Fotoğrafları yazdırma

Elements Organizer, aşağıdaki fotoğraf yazdırma seçeneklerini sağlar:

 1. Yazdırmak istediğiniz fotoğrafları seçin.

  Bir video dosyası yazdırırken videonun yalnızca ilk karesi yazdırılır.

  Not:

   (Mac OS): Elements Organizer, yazdırma için Photoshop Elements'tan yararlanır. Devam etmeden önce Photoshop Elements'ın yüklü olduğundan emin olun.

 2. Dosya > Yazdır'ı seçin.

 3. Birden fazla fotoğraf sayfası yazdırırken sayfalar arasında ileri ve geri gitmek için gezinme düğmelerini   kullanın. Görüntülerin yönlerini düzeltmek için döndürme simgeleri olan ve öğelerini kullanın.

 4. Sayfa mizanpajını ve yazıcı ayarlarını değiştirmek için aşağıdakileri yapın:

  1. Fotoğrafları bir sayfaya yazdırma seçeneklerini ayarlamak için Sayfa Yapısı'nı tıklatın. Sayfa Yapısı iletişim kutusunda, kağıt kaynağını ve boyutunu, yönünü ve kenar boşluklarını belirtin.

  2. Yazıcı Seç menüsünden bir yazıcı seçin. Bir PDF dosyasına yazdırmak için bilgisayarınızda Adobe Acrobat'ın yüklü olduğundan emin olun.

  3. Yazıcı ayarlarını değiştirmek için Ayarları Değiştir'i tıklatın. Kağıt türü, baskı kalitesi, kağıt tepsisi ve kağıt boyutu seçeneklerini belirleyin.

  4. Kağıt Boyutu Seç menüsünden kağıdın boyutunu seçin.

 5. Baskıların yapısını belirlemek için Baskı Türü Seç menüsünden bir seçenek belirleyin. Her bir seçim için diğer seçenekleri gereken şekilde yapılandırın.

  Ayrı Baskılar

  Seçilen her bir fotoğrafın kopyasını yazdırır. Ek seçenekler için Diğer Seçenekler'i tıklatın. Bu seçenekleri yapılandırma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Yazdırma seçenekleri ve Özel baskı boyutu.

  Kontak Baskı

  Seçilen fotoğrafların minik resim görüntülerini yazdırır. Kontak baskı almak için aşağıdakileri yapın:

  • Sütunlar alanında, mizanpajdaki sütun sayısını belirtin.

   Diğer yazdırma seçenekleri için Yazdırma Seçeneklerini Göster'i seçin.

  • Fotoğrafla ilişkili tarihi yazdırmak için Tarih'i seçin.

  • Fotoğrafla ilişkili resim yazısını yazdırmak için Resim Yazısı'nı seçin.

  • Fotoğrafla ilişkili dosya adını yazdırmak için Dosya Adı'nı seçin.

  • Birden fazla kontak baskıda sayfa numaralarını yazdırmak için Sayfa Numaraları'nı seçin.

  Resim Paketi

  Geleneksel portre stüdyolarında yapıldığı gibi, tek sayfaya bir veya birkaç fotoğrafın birden çok kopyasını yerleştirmenize olanak verir. Resim paketleri için aşağıdakileri yapın:

  • Görüntünün birden fazla kopyasını içerecek büyüklükte bir mizanpaj seçin.

  • Çerçeve Seç menüsünde, görüntü için bir kenarlık seçin.

  • Sayfayı İlk Fotoğrafla Doldur'u seçin.

  • Baskı Boyutu Seç menüsünden bir yazdırma boyutu seçin. Aynı sayfada daha fazla fotoğraf olması için fotoğrafın daha küçük boyutunu seçin.

  Resim paketi yazdırma

  A. Seçilen fotoğraf  B. Baskı için daha fazla fotoğraf seçme seçeneği C. İletişim kutusundaki seçenekleri kullanma yardımı  D. Yazdırma için sayfa seçeneklerini yapılandırma E. Görüntüyü döndürme seçeneği  F. Renk yönetimi seçenekleri  G. Farklı fotoğraflar arasında gezinme seçenekleri  H. Yakınlaştırma ayar düğmesi 

  Farklı yazdırma seçenekleri

  A. Tek tek fotoğraflar B. Kontak baskı C. Resim paketi 

  • Düzen içinde görüntüleri takas etmek için bir görüntüyü başka bir görüntünün üzerine sürükleyin. Değiştirilmiş bir görüntüyü tekrar orijinal haline dönüştürmek isterseniz görüntüyü sağ tıklatın ve içerik menüsünden Orijinale Dönüştür'ü seçin.
 6. Tek bir görüntüyü belirtilen yazdırma mizanpajına sığdırmak için, Sığdırmak için Kırp'ı seçin.

  Görüntü ölçeklenir ve gerekirse, baskı düzeninin boyut oranına uyacak şekilde kırpılır. Fotoğraflarınızın kırpılmasını istemiyorsanız bu seçeneğin seçimini kaldırın.

 7. Birden fazla kopya için Baskı Kopyaları alanında bir sayı girin.

 8. Yazdır'ı tıklatın.

Birden fazla ortam dosyası seçme

 1. Dosya > Yazdır'ı seçin.

 2. Baskılar iletişim kutusunda, Ekle seçeneğini tıklatın.

 3. Ortam Ekle iletişim kutusunda, aşağıdakilerden birini seçin:

  • Açık katalogdaki tüm ortamları seçmek için Tüm Ortamlar'ı tıklatın.

  • Medya görünümünde o anda açık olan tüm ortamları seçmek için Izgaradan Ortam'ı tıklatın.

 4. Gelişmiş bölümünde, gereksinimlerinize bağlı olarak şunları seçin:

  • Derecelendirdiğiniz ortamları seçmek için Yıldız Dereceleri İçeren Ortamları Göster'i seçin.

  • Gizli ortamları seçmek için Gizli Ortamı Göster'i seçin.

Yazdırma seçenekleri

 1. Dosya > Yazdır'ı seçin.

 2. Daha Fazla Seçenek öğesini tıklatın.

 3. Fotoğraf Ayrıntıları alanında, aşağıdakileri yapın:

  • Fotoğrafla ilişkili tarihi yazdırmak için Tarihi Göster'i seçin.

  • Fotoğrafla ilişkili resim yazısını yazdırmak için Resim Yazısını Göster'i seçin.

  • Fotoğrafla ilişkili dosya adını yazdırmak için Dosya Adını Göster'i seçin.

 4. Yazdırılan fotoğrafın çevresinde bir kenarlık olmasını istiyorsanız, aşağıdaki seçenekleri yapılandırın.

  • Kenarlığın kalınlığını belirlemek için Kalınlık öğesini seçin ve bir değer girin.

  • Kenarlığın rengini belirlemek için kalınlığa karşılık gelen kutuyu tıklatın.

  • Bir arka plan belirlemek için Arka Plan'ı seçin. Arka planın rengini belirlemek için ilgili kutuyu tıklatın.

 5. Mizanpaj alanında, şunları belirtin:

  • Sayfada yalnızca tek bir fotoğraf bulunmasını istiyorsanız, Her Sayfada Tek Fotoğraf'ı seçin.

  • Ayrı sayfalarda aynı fotoğrafa ait farklı kopyaların bulunmasını istiyorsanız Her Fotoğrafı (n) Kez Kullan'ı seçin.

 6. Görüntüyü tişört gibi bir malzemeye basmak istiyorsanız Görüntüyü Çevir'i seçin.

 7. Seçilen görüntüyle ilgili kırpma işaretlerini yazdırmak istiyorsanız Kırpma İşaretlerini Yazdır'ı seçin.

Özel baskı boyutu

Diğer Seçenekler iletişim kutusundaki seçenekleri kullanarak yazdırılan görüntünün boyutlarını özelleştirebilirsiniz.

 1. Yazdır iletişim kutusunda Diğer Seçenekler'i tıklatın.

 2. Fotoğrafı, yazdırılan sayfa ya da malzemenin boyutlarına uygun şekilde ölçeklemek için Ortama Sığacak Biçimde Ölçekle'yi seçin.

 3. Yazdırılan görüntünün özel bir boyutunu belirlemek için istediğiniz Yükseklik ve Genişlik değerlerini girin.

 4. Birim menüsünde, belirlenen boyutlar için birim belirtin.

 5. Yazdırılan görüntü için bir çözünürlük değeri belirtin. Önerilen çözünürlük ile ilgili bilgi için yazıcınızın kullanma kılavuzuna bakın.

Renk yönetimi ayarları

Renk yönetimi özelliğini yeni kullanmaya başladıysanız şu makaleleri inceleyin:

(Yazdırılan Renklerin Monitörde Görülen Renklerle Eşleşmemesi)
 1. Yazıcı sürücüsünün renk yönetimi seçeneğini devre dışı bırakın.

 2. Baskılar iletişim kutusunda (Dosya > Yazdır), Diğer Seçenekler'i tıklatın.

 3. Fotoğraf dosyanıza gömülü olan renk uzayı, Görüntü Alanı'nda gösterilir.

 4. Yazdırma Alanı menüsünden bir yazıcı profili seçin.

  Baskı Renk Uzayı menüsü görüntü renklerini yazıcının renk uzayına dönüştürmek için özel bir yazıcı profili ayarlar veya renk dönüşümünü kapatır. Yazıcınızın ICC profili ve kağıt bileşimi varsa, menüden seçin.

Baskı için ölçü birimi belirtme (yalnızca Windows)

 1. Medya görünümü veya Tarih görünümünde Düzen > Tercihler > Genel'i seçin.
 2. Baskı Boyutları menüsünden İnç veya Santimetre/Milimetre seçeneğini belirleyin.
Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın