Problém s výkonom pri zobrazovaní súborov PDF cez terminálový server pomocou aplikácie Reader alebo Acrobat

Problém

Keď v aplikácii Adobe Acrobat alebo Adobe Reader zobrazujete súbory PDF na terminálovom serveri alebo v prostredí Citrix, obraz sa cez pripojenie RDP pomaly aktualizuje.  Tento problém je viditeľný najmä pri posúvaní dokumentov PDF, ktoré obsahujú obrázky vo vysokom rozlíšení.

Riešenia

Riešenie 1: Aktualizujte predvoľby Zobrazenie strán v aplikácii Acrobat alebo Reader.

V aplikácii Acrobat alebo Reader zmeňte nasledujúce nastavenia.  Tieto možnosti môžete vypnúť buď priamo v aplikácii Reader/Acrobat v časti „Úpravy > Predvoľby > Zobrazenie strán > Vykresľovanie“, alebo pomocou kľúčov databázy Registry pre správcov systémov:

  • Vypnite možnosť „Urýchľovanie grafiky 2D“ HKCU\Software\Adobe\Acrobat Reader\9.0\AVDisplay – bUse2DGPUf = dword:0
  • Vypnite možnosť „Vyhladiť obrazy“ HKCU\Software\Adobe\Acrobat Reader\9.0\Originals – bAntialiasImages = dword:0
  • Vypnite možnosť „Vyhladiť čiarové grafiky“ HKCU\Software\Adobe\Acrobat Reader\9.0\Originals – bAntialiasGraphics = dword:0
  • Nastavte možnosť „Vyhladiť text“ na Žiadne (voliteľné: niektorí zákazníci nahlásili prijateľný výkon bez nastavenia možnosti Vyhladiť text na Žiadne)
    • HKCU\Software\Adobe\Acrobat Reader\9.0\Originals – bAntialiasText = dword:0
    • HKCU\Software\Adobe\Acrobat Reader\9.0\Originals – iAntialiasThreshold = dword:0
    • HKCU\Software\Adobe\Acrobat Reader\9.0\Originals – benableDDR = dword:0

Spoločnosť Adobe oficiálne nepodporuje zmeny hodnôt v databáze Registry a robíte to na vlastné riziko.  Nastavenia databázy Registry by ste mali meniť len vtedy, ak máte správne oprávnenia a skúsenosti v tejto oblasti.

Správcovia systémov by tieto nastavenia mali meniť najprv pomocou dialógového okna Predvoľby v aplikácii Adobe Reader (nie pomocou databázy Registry) a znova otestovať výkon prostredníctvom prostredia Citrix.  Keď máte správnu kombináciu nastavení, ktorá funguje, potom by ste si mali zapísať hodnoty týchto kľúčov databázy Registry, ktoré použijete pri ďalších inštaláciách aplikácie Reader.  Je to dôležité, pretože hodnota kľúča iAntialiasThreshold sa môže líšiť (0, 1 alebo 12) v závislosti od toho, ktoré z ostatných možností sú vypnuté.

Poznámka: Tieto nastavenia zlepšia výkon zobrazovania pri pripojeniach s malou šírkou pásma, ale môžu negatívne ovplyvniť výkon zobrazovania pri pripojeniach v sieti LAN.  Budete ich musieť dôkladne otestovať.

Riešenie 2: Pomocou kompresného nástroja RDP komprimujte údaje odosielané prostredníctvom „drôtového pripojenia“.  

Pri každom posunutí obrazu na strane odosiela protokol RDP celú súpravu obrazových údajov.  Odoslanie všetkých údajov naraz môže spôsobiť preťaženie sieťového pripojenia, najmä pri obmedzenej šírke pásma.  Niektorí zákazníci úspešne použili nasledujúci nástroj na zlepšenie výkonu zobrazovania na terminálovom serveri pri pripojeniach s malou šírkou pásma: http://www.ericom.com/ericom_blaze.asp

Ďalšie informácie

Neexistujú žiadne všeobecné riešenia problémov s výkonom na terminálovom serveri pri používaní aplikácie Acrobat alebo Reader. Problémy s výkonom často vyplývajú z obmedzenej šírky pásma sieťového pripojenia alebo zo samotného protokolu RDP.  

Protokol RDP s obrazovými údajmi nie vždy pracuje bez problémov.  Terminálový server v systéme Windows 2003 Server používa verziu 5.2 protokolu RDP.  Terminálový server v systéme Windows 2008 Server používa verziu 7.0 protokolu RDP, ktorá vylepšuje výkon zobrazovania.  Výkon môže preto zvýšiť aj inovácia na novší operačný systém, ak používa novšiu verziu protokolu RDP, napríklad 7.0.

Tu je článok od spoločnosti Citrix týkajúci sa rovnakého problému:

http://support.citrix.com/article/CTX122914

a diskusia na našich fórach o tom istom probléme:

http://forums.adobe.com/thread/439803

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online