Aktualizácia a oprava aplikácie Acrobat 10.x alebo Reader 10.x v systéme Windows alebo Mac

Táto stránka je určená pre podnikové oddelenia IT. Koncoví používatelia môžu aplikáciu Acrobat alebo Reader najjednoduchšie aktualizovať tak, že vyberú položky Pomocník > Skontrolovať dostupné aktualizácie

Informácie pre oddelenia IT o produktoch 9.x a starších produktoch nájdete na stránke Aktualizácia, oprava | Acrobat, Reader 7.x – 9.x | Windows.

Umiestnenia na prevzatie pre podniky

Rozdiel medzi aktualizáciami aplikácií Reader a Acrobat

Produkty 10.x zavádzajú kumulatívne aktualizácie, takže na získanie najnovšej verzie nie je nikdy potrebné nainštalovať viac ako dve aktualizácie.

 • Windows
  • Aktualizácie aplikácie Acrobat sú vždy súbory MSP. Štvrťročné aktualizácie sú kumulatívne vzhľadom na základné vydanie.
  • Aktualizácie aplikácie Reader sú zvyčajne súbory MSP, ale v závislosti od zdroja prevzatého súboru a typu vydania to môžu byť aj súbory MSI alebo EXE. Štvrťročné aktualizácie sú kumulatívne vzhľadom na naposledy vydaný súbor MSI (napríklad 10.1). Súbory MSI sú úplné inštalátory. 
 • Mac OS
  • Aktualizácie pre systém Mac OS sú inštalátory .PKG v súboroch .DMG. Aktualizácie aplikácií Acrobat a Reader sú inštalátory .PKG v súboroch .DMG. Pre anglickú verziu aplikácie Reader je k dispozícii aj úplný inštalátor.

Poznámka: Podrobnosti o rôznych typoch nasadenia (ARD, AIP, GPO, SCCM atď.) nájdete v príručke podnikovej správy, ktorá je k dispozícii na podnikovom portáli.

Informácie o súboroch aktualizácií pre systém Windows

Verzia Typ Súbor aplikácie Acrobat Jazyk Súbor aplikácie Reader Jazyk ID bezpečnostného bulletinu
10.0 Základné AcroPro1000_ID_jazyka.zip ID_jazyka AdbeRdrUpd1000_MUI.zip AdbeRdrUpd1000_<id_jazyka>.msi ID_jazyka N/A
10.0.1 Štvrťročné AcrobatUpd1001_<Č_úrovne>.msp Úrovne 1 – 4 AdbeRdrUpd1001_<Č_úrovne>.msp Úrovne 1 – 4 APSB11-03
10.0.2 Oprava AcrobatSecUpd1002.msp Úrovne 1 – 4 N/A   APSB11-06
10.0.3 Oprava AcrobatSecUpd1003.msp Úrovne 1 – 4 N/A   APSALL-02
10.1 Štvrťročné AcrobatUpd1010.msp Úrovne 1 – 4 AdbeRdrUpd1010_MUI.msp AdbeRdrUpd1010_<id_jazyka>.msi Úrovne 1 – 4 APSB11-16
10.1.1 Štvrťročné AcrobatUpd1011.msp Úrovne 1 – 4 AdbeRdrUpd1011.msp AdbeRdrUpd1011_MUI.msp Úrovne 1 – 4 APSB11-24
10.1.2 Štvrťročné AcrobatUpd1012.msp Úrovne 1 – 4 AdbeRdrUpd1012.msp AdbeRdrUpd1012_MUI.msp Úrovne 1 – 4 APSB12-01
10.1.3 Štvrťroč.
AcrobatUpd1013.msp Úrovne 1 – 4 AdbeRdrUpd1013.msp Úrovne 1 – 4 APSB12-08
10.1.3 Štvrťročné AcrobatUpd1013_me.msp Úroveň 5 N/A N/A APSB12-08
10.1.4 Štvrťročné AcrobatUpd1014.msp Úrovne 1 – 4
AdbeRdrUpd1014.msp
AdbeRdrUpd1014_MUI.msp
Úrovne 1 – 4 APSB12-16
10.1.4 Štvrťročné AcrobatUpd1014_me.msp Úroveň 5 N/A N/A APSB12-16
10.1.5 Štvrťročné AcrobatUpd1015.msp Úrovne 1 – 4 AdbeRdrUpd1015.msp
AdbeRdrUpd1015_MUI.msp
Úrovne 1 – 4 APSB13-02
10.1.5 Štvrťročné AcrobatUpd1015_me.msp Úroveň 5 N/A N/A APSB13-02
10.1.6 Oprava AcrobatSecUpd1016.msp Úrovne 1 – 4 AdbeRdrSecUpd1016.msp Úrovne 1 – 4 APSB13-07
10.1.7 Štvrťročné AcrobatUpd1017.msp Úrovne 1 – 4 AdbeRdrUpd1017.msp
AdbeRdrUpd1017_MUI.msp
Úrovne 1 – 4 APSB13-15
10.1.8 Štvrťročné AcrobatUpd1018.msp Úrovne 1 – 4

