Aplikácia Acrobat 9 alebo Reader 9 vytlačí iba niekoľko prvých strán viacstranového súboru PDF

Vytlačenie iba niekoľkých prvých strán viacstranového súboru PDF

Aplikácie Acrobat a Adobe Reader 9 vytlačia iba niekoľko prvých strán viacstranových dokumentov PDF. Tlačiareň môže tiež vytlačiť chybu PostScriptu.

Riešenie: Na účely možnosti Poslať pre každú stranu zmeňte zásady posielania písma a ďalších zdrojov do tlačiarne.

Poznámka: Aby bolo možné tento postup použiť, musia byť nainštalované ovládače tlačiarne vhodné na účely PostScriptu.

  1. Otvorte aplikáciu Acrobat alebo Adobe Reader.
  2. Vyberte voľby Súbor > Tlačiť.

  3. Kliknite na tlačidlo Pokročilé.

    Kontextové okno, ktoré sa zobrazí, bude odlišné, a to v závislosti od toho, aký tlačový ovládač ste nainštalovali. Ak je váš ovládač vhodný na používanie jazyka PostScript, okno bude obsahovať sekciu Voľby PostScriptu.

  4. V sekcii Voľby PostScriptu otvorte kontextové menu Zásady pre písma a ďalšie zdroje a vyberte možnosť Poslať pre každú stranu.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online