Kullanıcı Kılavuzu İptal

Bul menüsünü kullanma

 1. Elements Organizer User Guide
 2. Introduction
  1. What is Elements Organizer?
  2. What's new in Elements Organizer
  3. System requirements | Elements Organizer
  4. Workspace basics
  5. Importing media in bulk
  6. Using Elements Organizer and Adobe Premiere Elements together
 3. Workspace and workflow
  1. Workspace basics
  2. View and share auto-created collages, slideshows, and more
  3. Use Media view to manage photos and videos
  4. Keys for editing photos
  5. Keys for finding photos
  6. Keys for viewing photos
  7. Using Elements Organizer and Adobe Premiere Elements together
  8. Selecting country or region
 4. Importing media files
  1. Importing media from cameras and card readers
  2. Importing media in bulk
  3. Importing media from iPhoto library (Mac OS only)
  4. Importing photos from scanners (Windows only)
  5. Importing media from files and folders
 5. Viewing and fixing media files
  1. Use Media view to manage photos and videos
  2. View video and full-screen images
  3. Grouping photos in version sets
  4. Fixing photos in Elements Organizer
  5. Fixing photos and videos using other applications
  6. Auto-curate your best photos
 6. Marking places, faces, and events
  1. Adding and managing place (location) data
  2. Marking faces and organizing media in People view
  3. Adding and managing event data
  4. Creating event stacks using Smart Events
 7. Managing catalogs, folders, and albums
  1. Creating albums and album categories
  2. Editing albums and album categories
  3. Create and edit catalogs in Elements Organizer
  4. Back up or restore catalogs | Elements Organizer 2018
  5. Tag your media
  6. Using Smart Tags
  7. Creating and editing Saved Searches
  8. Back up or restore catalogs | Elements Organizer 15 and earlier versions
  9. Troubleshooting catalog issues
 8. Searching photos and videos
  1. Using Enhanced Search
  2. Using the Find menu
  3. Finding media files by keyword tags
  4. Search options to find media
  5. Searching for media files
  6. Finding media files using Timeline
 9. Creating photo projects
  1. Elements Organizer projects overview
  2. Slideshows
  3. Creating photo calendar
  4. Creating slide shows (Windows only) | Elements 12
 10. Creating video projects
  1. Create instant movies and video stories
  2. Viewing video projects
 11. Printing, sharing, and exporting
  1. Printing photos
  2. Sending photos and media files by email
  3. Email photos as PDF file
  4. Share videos
  5. Export photos
  6. Share photos using online services
  7. Set e-mail preferences

Ortam öğelerini Gelişmiş Arama özelliğini kullanarak bulma

Elements Organizer'da Gelişmiş Arama özelliği sunulur. Bu özellik kullanılarak Etiket için yapılan arama Kişiler, Yerler ve Olayların yanı sıra Anahtar Sözcük etiketlerini de içerecek şekilde genişletilebilir. Anahtar Sözcük etiketleri panelinden bir arama başlattığınızda, anahtar sözcük etiketi işaretli halde Gelişmiş Arama başlatılır ve ızgarada arama sonuçları gösterilir. Ortamları farklı etiketlere göre hızla aramak için Gelişmiş Arama özelliğini kullanın. 

 1. Bul > Gelişmiş Aramayı Kullanarak seçeneklerini belirleyin. Gelişmiş Arama çubuğu görüntülenir.
 2. Anahtar Sözcükler, Kişiler, Yerler ve Olaylar için arama ölçütlerini belirtin.
  • Arama ölçütlerine dahil etmek için bir öğeyi tıklatın.
  • Bir öğeyi arama ölçütlerinden kaldırmak için öğeyi sağ tıklatarak/Control tuşunu basılı tutup tıklatarak Dışarıda Bırak seçeneğini belirleyin.

Arama ölçütleriyle eşleşen ortam öğeleri görüntülenir.