AdbeRdrUpd1018.msp

AdbeRdrUpd1018_MUI.msp

Úrovne 1 – 4 APSB13-22
10.1.9 Štvrťročné AcrobatUpd1019.msp Úrovne 1 – 4

AdbeRdrUpd1019.msp

AdbeRdrUpd1019_MUI.msp

Úrovne 1 – 4 APSB14-01
10.1.10 Štvrťročné AcrobatUpd10110.msp Úrovne 1 – 4

AdbeRdrUpd10110.msp

AdbeRdrUpd10110_MUI.msp

Úrovne 1 – 4 APSB14-15
10.1.11 Oprava AcrobatSecUpd10111.msp Úrovne 1 – 4 AdbeRdrSecUpd10111.msp Úrovne 1 – 4 APSB14-19
10.1.12 Štvrťročné AcrobatUpd10112.msp Úrovne 1 – 4

AdbeRdrUpd10112.msp

AdbeRdrUpd10112_MUI.msp

Úrovne 1 – 4 APSB14-20
10.1.13 Štvrťročné AcrobatUpd10113.msp Úrovne 1 – 4

AdbeRdrUpd10113.msp

AdbeRdrUpd10113_MUI.msp

Úrovne 1 – 4 APSB14-28
10.1.14 Štvrťročné AcrobatUpd10114.msp Úrovne 1 – 4

AdbeRdrUpd10114.msp

AdbeRdrUpd10114_MUI.msp

Úrovne 1 – 4 APSB15-10
10.1.15 Štvrťročné AcrobatUpd10115.msp Úrovne 1 – 4

AdbeRdrUpd10115.msp

AdbeRdrUpd10115_MUI.msp

Úrovne 1 – 4 APSB15-15
10.1.16   Štvrťročné AcrobatUpd10116.msp Úrovne 1 – 4

AdbeRdrUpd10116.msp

AdbeRdrUpd10116_MUI.msp

Úrovne 1 – 4 APSB15-24

Prijateľné postupnosti opráv AIP pri nasadení v systéme Windows

 • Acrobat (vzorec = základné vydanie + najnovšia štvrťročná aktualizácia + najnovšia oprava mimo cyklu)
  • Prijateľné: 10.0.0 > 10.1.16 (Š)
  • Prijateľné: 10.0.0 > 10.1.15 (Š)
  • Prijateľné: 10.0.0 > 10.1.14 (Š)
  • Prijateľné: 10.0.0 > 10.1.13 (Š)
  • Prijateľné: 10.0.0 > 10.1.12 (Š)
  • Prijateľné: 10.0.0 > 10.1.10 (Š) > 10.1.11 (MC)
  • Prijateľné: 10.0.0 > 10.1.10 (Š)
  • Prijateľné: 10.0.0 > 10.1.9 (Š)
  • Prijateľné: 10.0.0 > 10.1.8 (Š)
  • Prijateľné: 10.0.0 > 10.1.7 (Š)
  • Prijateľné: 10.0.0 > 10.1.5 (Š) > 10.1.6 (MC)
  • Prijateľné: 10.0.0 > 10.1.5 (Š)
  • Prijateľné: 10.0.0 > 10.1.4 (Š)
  • Prijateľné: 10.0.0 > 10.1.3 (Š)
  • Prijateľné: 10.0.0 > 10.1.2 (Š)
  • Prijateľné: 10.0.0 > 10.0.1 (Š) > 10.0.3 (MC)
  • Neprijateľné: 10.0.0 > 10.1.0 (Š) > 10.1.9 (Š)
