Aplikácia Reader si nezachová zmeny nastavení po načítaní rozhrania Outlook 365 MAPI pomocou programu SendMail

Problém

Aplikácia Reader v režime izolovaného priestoru Sandbox nemôže čítať alebo zapisovať do databázy Registry, keď sa pomocou programu SendMail načíta rozhranie Outlook 365 MAPI – v aplikácii Reader otvorte súbor a prejdite na položku Súbor > Odoslať súbor > Priložiť k e-mailu. Z tohto dôvodu sa nezachovajú žiadne zmeny nastavení.

Riešenie

Ako alternatívne riešenie môžete manuálne upraviť databázu Registry. Postupujte podľa krokov uvedených nižšie. Predtým si prečítajte o možných vedľajších účinkoch na aplikáciu Acrobat Reader.

Možné vedľajšie účinky:

 • Aplikácia Acrobat Reader sa môže zablokovať.
 • Po zatvorení okna konceptu e-mailu nemusí byť možné otvoriť iný súbor PDF dvojitým kliknutím na daný súbor.

Postup úpravy databázy Registry:

 1. Otvorte databázu Registry: otvorte okno Spustiť (kláves Windows + R), zadajte príkaz regedit.exe a kliknite na tlačidlo OK.

 2. V závislosti od nainštalovanej verzie a vydania produktu prejdite do daného umiestnenia a vytvorte kľúč FeatureState v nasledujúcom umiestnení. Tento kľúč sa tam predvolene nenachádza.

  Acrobat Reader (trvalý):

  • Kľúč: 4163520
  • Umiestnenie: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Adobe\Adobe Reader\DC\FeatureState

  Acrobat Reader (klasický – 2015):

  • Kľúč: 4163520
  • Umiestnenie: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Adobe\Adobe Reader\2015\FeatureState
 3. Zmeňte hodnotu kľúča na „1“.

 4. Reštartujte aplikáciu Acrobat alebo Reader.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?