Zmeňte si e-mailovú adresu svojho účtu Adobe ID na novú alebo predtým použitú e-mailovú adresu.

Ak sa pokúšate o zmenu e-mailovej adresy účtu Adobe ID na e-mailovú adresu, ktorú ste použili v minulosti, zobrazí sa chybové hlásenie.

Posúďte nasledovný prípad:

 • Momentálne používate e-mailovú adresu moj_sucasny_email@example.com.
 • Želáte si svoju e-mailovú adresu zmeniť na moj_predosly_email@example.com (v minulosti ste ju použili ako e-mailovú adresu svojho účtu Adobe ID).

Pri pokuse o zmenu e-mailovej adresy sa vám zobrazí nasledujúce chybové hlásenie:

Zmeny vášho účtu nebolo možné uložiť.

Chyba: zmeny vášho účtu nebolo možné uložiť

Pri zmene e-mailovej adresy svojo účtu Adobe ID postupujte jedným z nasledovných spôsobov:

Vykonajte zmenu na e-mailovú adresu, ktorú ste zatiaľ nepoužili.

Odporúčaným a jednoduchým spôsobom opravy tohto problému je zmena e-mailovej adresy účtu Adobe ID na inú e-mailovú adresu, ktorú ste zatiaľ v minulosti nepoužili.

Informácie o zmene e-mailovej adresy nájdete v časti Zmena e-mailovej adresy pre Adobe ID.

V prípade, že nemáte k dispozícii inú e-mailovú adresu, môžete použiť aj v minulosti použitú e-mailovú adresu. Informácie nájdete v ďalšej kapitole. 

Zmena na v minulosti využitú e-mailovú adresu

Podľa uvedeného príklade predpokladajme, že chcete e-mailovú adresu svojho účtu Adobe ID zmeniť z moj_sucasny_email@example.com na moj_predosly_email@example.com.

Aby bolo zmenu možné vykonať, uvoľnite najprv e-mailovú adresu moj_predosly_email@example.com. Znamená to, že musíte skontrolovať, či daná e-mailová adresa už nie je prepojená s účtom Adobe ID. Postupujte nasledovne:

 1. Prihláste sa pomocou e-mailovej adresy, na ktorú chcete zmenu vykonať (nie pomocou aktuálnej e-mailovej adresy). V tomto prípade sa prihláste pomocou adresy moj_predosly_email@example.com.

 2. Túto e-mailovú adresu zmeňte pridaním prípony +old. Napríklad: moj_predosly_email+old@example.com.

  Informácie o zmene e-mailovej adresy nájdete v časti Zmena e-mailovej adresy pre Adobe ID.

 3. Teraz ste uvoľnili predtým používaný e-mail s id moj_predosly_email@example.com, pretože už viac nie je prepojený s účtom Adobe ID.

  V ďalšom kroku vymeňte moj_sucasny_email@example.com za moj_predosly_email@example.com podľa nasledujúcich krokov.

 4. Prihláste sa pomocou e-mailovej adresy moj_sucasny_email@example.com.

 5. Zmeňte e-mailovú adresu na moj_predosly_email@example.com.

E-mailová adresa prepojená s účtom Adobe ID sa zmení z moj_sucasny_email@example.com na moj_predosly_email@example.com.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online