Ortam dosyalarını ayrıntılara (meta verilere) göre bulma

Görüntülerinizde kullanılan dosya ayrıntılarına veya meta verilere göre arama yapabilirsiniz. Aynı anda birden çok ölçütü aramak isterseniz, meta verilere göre arama yapmak kullanışlı bir seçenektir. Örneğin, 31.12.2011 tarihinde çekilmiş olan ve "Anne" etiketini içeren tüm fotoğrafları bulmak istiyorsanız, Ayrıntılara (Meta Verilere) Göre Bul iletişim kutusunda hem çekim tarihi hem de anahtar sözcük etiketleri için arama yapabilirsiniz.

Aranabilir meta veriler aşağıdakiler gibi ölçütler içerir:

 • kişiler
 • yerler
 • olaylar
 • dosya adı
 • dosya türü
 • etiketler
 • albümler
 • notlar
 • yazar
 • çekim tarihi
 • fotoğraf makinesi modeli
 • enstantane hızı
 • F‑durağı
Not:

Fotoğraf makinesi raw dosyaları için arama yapılarak .tif uzantılı TIFF dosyaları da bulunabilir.

Ayrıntılara (Meta Verilere) Göre Bul iletişim kutusunu kullanarak, aynı anda çeşitli fotoğraf ayrıntılarına göre arama yapın.

 1. Elements Organizer'da, Bul > Ayrıntılara (Meta Verilere) Göre seçeneklerini belirleyin.

 2. Ayrıntılara (Meta Verilere) Göre Bul iletişim kutusunda, birinci açılır menüden bir meta veri türü seçin.
 3. İkinci açılır menüde, arama için İle Başlar, Büyüktür veya İçeriyor gibi bir aralık seçin. Bu aralık, Elements Organizer'ın üçüncü açılır menüye girdiğiniz metni nasıl kullanacağını belirtir. Tüm ölçütler ikinci açılır menüsü içermez.

 4. Üçüncü açılır menüde, bulmak istediğiniz meta veri adını veya değerini yazın veya seçin.
 5. Aramanıza başka meta veri değerleri eklemek için üçüncü açılır menünün sağında bulunan artı (+) işaretini tıklatın ve görüntülenen iki veya üç açılır menü için yeni değerler belirtin.
 6. Aramanızdan meta veri kaldırmak için kaldırmak istediğiniz meta verinin üçüncü açılır menüsünün sağında bulunan eksi (-) işaretini tıklatın.
 7. (İsteğe Bağlı) Bu Arama Ölçütünü Kaydedilen Arama Olarak Kaydetseçeneğini etkinleştirin ve arama için bir ad girin.

 8. Ara seçeneğini tıklatın.
  Not:

  Aramayı değiştirmek için Arama çubuğunda Seçenekler > Arama Ölçütlerini Değiştir seçeneğini tıklatıp istediğiniz değişiklikleri yapın ve Tamam seçeneğini tıklatın.

Dosyaları ortam türüne göre bulma

Elements Organizer'da yalnızca tek türde ortam dosyası görüntülemeyi tercih edebilirsiniz. Ortam türünü seçtiğinizde, yalnızca istediğiniz ortam türüne göre yapılan aramalar gerçekleştirebilirsiniz. Bir veya birkaç başka arama ölçütüyle birlikte ortam türüne göre arama yapmak istiyorsanız, Bul > Ayrıntılara (Meta Verilere) Göre komutunu kullanın.

 1. Elements Organizer'da, Bul > Ortam Türüne Göre seçeneğini belirleyin ve aşağıdakilerden birini seçin:

  Fotoğraflar

  Yalnızca fotoğrafları görüntüler.

  Video

  Video kliplerin minik resimlerini görüntüler (video klibin ilk karesi gösterilir).

  Ses

  Ses kliplerini görüntüler.

  Projeler

  Önceki Elements Organizer 11 sürümlerini kullanarak hazırladığınız projeleri görüntüler.

  PDF

  PDF dosyalarını görüntüler.

  Ses Açıklaması Olan Öğeler

  Ses açıklamaları eklediğiniz fotoğrafları ve projeleri görüntüler.

Seçili ortam türüne ait dosyalar Medya görünümünde görüntülenir.

Ortam dosyalarını geçmişe göre bulma

Elements Organizer, ortam dosyalarınızı aldığınız kaynağı, bu dosyaları nasıl kullandığınızı, paylaştığınızı veya dışa aktardığınızı izlemenizi sağlar. Fotoğrafları ve ortam dosyalarını bulmak için bu saklanan geçmişi kullanabilirsiniz.

 1. Bul > Geçmişe Göre seçeneklerini belirleyin. Geçmişe Göre alt menüsünde listelenen ölçüt komutlarının herhangi birine göre arama yapabilirsiniz.

  Not:

  Dışa Aktarma Tarihi ve Baskı Tarihi seçenekleri Mac OS'de bulunmaz.

 2. [İçe Aktardığınız, E-posta Gönderdiğiniz vb.] Bir veya Daha Fazla Grubu Seçin iletişim kutusunda, listede bir veya birkaç öğe seçin ve Tamam'ı tıklatın.
  Not:

  Listeden belirli bir geçmiş başvurusunu kalıcı olarak kaldırmak için liste öğesini [İçe Aktardığınız, E-posta Gönderdiğiniz vb.] Bir veya Daha Fazla Grubu Seçin iletişim kutusunda seçin ve sonra Sil düğmesini tıklatın veya klavyenizde Delete tuşuna basın. İçe Aktarma Tarihi veya Projelerde Kullanılmış geçmişlerini temel alan aramalarda Sil düğmesi kullanılamaz.

Ortam dosyalarını resim yazısı veya notlara göre bulma

Bul Resim Yazısı veya Nota Göre seçeneğini veya Bul Ayrıntılara Göre (Meta Veri) seçeneğini kullanarak resim yazıları veya notları arayabilirsiniz. Resim yazısını veya notu başka bir veya birkaç arama ölçütüyle aramak isterseniz, Ayrıntılara Göre Ara (Meta Veri) seçeneğini kullanın.

 1. Elements Organizer'da, Bul > Resim Yazısına Veya Nota Göre seçeneğini belirleyin.

 2. Resim Yazısına veya Nota Göre Bul iletişim kutusunda, metin kutusuna bir sözcük veya ifade yazın.

 3. Aşağıdakilerden birini seçin ve Tamam'ı tıklatın:

  Resim Yazısı ve Notlar İçindeki Sözcüklerin Yalnızca Başlangıcıyla Eşleştir

  Yazdığınız sözcüklerin başlangıç harflerini içeren notların veya resim yazılarının bulunduğu ortam dosyalarını ve diğer dosyaları bulur.

  Resim Yazısı ve Notlar İçindeki Herhangi Bir Sözcüğün Herhangi Bir Parçasıyla Eşleştir

  Yazdığınız sözcüklerin herhangi bir bölümünü içeren notların veya resim yazılarının bulunduğu fotoğrafları ve diğer dosyaları bulur.

Ortam dosyalarını dosya adına göre bulma

Dosya Adına Göre Bul veya Ayrıntılara (Meta Verilere) Göre Bul seçeneklerini kullanarak dosya adına göre arama yapabilirsiniz. Bir veya birkaç başka arama ölçütüyle birlikte ortam türüne göre arama yapmak istiyorsanız, Ayrıntılara (Meta Verilere) Göre Bul komutunu kullanın.

 1. Elements Organizer'da, Bul > Dosya Adına Göre seçeneğini belirleyin.

 2. Bir sözcüğü içeren ada sahip dosyaları aramak için Dosya Adına Göre Bul iletişim kutusuna sözcüğü yazın ve sonra Tamam'ı tıklatın.
  Not:

  Belirli bir dosya türündeki dosyaları bulmak için Dosya Adına Göre Bul iletişim kutusuna dosya uzantısı (JPEG, BMP vb.) da yazabilirsiniz.

