nastavenia ENU, výsledok bude iný.

Dá sa to riadiť špecifikovaním nastavenia v aplikácii Acrobat, rovnako ako Excel, vďaka čomu sa čiarka upraví na oddeľovač desatinných miest.

Acrobat:

 

Export PDF do ľubovoľného formátu v aplikácii Acrobat

V programe Excel : Prejdite na položky Súbor > Možnosti > Rozšírené > Zrušte označenie voľby „Použiť systémové oddeľovače“ a nastavte desatinné miesto ako , a tisíce ako .

Export PDF do ľubovoľného formátu v aplikácii Excel

Teraz keď budete prevádzať súbor v aplikácii Acrobat DC do tabuľkového procesora Excel, prevod sa vykoná správne.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online