Popis chráneného zobrazenia a riešenie problémov s chráneným zobrazením v aplikácii Adobe Acrobat

Čo je to chránené zobrazenie?

Chránené zobrazenie je nová funkcia pre Adobe Acrobat 10.1 a Reader 11.0. Rozširuje rýchlo sa vyvíjajúcu hĺbkovú bezpečnostnú stratégiu spoločnosti Adobe na zmiernenie chýb zabezpečenia a ich predchádzanie. Chránené zobrazenie využíva vytváranie izolovaných priestorov aplikácie Reader (chránený režim) na ochranu vašich aplikácií, údajov a zariadenia tým, že obmedzuje to, čo môžu robiť a kam sa môžu dostať škodlivé súbory. 

V tomto dokumente je uvedené, čo chránené zobrazenie nepodporuje. Ak chcete zistiť viac o izolovaných priestoroch a chránenom zobrazení, pozrite si pomocníka online alebo ďalšie zdroje:

 • Často kladené otázky a informácie o konfigurácii databázy Registry a vytváraní vlastných zásad sú uvedené v kapitole Chránené zobrazenie v Sprievodcovi bezpečnosťou aplikácie v Knižnici bezpečnosti aplikácie.
 • Podrobnosti na úrovni architektúry nájdete na blogu tímu ASSET na adrese http://blogs.adobe.com/asset/.

Chránené zobrazenie v samostatnej aplikácii

Správanie samostatnej aplikácie je podobné ako chránené zobrazenie v programe Office 2010. Keď otvoríte nedôveryhodný súbor, Acrobat zobrazí v hornej časti okna zobrazenia panel s upozornením. Zobrazenie je iba na čítanie a vypnuté funkcie zabraňujú narušeniu vášho systému škodlivým obsahom. Ak súboru PDF dôverujete, výberom možnosti Zapnúť všetky funkcie môžete ukončiť chránené zobrazenie, znovu aktivovať všetky položky ponuky a označiť súbor ako trvalo dôveryhodný.

V chránenom režime sú vo všeobecnosti nedostupné všetky funkcie, ktorými sa upravuje súbor PDF. Kým súbor PDF neoznačíte ako dôveryhodný, napríklad tieto funkcie zostanú zablokované:

 • Potiahnutie súborov PDF do tably čítania alebo navigačnej tably
 • Tlač a ukladanie PDF
 • Nástroje posúvania a približovania a nástroj lupy
 • Režim čítania alebo zobrazenie na celú obrazovku
 • Vytváranie PDF z nedôveryhodných (a preto potenciálne nebezpečných) lokalít
 • Spúšťanie jazyka JavaScript a vypĺňanie formulárov

Chránené zobrazenie v prehliadači

Keď sa v prehliadači otvorí súbor PDF, chránené zobrazenie umožňuje zjednodušené použitie, pri ktorom sa nepoužíva panel s upozornením. Súbory PDF v prehliadači sa namiesto toho používajú podobne ako v aplikácii Reader v prípade dokumentov s povolenými právami. To znamená, že okrem funkcií, ktoré sa aktivujú, keď autor dokumentu použije aplikáciu Acrobat na rozšírenie funkcií na používateľov aplikácie Reader, sú dostupné všetky funkcie aplikácie Reader. Medzi tieto funkcie patrí podpisovanie existujúcich polí formulárov, pridávanie nových podpisových polí, ukladanie dát formulárov a podobne.

V súboroch PDF v prehliadači so zapnutým chráneným režimom nefungujú tieto funkcie:

 • Rozšírená tlač
 • Nástroje posúvania a približovania, nástroj lupy
 • Funkcie, ktoré by bežne neboli dostupné pre PDF s povolenými právami zobrazované v aplikácii Reader, napríklad pridávanie príloh.

Nepodporované konfigurácie

Na chránené zobrazenie sa vzťahujú rovnaké obmedzenia konfigurácie ako na Reader. Ak sa zobrazí dialógové okno Nepodporovaná konfigurácia, pozrite si dokument Riešenie problémov s chráneným režimom | Adobe Reader.

V aplikácii Reader je chránené zobrazenie podporované iba vtedy, keď je zapnutý chránený režim. Keď je povolené chránené zobrazenie, v položkách HKCU a HKLM databázy Registry nesmie byť žiadna vlastnosť chráneného režimu nastavená na 0 (vypnuté).

 

Známe problémy

V nasledujúcom zozname sú uvedené známe problémy, ktoré sa vyskytujú s chráneným zobrazením v tomto vydaní.

 • Nefunguje čítanie nahlas.
 • Tlačidlo stavu podpisu podpísanej položky iStatement ukazuje nesprávny stav overenia podpisu.
 • E-mailové prílohy PDF v programe Lotus Notes sa otvoria mimo chráneného zobrazenia, aj keď je zapnuté.
 • Výberom výsledku vyhľadávania na table vyhľadávania používateľ neprejde na umiestnenie výsledku vyhľadávania.
 • Odkazy MSexcel a MSWord na súbory PDF otvoria PDF mimo chráneného zobrazenia.
 • Žiadny spôsob na zobrazenie zoznamu článkov.
 • Možnosť Vyhľadať označené slovo je pri výbere slova v dokumente PDF deaktivovaná.
 • Potiahnutie von z prehliadača z Portfólia PDF nefunguje; alternatívnym riešením je však kliknúť pravým tlačidlom myši a vybrať extrahovanie.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online