  • Neprijateľné: 10.0.0 > 10.1.0 (Š) > 10.1.10 (Š)
  • Neprijateľné: 10.0.0 > 10.1.11 (MC)
  • Neprijateľné: 10.0.0 > 10.1.0 (Š) > 10.1.12 (Š)
  • Neprijateľné: 10.0.0 > 10.1.0 (Š) > 10.1.13 (Š)
  • Neprijateľné: 10.0.0 > 10.1.0 (Š) > 10.1.14 (Š)
  • Neprijateľné: 10.0.0 > 10.1.0 (Š) > 10.1.15 (Š)
  • Neprijateľné: 10.0.0 > 10.1.0 (Š) > 10.1.16 (Š)
 • Reader (vzorec = posledný súbor MSI + najnovšia štvrťročná aktualizácia + najnovšia oprava mimo cyklu)
  • Prijateľné: 10.1.0 (Š MSI) > 10.1.16 (Š)
  • Prijateľné: 10.1.0 (Š MSI) > 10.1.15 (Š)
  • Prijateľné: 10.1.0 (Š MSI) > 10.1.14 (Š)
  • Prijateľné: 10.1.0 (Š MSI) > 10.1.13 (Š)
  • Prijateľné: 10.1.0 (Š MSI) > 10.1.12 (Š)
  • Prijateľné: 10.1.0 (Š MSI) > 10.1.10 (Š) > 10.1.11 (MC)
  • Prijateľné: 10.1.0 (Š MSI) > 10.1.10 (Š)
  • Prijateľné: 10.1.0 (Š MSI) > 10.1.9 (Š)
  • Prijateľné: 10.1.0 (Š MSI) > 10.1.8 (Š)
  • Prijateľné: 10.1.0 (Š MSI) > 10.1.7 (Š)
  • Prijateľné: 10.1.0 (Š MSI) > 10.1.5 (Š) > 10.1.6 (MC)
  • Prijateľné: 10.1.0 (Š MSI) > 10.1.5 (Š)
  • Prijateľné: 10.1.0 (Š MSI) > 10.1.4 (Š)
  • Prijateľné: 10.1.0 (Š MSI) > 10.1.3 (Š)
  • Prijateľné: 10.1.0 (Š MSI) > 10.1.2 (Š)
  • Prijateľné: 10.0.0 > 10.0.1 (Š)
  • Neprijateľné: 10.0.0 > 10.0.1 (Š) > 10.1.9 (Š)
  • Neprijateľné: 10.0.0 > 10.0.1 (Š) > 10.1.10 (Š)
  • Neprijateľné: 10.0.0 > 10.1.11 (MC)
  • Neprijateľné: 10.0.0 > 10.0.1 (Š) > 10.1.12 (Š)
  • Neprijateľné: 10.0.0 > 10.0.1 (Š) > 10.1.13 (Š)
  • Neprijateľné: 10.0.0 > 10.0.1 (Š) > 10.1.14 (Š)
  • Neprijateľné: 10.0.0 > 10.0.1 (Š) > 10.1.15 (Š)
  • Neprijateľné: 10.0.0 > 10.0.1 (Š) > 10.1.16 (Š)

Inštalátory EXE pre systém Windows

Súbory EXE sú zreťazené inštalátory aplikácie Reader. Tieto inštalátory používajú najmä domáci používatelia. Podnikoví správcovia zvyčajne inštalujú súbory MSP a MSI z lokality na preberanie pre podniky na adrese ftp://ftp.adobe.com/pub/adobe/.

