Potlačenie výzvy na prevzatie elektronickej licencie v aplikácii Acrobat

Riešenie

Niektorí zákazníci s hromadnou licenciou vidia pri prvom spustení aplikácie Adobe Acrobat zmluvu o elektronickej licencii, ktorá ich vyzýva na prevzatie licenčného súboru, aby produkt fungoval.

Dôvod

Zákazníkom, ktorí sa stretnú s týmto správaním, sa väčšinou poslali nesprávne médiá. Hoci nižšie uvedeným riešením sa bezprostredný problém opraví, v spolupráci s tímom pre vzťahy so zákazníkmi by ste si mali zaobstarať správne médiá.

Riešenie

Umiestnite súbor AdobeConfig.xml do zdrojového adresára inštalácie aplikácie Acrobat.

  1. Prevezmite si súbor AdobeConfig.zip a extrahujte súbor AdobeConfig.xml.
  2. Pred inštaláciou aplikácie Acrobat umiestnite súbor AdobeConfig.xml do zdrojového adresára inštalácie aplikácie Acrobat. Je to koreňový adresár, ktorý obsahuje súbor Setup.exe, ktorý sa používa na inštaláciu aplikácie Acrobat.

Obsah súboru XML usmerní proces nastavenia tak, aby sa výzva na prevzatie elektronickej licencie potlačila.

Ďalšie informácie

Proces preberania elektronickej licencie sa nevyžaduje pre zákazníkov s hromadnou licenciou, z ktorých niektorí môžu chcieť túto výzvu potlačiť a umožniť svojim používateľom začať používať Acrobat bez preberania elektronickej licencie.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?