Chyba Neplatný priestor farieb v súboroch PDF v aplikácii Acrobat alebo Reader

Problém

Keď sa pokúsite zobraziť súbor PDF v aplikácii Adobe Reader alebo Acrobat, zobrazí sa nasledujúca chyba:

„Nastala chyba pri spracovaní strany. Neplatný priestor farieb.“

Riešenie

Ak sa pokúšate otvoriť súbor cez prehliadač (čiže z internetovej stránky), skúste súbor prevziať do svojho miestneho počítača. Potom ho otvorte lokálne pomocou aplikácie Adobe Acrobat alebo Reader.  Skontrolujte vlastnosti súboru a pozrite sa, či sa na vytvorenie súboru PDF použila iná aplikácia než Adobe.   

a. Ak sa použila iná aplikácia než Adobe, skúste súbor PDF vytvoriť znova pomocou aplikácie Adobe.

b. Ak nie je možné znovu vytvoriť súbor PDF pomocou aplikácie Adobe, skúste ho znovu uložiť a/alebo použite nástroj Optimalizácia PDF v aplikácii Acrobat.  Tým sa často opravia prípadné zjavné chyby syntaxe v súbore PDF.

Ďalšie informácie

Táto chyba sa zvyčajne vyskytuje pri prezeraní súborov PDF v prehliadači, keď je problém so samotným súborom PDF, najmä v prípade súborov PDF vytvorených pomocou aplikácií alebo nástrojov tretích strán.  Tým sa nezabráni otvoreniu súboru, avšak niektoré strany nebudú viditeľné.


 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?