Informácie o súboroch aktualizácií pre systém Mac OS

Verzia Typ Súbor aplikácie Acrobat Jazyk Súbor aplikácie Reader Jazyk ID bezpečnostného bulletinu
10.0 Základné AcroPro1000_lang_ID.dmg ID_jazyka AdbeRdr1000_lang_ID.dmg ID_jazyka  N/A
10.0.1 Štvrťročné AcrobatUpd1001.dmg Úrovne 1 – 4 AdbeRdrUpd1001.dmg Úrovne 1 – 4 APSB11-03
10.0.2 Oprava AcrobatSecUpd1002.dmg Úrovne 1 – 4 AdbeRdrSecUpd1002.dmg Úrovne 1 – 4 APSB11-06
10.0.3 Oprava AcrobatSecUpd1003.dmg Úrovne 1 – 4 AdbeRdrSecUpd1003.dmg Úrovne 1 – 4 APSALL-02
10.1 Štvrťročné AcrobatUpd1010.dmg Úrovne 1 – 4 AdbeRdrUpd1010.dmg Úrovne 1 – 4 APSB11-16
10.1.1 Štvrťročné AcrobatUpd1011.dmg Úrovne 1 – 4 AdbeRdrUpd1011.dmg Úrovne 1 – 4 APSB11-24
10.1.2 Štvrťročné AcrobatUpd1012.dmg Úrovne 1 – 4 AdbeRdrUpd1012.dmg Úrovne 1 – 4 APSB12-01
10.1.3 Štvrťročné AcrobatUpd1013.dmg Úrovne 1 – 4 AdbeRdrUpd1013.dmg Úrovne 1 – 4 APSB12-08
10.1.4
Štvrťroč.
AcrobatUpd1014.dmg
Úrovne 1 – 4
AdbeRdrUpd1014.dmg
Úrovne 1 – 4
APSB12-16
10.1.5 Štvrťročné AcrobatUpd1015.dmg Úrovne 1 – 4 AdbeRdrUpd1015.dmg Úrovne 1 – 4 APSB13-02
10.1.6 Oprava AcrobatSecUpd1016.dmg Úrovne 1 – 4 AdbeRdrSecUpd1016.dmg Úrovne 1 – 4 APSB13-07
10.1.7 Štvrťročné AcrobatUpd1017.dmg Úrovne 1 – 4 AdbeRdrUpd1017.dmg Úrovne 1 – 4 APSB13-15
10.1.8 Štvrťročné AcrobatUpd1018.dmg Úrovne 1 – 4 AdbeRdrUpd1018.dmg Úrovne 1 – 4 APSB13-22
10.1.9 Štvrťročné AcrobatUpd1019.dmg Úrovne 1 – 4 AdbeRdrUpd1019.dmg Úrovne 1 – 4 APSB14-01
10.1.10 Štvrťročné AcrobatUpd10110.dmg Úrovne 1 – 4 AdbeRdrUpd10110.dmg Úrovne 1 – 4 APSB14-15
10.1.12 Štvrťročné AcrobatUpd10112.dmg Úrovne 1 – 4 AdbeRdrUpd10112.dmg Úrovne 1 – 4 APSB14-20
10.1.13 Štvrťročné AcrobatUpd10113.dmg Úrovne 1 – 4 AdbeRdrUpd10113.dmg Úrovne 1 – 4 APSB14-28
10.1.14 Štvrťročné AcrobatUpd10114.dmg Úrovne 1 – 4 AdbeRdrUpd10114.dmg Úrovne 1 – 4 APSB15-10
10.1.15 Štvrťročné AcrobatUpd10115.dmg Úrovne 1 – 4 AdbeRdrUpd10115.dmg Úrovne 1 – 4 APSB15-15
10.1.16 Štvrťročné AcrobatUpd10116.dmg Úrovne 1 – 4 AdbeRdrUpd10116.dmg Úrovne 1 – 4 APSB15-24

