Správy od spoločnosti Adobe

Predvoľby Všeobecné obsahujú voľby na povolenie spoločnosti Adobe zobrazovať marketingové správy v produkte, zatiaľ čo pracujete s aplikáciou. Môžete sa rozhodnúť, či chcete dostávať tieto marketingové správy v produkte.

Poznámka:

Správy týkajúce sa transakcií od online služby spoločnosti Adobe nemožno vypnúť.

 1. Otvorte dialógové okno Predvoľby.

  • (Systém Windows) Vyberte voľby Úpravy > Predvoľby.

  • (Systém Mac OS) Vyberte voľby Adobe Reader > Predvoľby.

 2. V položke Kategórie vyberte voľbu Všeobecné.

 3. V časti Správy od spoločnosti Adobe vyberte požadované voľby.

  Zobrazovanie správ pri spustení aplikácie Adobe Acrobat Reader

  Povoľte zobrazovanie správ od spoločnosti Adobe na uvítacej obrazovke pri spustení aplikácie bez otvoreného dokumentu. Kliknite na správu, ak chcete získať informácie o funkciách, aktualizáciách, on-line službách, prípadne ak chcete otvoriť element v aplikácii, napríklad pracovnú tablu. Zrušte výber tejto voľby, ak nechcete, aby sa v produkte zobrazovali marketingové správy.

  Nezobrazovať správy počas zobrazenia dokumentu

  Zabráni zobrazeniu marketingových správ od spoločnosti Adobe v ľavom dolnom rohu okna aplikácie. Správu zatvorte kliknutím na tlačidlo zatvorenia. Ak nič neurobíte, správa postupne zmizne. Ak chcete povoliť marketingové správy v produkte, nechajte zrušený výber tejto voľby.

Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu