Súbor SWF ignoruje poradie ukladania na seba, prehrá sa navrchu vrstiev DHTML

Súbor SWF sa zobrazí nad všetkými vrstvami

Súbor SWF vo vrstve na stránke DHTML obsahujúcej niekoľko vrstiev sa zobrazí nad všetkými vrstvami bez ohľadu na poradie ukladania vrstiev na seba ("z-index").

Riešenie: Použite parameter WMODE

Pomocou parametra WMODE povolíte vrstvenie všetkého multimediálneho obsahu s vrstvami DHTML. Parameter WMODE môže byť "window" (predvolené), "opaque," alebo "transparent." Pri použití hodnoty parametra WMODE "opaque" alebo "transparent" sa zabráni prehrávaniu súboru SWF v najvrchnejšej vrstve. A to vám umožní upraviť vrstvenie videa v rámci ostatných vrstiev dokumentu HTML.

Podrobnosti o vytváraní súboru SWF s priehľadnými pozadiami a ďalšie informácie o parametri WMODE nájdete v časti Vytváranie priehľadných pozadí v súbore SWF.

Poznámka: Parameter WMODE je podporovaný len v niektorých kombináciách verzií prehliadača/prehrávača Flash. Ak parameter WMODE nie je podporovaný, súbory SWF sa vždy zobrazia navrchu.

Ďalšie informácie

Štandardne prehliadač umiestni vložený obsah prídavného modulu, napríklad súbor SWF alebo aplet Java, na najvrchnejšiu vrstvu. V starších prehliadačoch pokusy umiestniť vrstvu DHTML navrch vrstvy Flash zlyhajú. Novšie prehliadače majú schopnosť vrstviť multimediálny obsah s obsahom DHTML. A v niektorých prípadoch pridávajú schopnosť používať priehľadné pozadia v multimediálnom obsahu.


Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu