Aktualizácia aplikácie Reader alebo Acrobat na verziu 10.1.3

Bezplatná aktualizácia aplikácie Reader alebo Acrobat X na verziu 10.1.3 rieši niektoré problémy s tlačou. Túto aktualizáciu môžete nainštalovať automaticky priamo v rámci aplikácií Reader a Acrobat X.

 1. Otvorte aplikáciu Reader alebo Acrobat X.

 2. Vyberte položky Pomocník > Skontrolovať dostupné aktualizácie.

  Vyberte položky Pomocník, Skontrolovať dostupné aktualizácie

  Aplikácia Reader alebo Acrobat X automaticky nainštalujte aktualizáciu.

Chýba tlačidlo Tlačiť?

Na počítačoch s nízkym rozlíšením obrazovky, napríklad 800 x 600, môžu byť tlačidlá Tlačiť a Zrušiť mimo obrazovky. Bezplatná aktualizácia aplikácií Reader a Acrobat na verziu 10.1.3 rieši tento problém. Túto aktualizáciu môžete nainštalovať automaticky priamo v rámci aplikácií Reader a Acrobat. Pozrite si pokyny uvedené vyššie.

Ak teraz nemôžete vykonať aktualizáciu, postupujte jedným z týchto spôsobov:

 • Posunutím posúvača na pravej strane dialógového okna Tlačiť zobrazte tlačidlá.
 • Tlač spustite stlačením klávesu Enter alebo Return.
 • Ak chcete tlač zrušiť, stlačte kláves Esc.

Aplikácia zlyhala alebo tlačiareň netlačí?

Ak pri pokuse o tlač aplikácia Reader 10.1.2 zlyhá alebo tlačiareň nevytlačí dokument, aktualizujte aplikáciu na verziu Reader 10.1.3. (Aktualizácia je bezplatná.)

 1. Otvorte aplikáciu Reader.
 2. Vyberte položky Pomocník > Skontrolovať dostupné aktualizácie. Aktualizácia sa automaticky nainštaluje.

Tlačiareň tlačí na obe strany?  

Pri tlači na tlačiarni s funkciou obojstrannej tlače je predvolene nastavená tlač na obe strany papiera (tento postup je takisto známy ako tlač typu back-to-back alebo obojstranná tlač). Ak chcete túto možnosť vypnúť, kliknite na položku Veľkosť a zrušte výber možnosti Tlačiť na obe strany papiera. Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky, nainštalujte bezplatnú aktualizáciu na verziu 10.1.3. Pozrite si pokyny uvedené vyššie.

Kliknite na položku Veľkosť, zrušte výber možnosti Tlačiť na obe strany papiera

Tlačiareň požaduje vloženie papiera alebo tlačí len nepárne či párne strany?

Predvolene je nastavená tlač na obe strany papiera. Niektoré tlačiarne nedokážu automaticky tlačiť na obe strany. Znova papier vložte, aby sa vytlačila druhá strana.  Bežné príznaky:

 • Pri príjme úlohy bliká kontrolka tlačiarne, ale nič sa nevytlačí.
 • Tlačiareň požaduje vloženie papiera, hoci je v zásobníku dostatok papiera. (Do tlačiarne treba znova vložiť vytlačené strany.)
 • Tlačiareň vytlačí len nepárne alebo párne strany. (Do tlačiarne treba znova vložiť vytlačené strany.) 

Ak chcete vypnúť obojstrannú tlač, pozrite si snímku obrazovky vyššie v časti „Tlačí tlačiareň na obe strany?“.

Chýba aktuálne zobrazenie?

Ak chcete vytlačiť aktuálne zobrazenie dokumentu PDF, v časti Strany na tlač kliknite na položku Viac volieb.

Kliknite na položku Viac volieb

Riešenie problémov s tlačou

Podrobné riešenie problémov

V tomto článku o riešeniach problémov nájdete bežné riešenia, ako sú napríklad aktualizácia ovládača tlačiarne a skopírovanie súboru na pevný disk. 

Fóra komunity

Fóra obsahujú diskusie o problémoch podobných vášmu. Ak sa chcete zapojiť do fóra komunity, zadajte popis svojho problému do vyhľadávacieho poľa na fóre aplikácie Acrobat alebo Adobe Reader.

Najčastejšie otázky

Ako môžem tlačiť obojstranne bez tlačiarne s funkciou obojstrannej tlače?

Najprv vytlačte párne strany, znova ich vložte do tlačiarne a potom vytlačte nepárne strany. Niekedy je potrebné tlačiť strany v opačnom poradí, aby bola postupnosť strán správna. Ak chcete zobraziť tieto možnosti, kliknite na položku Viac volieb.

Kliknite na položku Viac volieb

Ako môžem vytlačiť text v inej farbe?

Počas tlače nemôžete zmeniť farby a pomocou aplikácie Adobe Reader nemôžete upravovať dokumenty PDF. 

V prípade aplikácie Acrobat môžete na zmenu farby textu pred tlačou použiť nástroj na úpravu textu dokumentu (Acrobat X) alebo nástroj retušovania textu (Acrobat 9). Ďalšie informácie o aplikácii Acrobat X nájdete v dokumente Úprava textu.

Prečo vyzerá vytlačený text inak ako text v dokumente PDF?

Tvorca dokumentu PDF nevložil písma použité v dokumente. Vložením písma zabránite jeho nahradeniu pri zobrazení alebo tlači dokumentu a zabezpečíte zobrazenie textu pomocou pôvodného písma. Ak pôvodné písma nemáte nainštalované v počítači, namiesto každého písma, ktoré v dokumente PDF nie je vložené, sa použije náhradné písmo. Ďalšie informácie nájdete v časti Vloženie a nahradenie písma

Ako môžem vytlačiť väčšie písmo?

Dialógové okno Tlačiť neobsahuje možnosť zmeny len veľkosti písma a v aplikácii Adobe Reader nemôžete dokument PDF upraviť. Písmo môžete zväčšiť jedným z týchto spôsobov:

 • Vytlačte len vybratú časť dokumentu PDF a zmeňte jej mierku pomocou možnosti Prispôsobiť.
 • (Len pri aplikácii Acrobat) Na zmenu veľkosti písma použite nástroj na úpravu textu dokumentu (Acrobat X) alebo nástroj retušovania textu (Acrobat 9). Veľkosť písma môžete zmeniť na konkrétnej strane alebo v celom dokumente. Ďalšie informácie o aplikácii Acrobat X nájdete v dokumente Úprava textu.

Ako môžem vytlačiť koncept a zabezpečiť úsporu atramentu?

Väčšina tlačiarní poskytuje možnosti na úsporu atramentu. V dialógovom okne Tlačiť kliknite na tlačidlo Vlastnosti a zobrazia sa možnosti špecifické pre danú tlačiareň.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online