Problém

Po konverzii alebo kombinovaní dokumentov v aplikácii Acrobat 9 sa text nezobrazí alebo nevytlačí správne.

  • Text vyzerá ako zmiešaný alebo sa prekrývajú znaky
  • Text je pomiešaný, poškodený alebo je nahradený „nezmyselnými“ znakmi.
  • Niektorý text sa zobrazuje ako dolný index.
  • Text je vytlačený nesprávne

Dôvod

Vložením písma zabránite jeho nahradeniu pri zobrazení alebo tlači súboru a zabezpečíte zobrazenie textu pomocou pôvodného písma.

Riešenie

Prehrajte si nižšie uvedené video s informáciami o riešení problému.

Ak uprednostňujete textové pokyny, môžete si prečítať HTML verziu.

 

 
 

 

 

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online