Súbory PDF v prehliadači Safari | Acrobat 8 | Mac OS X

Systémové požiadavky

Aplikácia Adobe PDFViewer pre systém Mac OS X nebeží správne na systémoch, ktoré nespĺňajú nasledovné požiadavky:

  • Prehliadač Safari
  • Mac OS X v10.4.3 a novšie

Aplikácia Acrobat/Reader 8 podporuje funkciu zobrazenia súborov PDF v oknách prehliadača Safari v systéme Mac OS X 10.4.3 a novších. Nepodporuje žiadny iný prehliadač (ako napríklad Firefox a Opera).

Poznámka: Ak nemáte aplikáciu Acrobat alebo Adobe Reader, potom prehliadač Safari, ktorý beží v systéme 10.3.9 alebo novšom, zobrazuje súbory PDF vo svojich oknách použitím natívnej podpory súborov PDF v systéme Mac OS X; toto nastavenie nepodporuje mnoho pracovných postupov pre dokumenty Adobe PDF (ako je napríklad funkcia spolupráce alebo mnohé funkcie formulárov a zabezpečenia).

Nakonfigurovanie aplikácie Acrobat na zobrazovanie súborov PDF v prehliadači Safari

Ak chcete nainštalovať aplikáciu Acrobat, pretiahnite priečinok aplikácie Acrobat z disku CD (alebo obrazu disku) do priečinku Aplikácie. Keď spustíte aplikáciu Acrobat prvý krát, budete vyzvaní, aby ste prijali licenčnú zmluvu koncového používateľa (EULA) a zaregistrovali aplikáciu Acrobat. Po prijatí zmluvy EULA spustí Aplikácia samoopravu, ktorá vyhľadá všetky komponenty aplikácie Acrobat vyžadujúce inštaláciu v iných aplikáciách. Samooprava nainštaluje súbor Adobe PDFViewer plug-in, ktorý používa aplikácia Acrobat na zobrazenie súborov PDF v prehliadači Safari v systéme Mac OS X. Súbor sa nainštaluje do priečinka Knižnica/Internetové doplnky.

Ak ste aktualizovali alebo preinštalovali svoju kópiu prehliadača Safari, aby ste mohli zobraziť súbory PDF, vykonajte nasledovné:

  1. Úplne odstráňte starú verziu prehliadača Safari.
  2. Nainštalujte najnovšiu verziu prehliadača Safari.
  3. Odstráňte súbor Adobe PDFViewer.plugin z priečinku Knižnica/Internetové doplnky.
  4. V aplikácii Acrobat vyberte položky Pomocník > Odstrániť a opraviť a vyberte možnosť Adobe PDFViewer.

Keď spustíte aplikáciu Acrobat alebo Adobe Reader 8 v systéme Mac OS X prvý krát, automaticky sa nainštaluje ako predvolený zobrazovač PDF pre prehliadač Safari. Ak chcete vypnúť toto nastavenie, spustite aplikáciu Acrobat alebo Adobe Reader a prejdite na Predvoľby > Internet. Zrušte výber možnosti Zobraziť PDF v prehliadači, ktorá spôsobuje, že sa súbory PDF zobrazujú v okne prehliadač Safari použitím natívneho zobrazovača PDF.

Známe problémy

Známe problémy v aplikácii Acrobat 8:

  • Ak inovujete aplikáciu Adobe Reader alebo Acrobat z verzie 7 na verziu 8 v rámci zariadenia Mactel, súbory PDF sa prestanú zobrazovať v okne prehliadača Safari. Namiesto toho sa v strede okna prehliadača Safari zobrazí veľká ikona aplikácie Acrobat alebo Adobe Reader. Tento problém spôsobuje spustenie prehliadača Safari pod systémom Rosetta; aplikácie Acrobat a Adobe Reader 8 nezobrazujú súbory PDF v prehliadači Safari, ktorý beží pod systémom Rosetta, zatiaľčo aplikácie Acrobat a Adobe Reader 7 zobrazujú súbory PDF len v prehliadači Safari, ktorý beží pod systémom Rosetta. Ak chcete tento problém vyriešiť, musíte vypnúť systém Rosetta pre prehliadač Safari alebo spustiť aplikáciu Acrobat alebo Adobe Reader a prejsť na Predvoľby > Internet a vypnúť možnosťZobraziť PDF v prehliadači (súbory PDF sa potom zobrazia v prehliadači Safari použitím natívneho nástroja na zobrazenie súborov PDF).
  • Ak inovujete aplikáciu Adobe Reader alebo Acrobat z verzie 7 na verziu 8, súbory PDF sa prestanú zobrazovať v oknách iných prehliadačov ako Safari. Namiesto toho sa v strede okna prehliadača zobrazí veľká ikona aplikácie Acrobat alebo Reader. Zobrazenie súborov PDF sa nepodporuje u žiadnych aplikácií založených na mechanizme WebKit, okrem prehliadača Safari. Tento problém môžete vyriešiť tak, že spustíte aplikáciu Acrobat alebo Adobe Reader, vyberiete položku Predvoľby > Internet a vypnete možnosťZobraziť PDF v prehliadači.

Samooprava

Ak odstránite súbory AdobePDFViewer, pri opätovnom spustení aplikácie Acrobat sa vykoná samooprava. Prehliadač Safari môžete tiež opraviť manuálne tak, že vyberiete položky Pomocník > Opraviť inštaláciu aplikácie Acrobat.

Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu