Zlyhanie produktu pri použití okna Nájsť v systéme Macintosh 10.9.2 (Mavericks)

Nasledujúci problém nastáva, iba ak platí:

  • Macintosh 10.9.2 (Mavericks)
  • Acrobat alebo Reader 11.0 až 11.0.06 (opravené vo verzii 11.0.07)
  • Okno Nájsť je otvorené vo viacstranovom dokumente
  • Prejdete cez ohraničenie strany
S aktualizáciou Macintosh 10.9.2 aplikácie Acrobat a Reader 11.0 – 11.0.06 zlyhajú, keď sa otvorí okno Nájsť a použijete akúkoľvek metódu na zmenu aktuálnej strany. Napríklad pomocou posúvača, záložiek alebo kliknutím na niektorý výsledok rozšíreného vyhľadávania, ktorý odkazuje na inú stranu. V tomto prípade sa zobrazí nasledujúca chyba:
Chyba zlyhania

Riešenie

Vyberte položku Pomocník > Skontrolovať dostupné aktualizácie a nainštalujte verziu 11.0.07.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online