Aplikácia Acrobat 9 alebo Reader 9 vytlačí pomocou tlačiarne s emuláciou jazyka PostScript len prvú stranu

Problém

Pri tlači z aplikácie Adobe Acrobat 9 alebo Adobe Reader 9 sa vytlačí len prvá strana tlačovej úlohy.

Podrobnosti

Súbor PDF pokúšate sa vytlačiť na tlačiarni Canon, Kyocera alebo inej tlačiarni s emuláciou jazyka PostScript. Tento problém sa týka napríklad tlačiarní Canon iR C4580i, C4080, C3200, Mita CS-850, Kyocera 2525 a Kyocera 3232.

Riešenie

Odoslanie informácií o písmach pre každú stranu v súbore PDF pri tlači.

Adobe Acrobat Professional 9:

  1. Vyberte položky Súbor > Tlačiť.
  2. Kliknite na tlačidlo Ďalšie voľby.
  3. Vyberte položku Možnosti jazyka PostScript.
  4. V zozname Zásady pre písma a ďalšie zdroje vyberte položku Poslať pre každú stranu.

Adobe Reader 9:

  1. Vyberte položky Súbor > Tlačiť.
  2. Kliknite na tlačidlo Ďalšie voľby.
  3. V zozname Zásady pre písma a ďalšie zdroje vyberte položku Poslať pre každú stranu.
Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu