Acrobat DC'de açıklama araçlarıyla ilgili güncellemeler (Mayıs 2016 sürümü)

Yorum araç çubuğundan taşınan araçlar

Yorum araç çubuklarını basitleştirmek amacıyla aşağıdaki araçlar yeniden tasarlanmıştır:

  • Metin düzeltme araçlar: Metin düzeltme komutları (Metin Değiştirme, Metin Ekleme ve Metnin Üstünü Çizme) varsayılan ayar olarak Yorum uygulaması içinde etkindir.
  • Metni Değiştirmek için Not Ekle: Metni Değiştirmek için Not Ekle komutu, sağ tıklama bağlam menüsündedir.
  • Metne Not Ekle: Metne Not Ekle komutu, sağ tıklama bağlam menüsündedir.

Metin düzeltme komutlarını kullanma

Metin düzeltme komutları, varsayılan ayar olarak Yorum uygulaması içinde etkindir:

  • Metni seçin ve Metni Değiştirmek için yazmaya başlayın.
  • Üstü Çizili Metin için Delete tuşuna basın.
  • Eklenmiş Metin için metni seçmeden yazmaya başlayın.

Bilinen sorunlar

  • Metni Değiştirmek için Not Ekle komutunda sadece üst çizgi rengi değişir, düzeltme rengi değişmez.
  • Metni seçmek için çift tıklarsanız metin düzeltme komutları çalışmaz.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi