V systéme Mac OS 10.6 sa doplnok PDF nenačíta do 64-bitového prehliadača Safari

Problém

V systéme Mac OS X Snow Leopard (v10.6) sa nenačíta doplnok Acrobat PDF do 64-bitového webového prehliadača Safari.

Dôvod

Systém Apple Mac OS X 10.6 aktualizuje prehliadač Safari na 64-bitovú verziu. Doplnok prehliadača nainštalovaný aplikáciou Adobe Acrobat alebo Adobe Reader 9.x a novšími verziami je 32-bitový. Pri používaní prehliadača Safari, ktorý používa aplikáciu Adobe Acrobat alebo Reader, sa preto súbory PDF nebudú zobrazovať ako vložené. 

Riešenie

Zákazníci môžu spustiť prehliadač Safari v 32-bitovom režime, ktorý umožní načítanie a používanie doplnku aplikácie Adobe Acrobat/Reader. 

Ak chcete spustiť prehliadač Safari v 32-bitovom režime, postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

1.  Ak je prehliadač Safari otvorený, ukončite ho prostredníctvom položky Safari > Ukončiť Safari.

2.  Otvorte nové okno aplikácie Finder a prejdite do priečinka Aplikácie.

3.  V aplikácii Finder vyberte položku Safari.

4.  Prejdite na položku Súbor > Informácie.

5. V okne „Informácie o Safari“ otvorte časť „Všeobecné“.

6.  Začiarknite políčko „Otvoriť v 32-bitovom režime“.

Safari_32-bit_mode

7.  Zatvorte okno „Informácie o Safari“.

8.  Znova spustite prehliadač Safari.

 

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?