V aplikácii Acrobat sa nedajú upraviť vlastnosti textového rámčeka alebo poznámky typu štítok

Nedajú sa upraviť vlastnosti textového rámčeka alebo poznámky typu štítok

Riešenie: Zapnutie panela s nástrojmi Vlastnosti

Ak chcete vykonať ďalšie zmeny existujúceho textového rámčeka alebo poznámky typu štítok, zapnite panel s nástrojmi Vlastnosti, aby ste mohli zmeniť vlastnosti textového rámčeka alebo poznámky typu štítok. Ak chcete upraviť text vnútri poznámky, dvakrát kliknite vnútri poznámky, vyberte text a upravte ho.

Pridanie textového rámčeka

 1. Vyberte položky Nástroje > Poznámky a označenia > Nástroj Textový rámček.
 2. Kliknite v dokumente PDF.
 3. Vyberte položky Zobrazenie > Panely s nástrojmi > Lišta vlastností a nastavte farbu, zarovnanie a písmo textu.
 4. Zadajte text. Text sa po dosiahnutí pravého okraja rámčeka automaticky zalamuje.
 5. (Voliteľne) Ako vykonať ďalšie zmeny textového rámčeka:
  1. Nástrojom na výber alebo nástrojom textový rámček kliknite na okraj textového rámčeka, aby ste ho vybrali, a potom potiahnutím tiahla zmeňte jeho veľkosť. Pomocou panela s nástrojmi Vlastnosti zmeňte vlastnosti ohraničenia a výplne.
  2. Dvakrát kliknite na textový rámček, aby ste mohli upraviť text alebo zmeniť atribúty textu. Vyberte text ťahaním a potom vyberte voľby na paneli s nástrojmi Vlastnosti.

   Pozrite si ukážku Adobe Captivate týchto informácií.

 6. Ak chcete odstrániť textový rámček, vyberte ho a potom stlačte kláves Delete.

Poznámka: Ak chcete vložiť blok textu vybratý a skopírovaný z ľubovoľnej aplikácie, v aplikácii Acrobat vyberte nástroj Ruka a vyberte položky Úpravy > Vložiť.

Pridanie štítka

 1. Vyberte položky Nástroje > Poznámky a označenia > Nástroj Štítok.
 2. Jedným kliknutím nastavte umiestnenie koncového bodu a ďalším kliknutím nastavte polohu textového rámčeka.
 3. Vyberte položky Zobrazenie > Panely s nástrojmi > Lišta vlastností a vyberte farbu, zarovnanie a písmo textu.
 4. Zadajte text. Text sa po dosiahnutí pravého okraja rámčeka automaticky zalamuje.
 5. (Voliteľne) Ako vykonať ďalšie zmeny textového rámčeka:
  1. Ak chcete zmeniť veľkosť štítka, vyberte ho a potom pretiahnite ľubovoľné z ťahadiel, ktoré sa na ňom zobrazia.
  2. Ak chcete textový rámček premiestniť, kliknite vo vnútri rámčeka a pretiahnite ho.
  3. Ak chcete premiestniť celý štítok, kliknite na koncovú čiaru alebo na okraj textového rámčeka a posuňte ho myšou.
  4. Ak chcete zmeniť farbu, nepriehľadnosť alebo vlastnosti čiary, kliknite na štítok pravým tlačidlom myši s použitím nástroja na výber, vyberte voľbu Vlastnosti a potom vyberte požadované voľby.

Nasledujúca ukážka Adobe Captivate ukazuje, ako upraviť vlastnosti textového rámčeka alebo poznámky typu štítok. Ďalšie informácie o zobrazení tejto ukážky nájdete v časti Prehliadanie ukážok Adobe Captivate.

Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu