Ukazovateľ myši sa zmení na čierny rámček

Ak sa pri premiestnení nad prázdnu oblasť v dokumente PDF zmení kurzor myši na čierny rámček, použite alternatívne riešenie uvedené nižšie.

Tento problém sa vyskytuje nepravidelne a bol hlásený pri vydaní aplikácií Acrobat Reader DC a Acrobat z mája 2016.  

Riešenie: Odstránenie súboru vyrovnávacej pamäte ikon

Spoločnosť Adobe pracuje na vyriešení tohto problému. Dovtedy použite alternatívne riešenie vykonaním týchto krokov:

  1. Otvorte lokálny priečinok appdata: 
    C:\Users\<meno používateľa>\AppData\Local\Adobe\Acrobat\DC
  2. Z lokálneho priečinka appdata odstráňte nasledujúci súbor:
    • Acrobat Reader DC: IconCacheRdr.dat
    • Acrobat DC: IconCacheAcro.dat
  3. Znova spustite aplikáciu Acrobat Reader DC alebo Acrobat DC.