Riešenie

Niektorí zákazníci s hromadnou licenciou vidia pri prvom spustení aplikácie Adobe Acrobat zmluvu o elektronickej licencii, ktorá ich vyzýva na prevzatie licenčného súboru, aby produkt fungoval.

Dôvod

Zákazníkom, ktorí sa stretnú s týmto správaním, sa väčšinou poslali nesprávne médiá. Hoci nižšie uvedeným riešením sa bezprostredný problém opraví, v spolupráci s tímom pre vzťahy so zákazníkmi by ste si mali zaobstarať správne médiá.

Riešenie

Umiestnite súbor AdobeConfig.xml do zdrojového adresára inštalácie aplikácie Acrobat.

  1. Prevezmite si súbor AdobeConfig.zip a extrahujte súbor AdobeConfig.xml.
  2. Pred inštaláciou aplikácie Acrobat umiestnite súbor AdobeConfig.xml do zdrojového adresára inštalácie aplikácie Acrobat. Je to koreňový adresár, ktorý obsahuje súbor Setup.exe, ktorý sa používa na inštaláciu aplikácie Acrobat.

Obsah súboru XML usmerní proces nastavenia tak, aby sa výzva na prevzatie elektronickej licencie potlačila.

Ďalšie informácie

Proces preberania elektronickej licencie sa nevyžaduje pre zákazníkov s hromadnou licenciou, z ktorých niektorí môžu chcieť túto výzvu potlačiť a umožniť svojim používateľom začať používať Acrobat bez preberania elektronickej licencie.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online