Prijateľné postupnosti opráv pri nasadení v systéme Macintosh

 • Acrobat (vzorec = základné vydanie + akákoľvek štvrťročná aktualizácia (pokiaľ možno žiadna) + najnovšia štvrťročná aktualizácia + najnovšia oprava mimo cyklu)
  • Prijateľné: 10.0.0 > 10.1.16 (Š)
  • Prijateľné: 10.0.0 > 10.1.15 (Š)
  • Prijateľné: 10.0.0 > 10.1.14 (Š)
  • Prijateľné: 10.0.0 > 10.1.13 (Š)
  • Prijateľné: 10.0.0 > 10.1.12 (Š)
  • Prijateľné: 10.0.0 > 10.1.10 (Š)
  • Prijateľné: 10.0.0 > 10.1.9 (Š)
  • Prijateľné: 10.0.0 > 10.1.8 (Š)
  • Prijateľné: 10.0.0 > 10.1.7 (Š)
  • Prijateľné: 10.0.0 > 10.1.5 (Š) > 10.1.6 (MC)
  • Prijateľné: 10.0.0 > 10.1.5 (Š)
  • Prijateľné: 10.0.0 > 10.1.4 (Š)
  • Prijateľné: 10.0.0 > 10.1.3 (Š)
  • Prijateľné: 10.0.0 > 10.1.2 (Š)
  • Prijateľné: 10.0.0 > 10.0.1 (Š) > 10.0.3 (MC)
  • Neprijateľné: 10.0.0 > 10.0.3 (MC)
 • Reader (vzorec = základné vydanie + akákoľvek štvrťročná aktualizácia (pokiaľ možno žiadna) + najnovšia štvrťročná aktualizácia + najnovšia oprava mimo cyklu)
  • Prijateľné: 10.1.0 > 10.1.16 (Š)
  • Prijateľné: 10.1.0 > 10.1.15 (Š)
  • Prijateľné: 10.1.0 > 10.1.14 (Š)
  • Prijateľné: 10.1.0 > 10.1.13 (Š)
  • Prijateľné: 10.1.0 > 10.1.12 (Š)
  • Prijateľné: 10.1.0 > 10.1.10 (Š)
  • Prijateľné: 10.1.0 > 10.1.9 (Š)
  • Prijateľné: 10.1.0 > 10.1.8 (Š)
  • Prijateľné: 10.1.0 > 10.1.7 (Š)
  • Prijateľné: 10.1.0 > 10.1.5 (Š) > 10.1.6 (MC)
  • Prijateľné: 10.1.0 > 10.1.5 (Š)
  • Prijateľné: 10.1.0 > 10.1.4 (Š)
  • Prijateľné: 10.1.0 > 10.1.3 (Š)
  • Prijateľné: 10.1.0 > 10.1.2 (Š)
  • Prijateľné: 10.0.0 > 10.0.1 (Š) > 10.1.2 (Š)
  • Prijateľné: 10.0.0 > 10.0.1 > 10.0.3 (MC) > 10.1.0 (Š)
  • Neprijateľné: 10.0.0 > 10.0.2 (MC) > 10.0.3 (MC)

Jazyková podpora

Úrovne

„Úroveň_<číslo>“ identifikuje jazyk inštalátora v názve súboru nasledujúcim spôsobom:

 • Úroveň 1: angličtina, francúzština, nemčina a japončina (len pri aplikácii Reader: MUI Reader)
 • Úroveň 2: taliančina, španielčina, holandčina, brazílska portugalčina, portugalčina, švédčina, dánčina, fínčina a nórčina
 • Úroveň 3: tradičná čínština, zjednodušená čínština a kórejčina
 • Úroveň 4: ruština, ukrajinčina, rumunčina, turečtina, čeština, maďarčina a poľština (len v systéme Windows: slovenčina, chorvátčina, slovinčina, [len pri aplikácii Reader: katalánčina, baskičtina])

Identifikátory jazykov

Niektoré inštalátory indikujú jazykovú podporu prostredníctvom ID jazyka. Napríklad en_US je anglický inštalátor. Úplný zoznam ID jazykov nájdete v  príručke podnikovej správy na podnikovom portáli.  


 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?