Tüm eksik dosyaları bulma

Projeleriniz veya tasarımlarınızdaki eksik dosyalar için arama yapabilirsiniz. Elements Organizer'da, Bul > Tüm Eksik Dosyalar seçeneğini belirleyin.

Tüm sürüm gruplarını bulma

Tüm sürüm gruplarını aradığınızda, Elements Organizer her grubun en üstündeki fotoğrafları görüntüler. Her grubu dilediğiniz şekilde genişletebilirsiniz.

 1. Elements Organizer'da, Bul > Tüm Sürüm Grupları seçeneğini belirleyin.

 2. Bir sürüm grubunu genişletmek için grubu sağ tıklatın veya control tuşunu basılı tutup tıklatın ve Sürüm Grubu > Sürüm Grubundaki Öğeleri Genişlet seçeneğini belirleyin.

Tüm yığınları bulma

Katalogunuzdaki tüm yığınlar için arama yapabilirsiniz. Elements Organizer'da, Bul > Tüm Yığınlar seçeneğini belirleyin.

Görsel aramaları kullanarak bulma

Elements Organizer, görsel benzerliğe dayalı aramalar için, arama sırasında fotoğraftaki nesnelerin rengi ve şekli gibi bilgileri kullanır. Benzer nesneler, renkler veya şekiller içeren görüntüleri hızla aramak için görsel arama özelliğini kullanın. Elements Organizer'ın, fotoğraf ararken renklere ve şekillere atadığı göreli önem derecesini belirtmek için de tercih yapabilirsiniz.

Elements Organizer'da, Bul > Görsel Aramalara Göre seçeneğini belirleyin. Görsel Aramalara Göre alt menüsünde listelenen ölçüt komutlarının herhangi birine göre arama yapabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, bkz. Görsel benzerliğe dayalı arama.

Tarihi veya saati bilinmeyen ortam dosyalarını bulma

 1. Elements Organizer'da, Bul > Tarihi Veya Saati Bilinmeyen Öğeler seçeneğini belirleyin. Medya görünümü, tarihi veya saati bilinmiyor olarak ayarlanan ortam dosyalarını görüntüler.

Etiketlenmemiş öğeleri bulma

Elements Organizer'da, Bul > Etiketlenmemiş Öğeler seçeneğini belirleyin.

Katalogunuzdaki anahtar sözcük etiketi bulunmayan, kişi, yer veya olay atanmamış tüm ortam dosyaları görüntülenir.

Analiz edilmemiş içeriği bulma

Elements Organizer'da, Bul > Analiz Edilmemiş İçerik seçeneğini belirleyin.

Katalogunuzdaki analiz edilmemiş tüm ortam dosyaları görüntülenir.

Hiçbir albümde bulunmayan öğeleri bulma

Hiçbir albümde bulunmayan tüm ortam öğeleri için arama yapabilirsiniz. Elements Organizer'da, Bul > Hiçbir Albümde Bulunmayan Öğeler seçeneğini belirleyin.

Projelerde kullanılan fotoğrafları bulma (yalnızca Windows)

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Medya görünümünde, projeyi sağ tıklatın ve Proje Öğelerini Medya Görünümünde Göster seçeneğini belirleyin. Fotoğraflar Medya görünümünde görüntülenir. Bu komut, açıklamaları düzenlemek veya projenizdeki fotoğraflarda başka değişiklikler yapmak istiyorsanız fayda sağlar.
  • Fotoğrafları Medya görünümünde görüntülemek için projeyi arama çubuğuna sürükleyin.
  • Bul > Geçmişe Göre > Projelerde Kullanılmış seçeneğini belirleyin. Proje listesi görüntülenir. Bir öğeyi çift tıklatın ya da bir veya birkaç öğe seçin ve projede kullanılan ortamı görüntülemek için Tamam seçeneğini tıklatın.
Not:

Ayrıca, Özellikler panelinde Geçmiş'in altına bakarak, fotoğrafın herhangi bir projede kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilirsiniz.

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX

Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX

Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi